Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2023
Z okazji 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości
W WINNICY ODBYŁ SIĘ XXIII FESTIWAL KULTURY POLSKIEJ


Wystąpienie finałowe Festiwalu głównego organizatora imprezy - Prezes Związku Polaków Winniczczyzny Alicji Ratyńskiej

11 listopada br. w Winnicy odbyły się uroczystości upamiętniające 105. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów i wieńców, zapaleniem zniczy i wspólnej modlitwy pod tablicą pamiątkową Józefa Piłsudskiego, pierwszego naczelnika odrodzonego państwa polskiego, Marszałka Polski.                                                                   

Kulminacją święta stał się XXIII Regionalny Festiwal Kultury Polskiej w Winnicy „Łączmy się, radujmy się, śpiewajmy razem z Niepodległą!”, który w tym roku odbył się pod dewizą “Dziękujemy Tobie, Polsko!” Na Festiwal zawitał Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarcinski. Po raz pierwszy na Festiwalu obecny był przedstawiciel Państwowej Służby Ukrainy ds. Etnopolityki i Religii, jak też I z-ca Przewodniczącego Państwowej Służby Wiktor Wojnałowycz oraz kierownictwo władz regionalnych na czele z Serhijem Borzowym – Naczelnikiem Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej i jego zastępcą - Serhijem Zditowieckim. Duchowieństwo rzymskokatolickie reprezentował o. Józef Chromy z kościoła Matki Bożej Anielskiej. Na sali także byli obecni prezesi lokalnych polskich organizacji społecznych, nauczycieli języka polskiego, przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych obwodu winnickiego oraz mieszkańcy i goście miasta.


I z-ca Przewodniczącego Państwowej Służby Ukrainy ds. Etnopolityki i Religii Wiktor Wojnałowycz i Przewodniczący Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy Aszot Awanesjan
wręczają Dyrektor Domu Polskiego w Barze Małgorzacie Niedźwieckiej jedno z sześciu przyznanych Podziękowań

10 zespołów z różnych podolskich miast i miasteczek: Baru, Gniewania, Kamieńca Podolskiego i Winnicy reprezentowały lokalne środowiska polskie, dziękując Polsce o wsparcie i pomoc Ukrainie w tak trudny dla niej czas.

W tegorocznym Festiwalu po raz pierwszy wzięły udział amatorskie zespoły artystyczne żydowskiej i romskiej wspólnot, które pogratulowały Polsce pięknym wykonaniem pieśni w języku polskim i językach narodowych. Na zakończenie Festiwalu I z-ca Przewodniczącego Państwowej Służby Ukrainy ds. Etnopolityki i Religii Wiktor Wojnałowycz pogratulował wszystkim obecnym na święcie i wręczył Podziękowania Państwowej Służby Ukrainy aktywnym działaczom polskiego środowiska oraz kierownikom amatorskich zespołów społeczności polskiej, żydowskiej i romskiej, a także uwydatnił wysoki poziom artystyczny i organizacyjny Festiwalu.

Festiwal został dofinansowany ze Środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023.

 Alicja RATYŃSKA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України