Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2010-2011
Jubileusz Polonii bułgarskiej

Prezes Marek Soroczyński

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii obchodzi w tym roku jubileusz swego 25-lecia. Republikańskie uroczystości jubileuszowe odbyły się w stołecznej Sofii w dniach 23-27 września br. Rozpoczęło je otwarcie wystawy fotograficznej „25 lat pod znakiem Warneńczyka” oraz odczyt nt. „Diaspory polskiej w Europie”, a wszystko to miało miejsce w sali konferencyjnej Instytutu Polskiego, dzięki wsparciu jej dyrektora Anny Pachla – radcy ambasady RP.

Dwa dni później w Sofii, w sali pastoralnej kościoła konkatedralnego pw. św. Józefa, rozpoczęto I Bałkańskie Forum Polonijne poświęcone problemom szkolnictwa polonijnego. Następnego dnia delegacje oddziałów PSKO złożyły kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Sofii. W czasie uroczystości obecni byli Ambasador RP w Bułgarii pan Andrzej Papierz oraz kierownik wydziału konsularnego Wojciech Gałązka.

Tego samego dnia w Sali Kameralnej Filharmonii Sofijskiej odbył się również jubileuszowy koncert poprzedzony licznymi przemówieniami oraz wręczeniem Polskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii Złotego Medalu nadanego mu przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” za wybitne zasługi w promocji oświaty i kultury polskiej. Jubileuszowy koncert zakończył się uroczystą kolacją.

Ostatnim dniem obchodów centralnych było poranne nabożeństwo w sofijskiej konkatedrze pw. św. Józefa oraz przedpołudniowe zwiedzane Narodowego Muzeum Historycznego w dzielnicy Bojana.

Nad całością jubileuszowej uroczystości czuwał zespół działaczy Stowarzyszenia pod przewodnictwem prezesa Marka Soroczyńskiego.

Leszek WĄTRÓBSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України