Dziś: piątek,
08 grudnia 2023 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
„Dla Niepodległości”

11 listopada w Kijowie z inicjatywy Polskiej Sobotniej Szkoły w Kijowie działającej przy Związku Polaków Ukrainy obchodzono Dzień Niepodległości Polski. Dzień, który połączył Polaków Kijowa, aby na przekór pogodzie i alarmowi powietrznemu nic nie stało na zawadzie w obchodach "Dla Niepodległości".

Swoją obecnością zaszczycił nas Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie pan Jacek Gocłowski otwierając tegoroczny Polski Rajdocross Niepodległości.                                                                           

W drugiej części programu reflektowaliśmy o historii Polski, śpiewając polskie piosenki patriotyczne, poznając polską kulturę wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”, połączeni polonezem oraz ulubioną "Polską szafą".

Przez 123 lata zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane.

Doceniamy te wartości i próbujemy je ocalić właśnie dzięki takim projektom, w których jest podkreślana wartość dbania o tożsamość narodową i podkreślanie tego nawet w swoim wyglądzie.

Dziś z perspektywy 105 lat, patrzymy na tę historyczną datę z patriotyczną refleksją nad przebytą drogą dylematów, których nie oszczędziła nam historia i nie szczędzi nam współczesność, nikt za nas i bez nas ich nie rozwiąże. To nasz obowiązek i odpowiedzialność naszego pokolenia, by wolność tak ciężko wywalczoną przez innych pielęgnować i strzec.


Obchody Dnia Niepodległości Polski w Domu Polonii w Pułtusku w gronie działaczy Związku Polaków Ukrainy przebywających czasowo w Polsce

Dziękujemy wszystkim organizacjom za aktywność i zaangażowanie do podjętych, w tym roku przez nas inicjatyw w tym: „Dom Polonia w Kijowie”, Organizacji Społecznej Kijowskiej Polskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i kreatywni”, KNKSP „ZGODA”, „Spółce Białego Orła”, Stowarzyszeniu Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Polanie znad Dniepru”, Stowarzyszeniu „Liga Polonistów’, OS „Polonia”, Kijowskiemu Polskiemu Kulturalno-Oświatowemu Stowarzyszeniu im. A. Mickiewicza, Polskiej Sobotniej Szkole przy ZPU.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Projekt "DLA NIEPODLEGŁOŚCI - kontynuacja" realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Lesia JERMAK,
wiceprezes ZPU

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України