Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2023
Jubileusz
ZNAMIENNA DATA

Obchody Jubileuszu 35-lecia Związku Polaków Ukrainy przebiegające pod dewizą: „Smutek ma kolor” odbyły się 9 grudnia w Kijowie, a uczestniczyli w nich działacze polskiej społeczności z całej Ukrainy, w tym: prezesi polskich organizacji i zespoły twórczości amatorskiej

Na święto zawitali przedstawiciele Ambasady RP w Kijowie, Stowarzyszenia Wspólnot Narodowych Ukrainy, Państwowej Służby Ukrainy ds. Etnopolityki i Wolności Sumienia, dyplomaci, dziennikarze i czynni miłośnicy kultury polskiej.

Zainaugurował Jubileusz Prezes Związku Polaków Ukrainy Antoni Stefanowicz w trybie on-line z polskiego Pułtuska: „Drodzy Rodacy! Obchodzimy 35-lecie Związku Polaków Ukrainy. To nie tylko rocznica chronologiczna, to rocznica historyczna dla ZPU. Obecnie nasza organizacja zrzesza ponad 100 organizacji, a każda z nich ma w swoich działaniach szczególne ukierunkowanie, w tym: naukowe, edukacyjne, kulturowo-historyczne, socjalne, religijne, dziennikarskie, medyczne, sportowe, taneczne, folklorystyczne, woluntariackie. Taki jest dziś różnorodny i bogaty Związek Polaków Ukrainy. Bogaty - ponieważ ma ludzi, którzy są jemu oddani, którzy pracowali i pracują niestrudzenie w czasach pokoju, w czasach epidemii covidu, w czasach wojny...”

Impreza stała się doskonałą okazją do zaprezentowania bogatego dorobku czołowej organizacji zrzeszającej Polaków Ukrainy oraz do wyznaczenia nowych celów i zadań.


Obchody Jubileuszu 35-lecia ZPU w Domu Polonii w Pułtusku w gronie działaczy Związku Polaków Ukrainy przebywających czasowo w Polsce

W części dokumentalnej wyświetlono działalność szeregu organizacji, wchodzących do ZPU, natomiast w części artystycznej swoje umiejętności zaprezentowali: Zespół Wokalny „Topola” – Stowarzyszenie „Polonia” z Kropywnickiego, Chór „Polskie kwiaty” z Odeskiego Oddziału  Związku Polaków na Ukrainie, Zespół Pieśni i Tańca „Dzwoneczki” z Żytomierza,  Zespół Wokalno-Taneczny „Wszystko w porządku” z Browarów, ZPiT „Polanie znad Dniepru”. Piękne recytacje patriotyczne zabrzmiały w wykonaniu młodzieży z Kijowskiej Polskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i kreatywni’ i KPKO Stowarzyszenia im. A. Mickiewicza.

W scenariuszu przedsięwzięcia szczególną uwagę udzielono charytatywnej działalności ośrodków, dominującej w obecnej sytuacji wojennej w naszym kraju oraz sprawie ukontentowaniu zasłużonych aktywistów tej sprawy.

W ramach obchodów 35-lecia ZPU Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Jacek Gocłowski odznaczył podziękowaniami za szczególne zasługi działaczy polskich organizacji kijowskiego okręgu konsularnego. Wśród odznaczonych znaleźli się: Antoni Stefanowicz - Prezes ZPU, Lesia Jermak - Wiceprezes ZPU, prezes ZPiT „Polanie znad Dniepru”, Rościsław Raczyński - Dyrektor biura ZPU, prezes Stowarzyszenia „Dom Polonia w Kijowie”,  Stanisław Panteluk - redaktor naczelny gazety „Dziennik Kijowski”,  Halina Kozinkiewicz – Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Ukrainie im. prof. Anatola Święcickiego, Wanda Pawłowa – Wiceprezes KNKSP „ZGODA”,  Switłana Bułanowa - p.o. Prezesa KPMA „Młodzi i Kreatywni”, Arseniusz Milewski - Prezes Oddziału Związku Polaków w Borodziance, Aleksander Polaczok – Prezes Stowarzyszenia „Polonia” w Kropywnickim, Genadij Leniewicz – Prezes Polskiego Centrum Kulturowego im. Karola Szymanowskiego w Czerkasach.

 Program prowadziła wyśmienicie prezes Stowarzyszenia „Liga Polonistów” z Irpienia Helena Rudnyk. Autorem idei i głównym organizatorem przedsięwzięcia była wiceprezes ZPU, nieutrudzona i kreatywna, Lesia Jermak.

Projekt zrealizowany został we współpracy z Ambasadą RP w Kijowie.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України