Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Przygotowanie przyszłych filologów-polonistów w Katedrze Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim

Na Uniwersytecie Narodowym w Chmielnickim, w ramach Katedry Filologii Słowiańskiej, prowadzona jest edukacja przyszłych filologów-polonistów na poziomie licencjackim i magisterskim.

W roku 2024 odbędzie się rekrutacja kandydatów na akredytowane programy edukacyjno-zawodowe:

-       Filologia. Języki i literatury słowiańskie (w tym tłumaczenie), pierwszy język – polski (studia magisterskie);

-       Język polski i literatura, drugi język – angielski (studia licencjackie);

-       Edukacja średnia (Języki i literatury -polski, ukraiński) (studia licencjackie).

Edukacja w ramach programów edukacyjno-zawodowych prowadzona przez Katedrę Filologii Słowiańskiej charakteryzuje się  doświadczeniem i efektywnością w kształceniu przyszłych specjalistów polonistyki. W ramach działalności katedry z powodzeniem przygotowano około 400 absolwentów, w tym nauczycieli języka polskiego, wykładowców, literaturoznawców oraz tłumaczy.

Proces edukacyjny odbywa się w dobrze wyposażonym Ukraińsko-Polskim Centrum Integracji Europejskiej Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim oraz w specjalistycznych laboratoriach i audytoriach. Centrum dysponuje nowoczesnym sprzętem technicznym oraz bogatym zasobem materiałów dydaktycznych, które wspierają efektywny proces nauki.

Studenci mają możliwość korzystania z zaawansowanych platform edukacyjnych, dzięki którym mogą w pełni wykorzystywać dostępne zasoby naukowe i edukacyjne. Edukacja realizowana jest również w laboratorium Nowej Ukraińskiej Szkoły oraz w gabinecie metodyki nauczania języka polskiego i literatury, co pozwala na praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy.        

Programy praktyk dydaktycznych, językowych i tłumaczeniowych są wspierane przez umowy z ponad 50 instytucjami edukacji podstawowej, wyższej oraz szkołami językowymi, co umożliwia studentom zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Ponadto, studenci biorą udział w międzynarodowych projektach oraz mobilności akademickiej, dzięki czemu mają możliwość poznania kultury, tradycji i języka Polski, co jest istotne dla ich przyszłej kariery zawodowej.

Katedra Filologii Słowiańskiej aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, organizując międzynarodowe oraz ogólnoukraińskie konferencje studenckie. Studenci mają możliwość publikowania swoich badań w renomowanych zbiorach prac naukowych „Studia Slavistica: lingwistyka, literaturoznawstwo, dydaktyka” oraz prezentowania wyników swoich badań w licznych wydarzeniach naukowych.

Działalność katedry jest także skierowana na rozwijanie umiejętności badawczych studentów poprzez działanie kół naukowych. Wykładowcy katedry systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w stażach oraz programach podnoszenia kwalifikacji w kraju i za granicą, co przekłada się na wysoki poziom prowadzonych zajęć.

Absolwenci katedry są cenionymi nauczycielami, wykładowcami i tłumaczami, odnoszącymi sukcesy zarówno na Ukrainie, jak i na arenie międzynarodowej. Katedra Filologii Słowiańskiej HNU jest uznawana za ośrodek wysokiego poziomu dydaktyczno-metodycznego oraz badawczo-naukowego, co potwierdza międzynarodowe wyróżnienie „Polonikum-2023” przyznane na Uniwersytecie Warszawskim.

Dzięki ciągłemu dążeniu do doskonalenia jakości kształcenia i rozwoju międzynarodowej współpracy Katedra Filologii Słowiańskiej pozostaje otwarta na wymianę doświadczeń i wdrażanie nowych inicjatyw edukacyjnych i badawczych.

Wszystkich zainteresowanych historią, działalnością katedry oraz perspektywami nauki i współpracy  serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim: https://ksf.khmnu.edu.ua/

Nela Podlewska,
kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України