Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kościół
Temat nawrotowy
OPOWIEŚĆ O JEDNOŚCI SPOŁECZNEJ

Znane osoby publiczne, dziennikarze, aktorzy oraz zwyczajni obywatele, w sumie 25 tysięcy osób na Ukrainie – poparli starania wiernych parafii św. Mikołaja o zwrot kościoła, zabranego przez komunistów.

W ciągu 75 dni zebrano 25 000 podpisów w sprawie kościoła św. Mikołaja w Kijowie. Świątynia aktualnie należy do państwa. Wymaga gruntownego remontu. „To opowieść o jedności. Opowieść o tym, jak wierzący i niewierzący stanęli obok siebie. Bo jednoczy nas pragnienie sprawiedliwości” ­– czytamy w komunikacie przekazanym przez kijowską parafię.

27 października 2023 r. na stronie internetowej Gabinetu Ministrów Ukrainy zarejestrowano petycję w sprawie przekazania kościoła św. Mikołaja wspólnocie Kościoła rzymskokatolickiego, który w 1938 r. został przejęty przez komunistów. Obecnie, po zebraniu podpisów, petycja oczekuje na rozpatrzenie przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

Od pierwszego dnia wojny kościół św. Mikołaja w Kijowie funkcjonuje zgodnie ze swoim przeznaczeniem: odbywają się tu nabożeństwa, a jednocześnie udzielana jest różnorodna pomoc humanitarna, wspierane są osoby dotknięte kryzysem. Zapewniane jest też tymczasowe schronienie osobom wewnętrznie przesiedlonym.

„Wśród naszych parafian jest wielu, którzy teraz bronią ukraińskiej ziemi, są też tacy, którzy oddali już to, co najcenniejsze – swoje życie… Każdego dnia w naszym kościele rozbrzmiewają modlitwy o zdrowie i ochronę sił zbrojnych Ukrainy oraz czczona jest pamięć poległych żołnierzy” – piszą wierni w komunikacie.

Family News Service / rkc.org.ua / parafia św. Mikołaja w Kijowie

***

PETYCJA CZEKA NA ROZPATRZENIE

Opublikowana na oficjalnej stronie Gabinetu Ministrów Ukrainy petycja podkreśla wyjątkowość kościoła św. Mikołaja, będącego jedyną neogotycką budowlą w stolicy, której autorem jest słynny architekt Horodecki. Przypomina także o historycznej niesprawiedliwości, kiedy bolszewicy odebrali kościół katolikom w czasach sowieckich oraz o tym, że po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości obiekt nigdy nie wrócił prawowitym właścicielom – gminie wyznaniowej.

Ludmiła Filipowycz, autorka petycji i znana religioznawczyni, zwraca uwagę na pogarszający się stan budynku, zwłaszcza po pożarze, który miał miejsce w 2021 roku. Wskazuje to na potrzebę renowacji tego zabytku architektury. W 2021 roku Kościół rzymskokatolicki i Ministerstwo Kultury podpisały memorandum, zgodnie z którym Ministerstwo Kultury miało ułatwić przekazanie kościoła parafii po zakończeniu prac nadzwyczajnych, nie później jednak niż do 1 czerwca 2022 roku.

Jak jednak wskazano w treści petycji, warunki memorandum nie zostały dotrzymane, a jego okres obowiązywania upłynął w dniu 5 listopada 2023 roku. We wrześniu 2020 roku Gabinet Ministrów wydał już zarządzenie Ministrowi Kultury o przekazaniu kościoła Kościołowi rzymskokatolickiemu w celu stałego bezpłatnego użytkowania, jednak to zarządzenie również pozostało niezrealizowane.

W petycji wzywa się rząd do wyegzekwowania swoich zarządzeń i przekazania kościoła św. Mikołaja Kościołowi rzymskokatolickiemu w celu zapewnienia konserwacji i renowacji tego zabytkowego budynku.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України