Dziś: piątek,
21 czerwca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2023
Wygłoszono 77 referatów
III Międzynarodowy Kongres Internistyczny Poświęcony Pamięci prof. Anatola Święcickiego

W dniach od 4 do 6 października 2023 roku w Kijowie odbyło się jedno z najbardziej oczekiwanych interdyscyplinarnych wydarzeń naukowo-szkoleniowych tej jesieni – Trzecia edycja Międzynarodowego Kongresu Internistycznego Poświęconego Pamięci prof. Anatola Święcickiego pt. „Medycyna wewnętrzna: nauka i praktyka”. Forum zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Ukrainie im. prof. Anatola Święcickiego, Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Ołeksandra Bohomolca oraz Akademię Medycyny Wewnętrznej.

Stało się już dobrą tradycją, że co roku na początku października środowisko lekarskie spotyka się, aby uhonorować wybitnego lekarza polskiego pochodzenia i działacza organizacji polskich, założyciela i wieloletniego prezesa Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Ukrainie, członka honorowego Polskiej Akademii Medycznej, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Ołeksandra Bohomolca w Kijowie prof. dr hab. n. med. Anatola Święcickiego.

Tegoroczne wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród lekarzy różnych specjalności. Jest to całkiem zrozumiałe, ponieważ Kongres miał na celu podkreślenie znaczenia wielodyscyplinarnego podejścia do opieki medycznej oraz zasad postępowania personalizowanego z pacjentami z chorobami wewnętrznymi.

W ceremonii otwarcia Kongresu wzięli udział Pierwszy Wiceminister Zdrowia Ukrainy prof. dr hab. n. med. Serhij Dubrow oraz Rektor Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Ołeksandra Bohomolca w Kijowie prof. dr hab. n. med. Jurij Kuczyn. Zwrócili oni uwagę na duży wkład profesora Anatola Święcickiego w rozwój nauk medycznych oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą w zakresie medycyny.

Należy podkreślić, że program wydarzenia był niezwykle bogaty. W ciągu 3 dni Kongresu odbyło się 18 sesji wykładowych, wygłoszono 77 referatów. Wybór tematów był na tyle szeroki, że każdy z uczestników mógł znaleźć wykłady podejmujące pytania dotyczące jego codziennej praktyki klinicznej. Najnowsze osiągnięcia ukraińskiej i światowej medycyny wewnętrznej prezentowało wielu znanych lekarzy i naukowców z wiodących instytucji edukacyjnych, naukowych i medycznych. Każda sesja kończyła się konstruktywną dyskusją.

4 października równolegle odbyły się warsztaty praktyczne. W ich ramach można było pogłębić swoją wiedzę na temat spirometrii. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu „Podstawy spirometrii dla lekarza praktykującego” i poćwiczyć swoje praktyczne umiejętności w zakresie techniki przeprowadzania spirometrii, interpretacji otrzymanych wyników i formułowania na ich podstawie wniosków.

Kongres poświęcony pamięci prof. Anatola Święcickiego już po raz trzeci odbył się na wysokim poziomie organizacyjnym i naukowym. Rozpoczęte przez Niego dzieło nadal żyje i ma trwać.

doc. dr n. med. Igor ŚWIĘCICKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України