Dziś: środa,
28 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Promocja grupy poetyckiej WOŁYŃ
NAGRODA DLA PROF. LECHA W. SZAJDAKA


Prof. Lech Wojciech. Szajdak z dyplomem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Józefa Łobodowskiego podczas ceremonii w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Józefa Łobodowskiego otrzymał w roku 2023 prof. Lech Wojciech Szajdak z Poznania. Patron nagrody - Józef Łobodowski to wybitny polski poeta i prozaik oraz przyjaciel Ukrainy. Oddał nieocenione zasługi w tłumaczeniu literatury ukraińskiej. Patronuje nagrodzie przyznawanej poetom, prozaikom, a także tłumaczom literatury z krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz popularyzatorom idei porozumienia, dialogu i pojednania między narodami.

Międzynarodową nagrodę przyznaje Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie – wspierane przez fundacje „Willa Polonia” (Lublin), „Dla Pokoleń” (Lublin), Stowarzyszenie Polska-Wschód (Oddział w Lublinie) oraz muzeum Niepodległości w Warszawie. Nagroda naprzemiennie wręczana była w Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz w Lucku na Uniwersytecie. W okresie wojny na Ukrainie miejscem uhonorowania jest Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Prof. Lech Wojciech Szajdak aktywnie uczestniczy w przywoływaniu pamięci o działalności Grupy Poetyckiej „Wołyń”, której jego ojciec Stefan Szajdak był współzałożycielem na Wołyniu w latach 30-tych XX wieku.

Profesora cechuje głęboka atencja oraz wielki szacunek dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce i zagranicą, wyrażana dbałością w różnych aspektach o spuściznę literacką jego ojca. Uhonorowany nagrodą, estymę dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, wyniósł z domu rodzinnego. W rezultacie jego wieloletniej i wielokierunkowej działalności w bibliotekach i archiwach w Polsce, Ukrainie oraz Rosji doprowadził do ocalenia od zapomnienia rozproszoną twórczość ojca oraz informacje w Grupie Poetyckiej „Wołyń”.

Jego skuteczne wieloaspektowe działania odnoszą się do Grupy Poetyckiej „Wołyń” można podsumować następująco:

-zorganizowanie 12 wystaw w prestiżowych muzeach i bibliotekach w Polsce, Ukrainie i Rumunii,

-opublikowanie po raz pierwszy w polskiej literaturze dwóch „Antologii Poezji Grupy Poetyckiej „Wołyń”” w języku polskim i polsko-ukraińskim, odpowiednio – liczące 172 i 249 stron. Antologia w języku polsko-ukraińskim była elementem wystawy dedykowanej Grupie Poetyckiej „Wołyń” autorstwa prof. Szajdaka w Kijowie pod honorowym patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk Prof. Jerzego Duszyńskiego i Prezydenta Ukraińskiej Akademii Nauk Prof. Borysa Patona,

-wydanie pierwszej w polskiej literaturze monografii – „Grupa Poetycka „Wołyń” - geneza, przedstawiciele, wiersze” - liczącej 540 stron,

-opublikowanie autorskich 6 katalogów do wystaw Grupy w Polsce, Ukrainie i Rumunii (w języku polskim, ukraińskim, rumuńskim wraz z tłumaczeniami wierszy członków Grupy na język ukraiński i rumuński) oraz wydanie 17 artykułów w czasopismach i monografiach,

-zaprezentowanie 15 autorskich wykładów podczas konferencji, w trakcie spotkań i wernisaży w Polsce, Ukrainie i Rumunii,

-udzielenie 13 wywiadów polskim i zagranicznym czasopismom, które ukazały się w Polsce, USA, Szwecji, Australii, Kanadzie i Ukrainie promując Grupę Poetycką „Wołyń”.

Uhonorowanie nagrodą prof. L.W. Szajdaka stanowi wreszcie promocję o wielkim potencjale twórczym Grupy Poetyckiej „Wołyń”.

Leszek WĄTRÓBSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України