Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2010-2011
Wieści z Czernihowa
Pamiętają o swoich przodkach

Karty Polaka wręczali kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rafał Wolski i konsul RP Dorota Dmuchowska

W przededniu Święta Niepodległości Polski do Oddziału Związku Polaków Ukrainy -Stowarzyszenia „Polska Przystań", działającego w Czernihowie od 1997 roku, zawitała delegacja z Kijowa na czele z kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie radcą Rafałem Wolskim.

Uroczystości poświęcone 93. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęła Msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona w niedawno odbudowanym kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego, którą celebrowali Ojcowie Misjonarze Oblaci Henryk Kamiński i Jacek Pyl.

Prezes Helena Frankowa w grupie wokalnej Stowarzyszenia „Polska Przystań” Prezes Helena Frankowa w grupie wokalnej Stowarzyszenia „Polska Przystań”

Następnie w jednym z pomieszczeń parafialnych, gospodarze, których, od wielu już lat okazują znaczące wsparcie „Polskiej Przystani” odbyła się uroczystość wręczenia osobom pielęgnującym więź z Polską dokumentów, potwierdzających przynależność do Narodu Polskiego - Kart Polaka.

Prezes Stowarzyszenia „Polska Przystań” Helena Frankowa dziękując w imieniu członków swej organizacji za okazany zaszczyt zapewniła, iż wszyscy oni nigdy nie zapomną, że Polska jest ojczyzną ich przodków.

Ojcowie Jacek Pyl i Henryk Kamiński w gronie parafian i gości z Kijowa po Mszy św. w intencji Ojczyzny Ojcowie Jacek Pyl i Henryk Kamiński w gronie parafian i gości z Kijowa po Mszy św. w intencji Ojczyzny

Już po zakończeniu ceremonii okazało się, że, wśród obecnych są kolejne osoby ubiegające się o Kartę Polaka. Operatywnie, wstępne rozmowy z nimi (sprowadzające się m.in do sprawdzenia znajomości języka polskiego i polskich tradycji) przeprowadziła konsul Dorota Dmuchowska.

Upiększeniem artystycznym uroczystości stał się występ grupy wokalnej „Polskiej Przystani” kierowanej przez Helenę Frankową, która przypomniała zebranym polskie piosenki ludowe.

Antoni KOSOWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України