Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Nowe nadzieje dla odbudowy Ukrainy

W dniach 20 - 21 czerwca 2024 roku w Kijowie odbyło się III Forum Odbudowy Ukrainy – PAIH „Integracja − Gospodarka − Partnerstwo”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli rządów Ukrainy i Polski, ekspertów oraz biznesmenów z obu krajów. Uczestnicy dyskusji starali się wspólnie odpowiedzieć na pytanie, co należy zrobić, aby powojenna odbudowa Ukrainy przebiegała efektywnie.

Forum zostało zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), Ministerstwo Rozwoju i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej, Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Krajową Izbę Gospodarczą Polski. Partnerami strategicznymi było Ministerstwo Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy forum dyskutowali w czterech sesjach tematycznych:

- Integracja europejska jako droga do modernizacji i odbudowy Ukrainy;

- Odbudowa infrastruktury Ukrainy – sektorowy potencjał współpracy;

- Narzędzia finansowania odbudowy i przyciągania inwestycji w Ukrainie;

- Lokalny i regionalny wymiar odbudowy Ukrainy.

Forum otworzyli Wicepremier – Minister ds. Reintegracji Tymczasowo Okupowanych Terytoriów Ukrainy Iryna Wereszczuk oraz Minister Rozwoju i Technologii Polski Krzysztof Paszyk.

Iryna Wereszczuk podziękowała polskim kolegom za wsparcie i wspólną pracę.

„Polska, jak nikt inny, rozumie, czym jest bezpieczeństwo. Jak konieczne jest teraz inwestowanie w nasze wspólne bezpieczeństwo – energetyczne, ekonomiczne i oczywiście militarne. Liczymy na polską pomoc i polskie doświadczenie. Nie ma takich pytań ani problemów, których nie moglibyśmy rozwiązać. Nie ma przeszkód, których nie moglibyśmy pokonać. Dopóki Ukraina i Polska są razem, Putin jest bezsilny, nigdy nas nie pokona” — zaznaczyła wicepremier Wereszczuk.

Minister Krzysztof Paszyk zaznaczył, że oprócz wsparcia wojennego, niezmiernie ważnym jest ekonomiczny wymiar współpracy. Podkreślił, że polscy przedsiębiorcy są bardzo zainteresowani działalnością na ukraińskim rynku.

„Bliskość geograficzna oraz znajomość ukraińskich przepisów i realiów, to czynniki sprzyjające dalszemu rozwojowi działalności. We współpracy polsko-ukraińskiej pojawiają się problemy, ale wierzymy, że będą one przezwyciężane. Wierzymy, że sprzyja temu intensywny dialog, jaki prowadzimy ze stroną ukraińską na poziomie rządowym” – powiedział minister.

Polska stworzyła kompleksowy system ubezpieczeń, który wspiera polskich przedsiębiorców na rynku ukraińskim. Składa się on z trzech elementów: ubezpieczenia handlu z Ukrainą, wsparcia inwestycji polskich firm oraz wsparcia rozwoju Ukrainy. Według ministra, takie podejście pomoże polskim przedsiębiorcom stać się ważną częścią odbudowy Ukrainy.

Przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą poseł Paweł Kowal podkreślił, że lepiej nie mówić o „odbudowie”, ponieważ to słowo bardziej kojarzy się z odtwarzaniem tego, co było wcześniej. Według Kowala, w powojennym odnowieniu Ukrainy należy uruchomić wyobraźnię i spróbować przewidzieć, jak będzie wyglądało ukraińskie społeczeństwo po wojnie, jakie będą jego potrzeby i nadzieje. Potrzebna jest więc modernizacja kraju i jego gospodarki.

Zdaniem posła P. Kowala szybko trzeba rozwiązać kwestię bezpieczeństwa.

„Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa ukraińskich miast przed atakami. Bez tego nie może być inwestycji. Inwestycji nie będzie, jeśli ukraińskie miasta będą pod zagrożeniem rosyjskich rakiet, a ukraińscy żołnierze nie będą mieli wystarczającego wsparcia na froncie” – zaznaczył Kowal.

Motywem przewodnim Forum były inwestycje w Ukrainie. Według p.o. prezesa UkraineInvest Ołeksandra Melnyczenki, mimo wojny, Ukraina nie straciła swojego potencjału inwestycyjnego. Jest to szczególnie widoczne we współpracy z polskimi partnerami.

„UkraineInvest współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu od początku pełnoskalowej inwazji Rosji. Biuro PAIH w Kijowie otrzymało ponad 3 tysiące wniosków od polskich firm, które chcą uczestniczyć w odbudowie powojennej ukraińskiej gospodarki. Naszym zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków, aby znacząca część tych firm zaangażowała się w inwestowanie na Ukrainie właśnie w okresie wojennym. Jesteśmy wdzięczni Polsce za wsparcie i zapraszamy polskie firmy do bardziej aktywnego inwestowania na Ukrainie” – powiedział Melnyczenko.

Ożywiona była dyskusja poświęcona odbudowie infrastruktury Ukrainy, dotycząca sektorowego potencjału współpracy. Według wiceministra energetyki Ukrainy Romana Andaraka, przede wszystkim trzeba odbudować uszkodzone przez ostrzał urządzenia, w tym generatory, transformatory i linie wysokiego napięcia. Wiceminister podkreślił również, że w Ukrainie uproszczono procedurę przetargową na odbudowę energetyki dzięki platformie Tetra Tech.

Z kolei prezes Konfederacji Budowniczych Ukrainy Lew Parchaladze opowiedział o trudnościach sektora budowlanego. Według niego, w Ukrainie zniszczono tysiące domów, całe miasta. Dlatego kraj potrzebuje gruntownej odbudowy, a do budowy nowoczesnych budynków potrzebne są technologie. W tym zakresie bezcenna będzie pomoc polskich partnerów.

Prezes KBU przedstawił formułę współpracy dwustronnej: „Przede wszystkim musimy wymieniać się informacjami, rozwijać potencjał krajów, aby nasze firmy mogły produktywnie komunikować się i omawiać współpracę. Dzisiejsze forum to doskonała okazja do nawiązania relacji biznesowych z naszymi polskimi partnerami”.

Podczas forum dużo mówiono o realizacji wspólnych projektów ukraińsko-polskich w celu przyciągnięcia inwestycji na rzecz odbudowy Ukrainy. Od słów przeszli do czynów: podczas Forum podpisano dwa memoranda o współpracy między Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), Ukraińską Izbą Handlowo-Przemysłową oraz Ukraińskim Związkiem Przemysłowców i Przedsiębiorców. W ramach forum podpisano również memorandum o współpracy między UkraineInvest a KredoBank oraz zapowiedziano podpisanie nowego dokumentu o współpracy między UkraineInvest a PAIH, który zawiera nowe narzędzia rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej w okresie wojennym.

Podsumowując III Forum Odbudowy, można wyciągnąć kilka wniosków.

Po pierwsze, mimo trzeciego roku wojny, zainteresowanie Polski Ukrainą nie zmalało – polscy partnerzy są gotowi nadal nas wspierać, dzielić się doświadczeniami i uczestniczyć w odbudowie kraju. I co najważniejsze, rozwiązywać wspólne problemy.

Po drugie, Polska jest świadoma, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej przyniesie korzyści nie tylko samej Ukrainie, ale i Polsce. Dlatego polscy partnerzy mają nadzieję, że proces negocjacji akcesyjnych zakończy się sukcesem i obiecują, że po rozpoczęciu prezydencji Polski w Radzie UE proces ten będzie szybszy i bardziej efektywny.

I wreszcie, polscy partnerzy nie mają wątpliwości co do zwycięstwa Ukrainy, stanowczo mówią Putinowi „nie” i wzywają do tego cały świat.

Wiktoria Czyrwa
DIALOG – Oilsko-Ukraiński portal gospodarczy

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України