Dziś: środa,
28 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
KRESY 2023 otwiera młode talenty

Najpiękniejsze wiersze znanych polskich poetów zabrzmiały na XXXII Konkursie Recytatorskim im. Adama Mickiewicza „KRESY 2023”, zorganizowanym przez „Dom Polski” w Kijowie z ramienia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i przeprowadzonym w sali konferencyjnej Hotelu Express w Kijowie w dniu 18 listopada br.

Obecnych na sali młodych recytatorów, ich nauczycieli i rodziców powitała prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Elżbieta Korowiecka, która skierowała do nich słowa uznania i zachęty.

Uczestników zaszczycił swoją obecnością Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Jacek Gocłowski.

W tym roku do konkursu poetyckiego stanęło 70 uczestników w 4 kategoriach wiekowych z różnych regionów Ukrainy.

Recytatorów oceniało Szanowne Jury w składzie: Ewa Gocłowska - fachowy nauczyciel języka polskiego jako obcego z ORPEG (przewodnicząca jury), Małgorzata Miedwiediewa  - Dyrektor Domu Polskiego w Barze,  Walentyna Melnyk - wiceprezes FOPnU, docent Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego.

Konkurs rozpoczęto i popłynęły słowa poezji polskiej wypowiadane poprawną polszczyzną świadczącą o znajomości języka i zrozumieniu tekstów. Dobór wierszy był zróżnicowany. Słuchano wierszy klasyków: A. Mickiewicza, J. Tuwima, A. Asnyka, W. Szymborskiej, a także mniej znanych polskich poetów: M. Terlikowskiej, J. Lieberta, Jarosławy Pawluk. Poziom konkursu był wysoki i wyrównany.

W I kategorii dzieci do 7 lat uczestniczyła tylko jedna dziewczynka Alicja Dobrońska ze Lwowa, która otrzymała wyróżnienie. W II kategorii dzieci w wieku od 8 do 12 lat pierwsze miejsce zajęła Weronika Pobirska z Odessy (NKSP „Polska Nuta”), w III kategorii młodzież w wieku od 13 do 15 lat – Marina Czańkiwska z Baru (Liceum nr 2). W najstarszej IV kategorii konkurs wygrała Katarzyna Beczko z Białej Cerkwi (Gimnazjum Języków Słowiańskich) zaś drugie miejsce zajęła Abigajl Basina ze Lwowa (Liceum nr 10), które będą reprezentowały Ukrainę na Białostockich Spotkaniach KRESY 2023 w Białymstoku w dniach 4-9 grudnia br.

Nagrody i dyplomy wręczył, pogratulował i podziękował wszystkim uczestnikom Konsul RP Jacek Gocłowski,

Przyznać należy, że wrażenie od tego ekscytującego konkursu, od ogromnej liczby młodych talentów, mówiących doskonałą polszczyzną jest naprawdę ogromne. Oczywiście wielka w tym zasługa nauczycieli, którzy potrafili tak wyszkolić naszą młodzież. Warto tu odznaczyć rolę ekipy Domu Polskiego w Kijowie, na czele z dyrektor Marią Siwko w zakresie zapewnienia młodzieży odpowiednich warunków do udziału w tak poważnych zmaganiach artystycznych.

Główny Organizator Konkursu: Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku.

Honorowy Patronat Prezydent Miasta Białegostoku

Patronat medialny: Polonijna Agencja Informacyjna.

Partnerzy: Białostocki Teatr Lalek, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej,Akademia Teatralna, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2023" i Ambasady RP w Kijowie.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України