Dziś: środa,
28 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Ekspert polityki wschodniej
Nowy pełnomocnik ds. odbudowy Ukrainy

49-letni Paweł Kowal od lat związany jest z polityką wschodnią. Jest autorem licznych publikacji nt. polskiej polityki wschodniej, Ukrainy oraz spraw zagranicznych i dyplomacji

Jest historykiem i politologiem, a także politykiem i publicystą. Jest też profesorem Instytutu Studiów Politycznych PAN z tytułem doktora habilitowanego nauk społecznych. Specjalizuje się w kwestiach polityki wschodniej, jest autorem analiz nt. transformacji w Europie Środkowej i ZSRR. Obecnie jest posłem KO. W Sejmie jest już czwartą kadencję (był posłem w latach 2005-2009 i od 2019 r.   teraz X kadencji).

Donald Tusk podczas wizyty w Kijowie zapowiedział, że Polska, z udziałem polskiego biznesu, będzie chciała aktywnie zaangażować się w proces odbudowy Ukrainy. Przypomniał też, że pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy Ukrainy zostanie Paweł Kowal.

Tuż po powrocie do kraju Paweł Kowal odnosząc się do wizyty premiera w Kijowie, ocenił, że stanowiła ona "restart" w stosunkach polsko-ukraińskich.

„One w ostatnich miesiącach rządów PiS bardzo osłabły i mało brakowało, a stanęlibyśmy na bocznym torze. Tak być nie powinno, szczególnie z racji tego, jak bardzo Polacy zaangażowali się w pomoc Ukrainie. Polska nie ma tyle pieniędzy co Niemcy i Francja, ale nasze zaangażowanie humanitarne i polityczne, szczególnie w pierwszych dniach wojny było ogromne i nieporównywalne z żadnym państwem, ze względu na postawę polskiego społeczeństwa i ze względu na to, że jesteśmy państwem granicznym i tranzytowym" - powiedział.

Zapytany o formułę, w jakiej będzie działał jako nowy pełnomocnik. Był dopytywany także, w jakim stopniu zakres jego działań będzie pokrywał się z tym, co robiła dotąd w rządzie PiS pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz oraz które z prowadzonych przez nią projektów będą kontynuowane, a które nie.

Pawel Kowal. będąc Przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, powołał też Zespół Społecznych Doradców w składzie: Bogumiła Berdychowska, Dominik Łazarz, Paweł Purski, Tomasz Orłowski (zastępca szefa), Piotr Łukasiewicz, Adam Pustelnik, Wojciech Wróbel i Eliza Zeidler. Rolą zespołu jest zaangażowanie szerokiego grona polskich ekspertów, samorządowców i przedstawicieli sektora pozarządowego w prace Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України