Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
RADA SPOŁECZNYCH STOWARZYSZEŃ ETNICZNYCH WSPÓLNOT UKRAINY

Dnia 31 maja 2024 w Kijowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznych Stowarzyszeń Etnicznych Wspólnot Ukrainy.

Rada została powołana jako organ opiniodawczo-doradczy  przy Państwowej Służbie Ukrainy ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia, która dziś stała się głosem 18  mniejszości narodowych Ukrainy.

Cele powołania Rady:

- Zjednoczenie głosów przedstawicieli mniejszości narodowych Ukrainy;

- Utworzenie otwartej platformy dla konsultacji na temat praw i wolności gwarantowanych ustawodawstwem.

Rada umożliwia przedstawicielom mniejszości narodowych Ukrainy wypowiadanie się i wpływanie na podjęcie ważnych decyzji.

Daje szansę wszystkim mniejszościom na zjednoczenie się, współpracę i wspólne budowanie lepszej przyszłości.

Zgodnie z postanowieniem Państwowej Służby Ukrainy ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia do składu Rady zaproszono 18 przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych Ukrainy.

Pierwsze posiedzenie Rady otworzył Prezes Państwowej Służby ds Polityki Etnicznej i Swobody Sumienia p. Wiktor Jeleński. Wysłuchano także przemówień p.Aleksandra Ilkowa – Dyrektora Rządowego Biura Koordynacji Europejskiej i Euroatlantyckiej Integracji, p.Mychajła Spasowa - przedstawiciela Pełnomocnika ds Równości Praw i Wolności, praw mniejszości narodowych, politycznych i religijnych poglądów.

Zadania powołanej Rady przedstawił p. Igor Łosowski – zastępca Prezesa Państwowej Służby Polityki Etnicznej i Swobody Sumienia.

Po przedstawieniu  członków Rady nastąpiły wybory na Przewodniczącego Rady, Zastępcę Rady oraz Sekretarza Generalnego.

Na zakończenie posiedzenia Rady ogłoszono wyniki wyborów:

- Przewodniczący Rady: Aleksandr Chara - Federacja Greków Ukrainy,

- Zastępca Przewodniczącego Rady: Wasyl Keliogło – Związek Gagauzów Ukrainy,

- Sekretarz Generalny: Lesia Jermak – Związek Polaków Ukrainy.

Wszystkich członków Rady łączy wspólny cel: stworzenie sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa, w którym każda osoba, niezależnie od pochodzenia etnicznego, czuje się równa i szanowana.

Foto: Державна Служба України з Етнополітики та Свободи Совісті

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України