Dziś: sobota,
25 maja 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy

28 kwietnia w trybie hybrydowym odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZPU poświęcone organizacji i przeprowadzeniu IX Kongresu Związku Polaków Ukrainy.

 W kijowskiej siedzibie ZPU zebrali się członkowie reprezentujący organizacje stołeczne, zaś członkowie Zarządu z innych regionów Ukrainy oraz przybywający poza granicami Ukrainy uczestniczyli w dyskusji w formie wideokonferencji na platformie Zoom. Obradom przewodniczył prezes ZPU Antoni Stefanowicz.

Sytuację organizacji polskich zrzeszonych w ZPU na podstawie dotychczasowej weryfikacji analizowała wiceprezes Lesia Jermak i dyrektor biura Rościsław Raczyński. Konstatowano, że polskie organizacje Ukrainy w większości nadal aktywnie działają w celu podtrzymania narodowych więzi, a także popularyzacji kultury polskiej w Ukrainie.

Dużo uwagi poświęcono przygotowaniom i organizacji Kongresu ZPU w nadzwyczajnych okolicznościach doby obecnej.

Na posiedzeniu omówiono:

- warunki wysuwania delegatów od organizacji,

- propozycję daty przeprowadzenia zebrania,

- projekt programu Kongresu.

Członkowie ZG nie byli jednomyślni w kwestii przeprowadzenia Kongresu w warunkach wojennych. Ostatecznie przegłosowano propozycję o przeprowadzeniu Kongresu (koniec II kwartału). Większością głosów decyzja o przeprowadzeniu wyborczego zebrania została uchwalona.

Na wniosek Rościsława Raczyńskiego powołano komisję statutową w składzie: Wiktor Marenycz, Rościsław Raczyński, Ludmiła Misina.

Na wniosek Lesi Jermak powołano komisję organizacyjną w składzie: Lesia Jermak, Larysa Bułanowa, Switłana Bułanowa, Katarzyna Skoczelas, Waleria Mazurenko.

Omówiono również sprawy organizacyjne, w tym dotyczące działalności gazety „Dziennik Kijowski”. Na posiedzeniu ZG ZPU przedstawiono protokół założycieli gazety z 26.04.24, wg którego w związku ze śmiercią redaktora naczelnego gazety Stanisława Panteluka, stanowisko redaktora naczelnego obejmuje pani Andżelika Płaksina.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України