Dziś: środa,
28 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Ochrona uchodźców
„BĘDZIEMY SZUKAĆ WSPÓLNEJ PLATFORMY”

Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę Unia Europejska uruchomiła tzw. unijną dyrektywę o tymczasowej ochronie, która przyznała uchodźcom z Ukrainy, głównie kobietom i dzieciom, prawo do legalnego pobytu na terytorium krajów UE i prawo korzystać z podstawowej ochrony socjalnej, obejmującej prawo pobytu, opiekę medyczną, edukację i prawo do zatrudnienia. Dyrektywę tę przedłużono do 20 marca 2025 r.

Nicole de Moor, Sekretarz Stanu ds. Azylu i Migracji po niedawnym nieformalnym posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Brukseli oświadczyła: „Zgodnie z przepisami, a także za radą Komisji Europejskiej możliwe będzie przedłużenie okresu ochrony. Będziemy szukać wspólnej platformy i tu musimy rozważyć różne scenariusze, ponieważ nie wiemy, gdzie będziemy w marcu 2025 r. Naszymi partnerami w tym procesie są władze ukraińskie i ukraińscy przesiedleńcy, z nimi będzie prowadzony dialog” – podkreśliła.

​​Europejscy ministrowie zgodzili się też z koniecznością harmonizacji ustawodawstwa w tej dziedzinie, ponieważ posiadanie 27 różnych podejść prawnych do wspierania ukraińskich uchodźców na poziomie ustawodawstwa krajowego przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego. Mogłoby to spowodować „wtórny” przepływ osób już na terenie UE i wywołać niepewność wśród osób objętych tą ochroną. Jednocześnie państwa członkowskie powinny uwzględnić osoby, które są nastawione na powrót na Ukrainę i zastanowić się, w jaki sposób można ułatwić ten proces.

Według oficjalnych statystyk ponad 4 miliony Ukraińców skorzystało z tymczasowej ochrony na terytorium krajów UE.

UKRINFORM

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України