Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Edukacja
Nagroda Polonikum-2023
EFEKTY PRACY DOCENIONO


Nagrodę otrzymała Nelia Podlewska, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego z rąk prorektora Uniwersytetu Warszawskiego, dziekana Wydziału Filologii Polskiej i dyrektora Centrum Polonikum UW

W dniu 20 listopada 2023 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość z okazji wręczenia międzynarodowych nagród „Polonikum-2023”! Międzynarodowa nagroda Polonikum-2023 została przyznana Wydziałowi Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego. Nagroda ta przyznawana jest przez Ośrodek Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonikum” Uniwersytetu Warszawskiego (Polska) zagranicznym badaczom za wybitne osiągnięcia w popularyzacji języka, kultury i historii polskiej w świecie. Przyznawana jest ona raz w roku w ramach obchodów Dnia Uniwersytetu Warszawskiego.

W jury zasiadają: rektor Uniwersytetu Warszawskiego; Marszałek Senatu RP; Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP; Minister Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej; prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; dyrektor Biblioteki Narodowej RP; dziekan Wydziału Polonistyki i dyrektor Centrum Polonikum UW.

Nagroda za wybitne zasługi dla rozwoju polonistyki za granicą przyznawana jest od 2006 roku, a w poszczególnych latach laureatami byli zarówno indywidualni naukowcy, jak i zespoły katedr, instytutów, instytucji naukowych i edukacyjnych poza granicami Polski.

W tym roku zacna komisja odrzuciła tradycyjny wybór laureata spośród badaczy pracujących za granicą i przyznała nagrodę główną profesorowi Władysławowi Miodunkowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyróżnienia otrzymali: profesor Kristina Cardini-Pelikanowa z Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy), profesor Bohdan Piotrowsky z Uniwersytetu La Sabana w Bogocie (Kolumbia) oraz Katedra Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina).

Jesteśmy szczerze radzi i szczęśliwi, że nagrodę Polonicum otrzymał Wydział Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina) - jako jedyny w tym roku wydział na Ukrainie i na świecie rozwija polonistykę na wysokim poziomie poza Polską! Jesteśmy dumni, że efekty naszej codziennej pracy zostały docenione na poziomie światowym i że mamy okazję godnie reprezentować Uniwersytet Narodowy Chmielnickiego wśród innych instytucji edukacyjnych świata, a Ukrainę wśród innych krajów na poziomie światowym!

Wszystkich zainteresowanych historią, działalnością Katedry i perspektywami współpracy zapraszamy na stronę internetową Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego: https://ksf.khmnu.edu.ua/

Informacja Wydziału Filologii Słowiańskiej ChNU

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України