Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2010-2011
Środki przekazu
Jak zaciekawić i wzruszyć słowem?

 

Młodzieńczy gwar wypełniał ciche zazwyczaj sale Państwowego Muzeum Wybitnych Działaczy Kultury Ukraińskiej im M. Łysenki. Z różnych krańców Ukrainy przybyli tu młodzi miłośnicy poezji mówionej, aby wziąć udział w warsztatach recytatorskich dla młodzieży polskiego pochodzenia. Warsztaty te realizowane według projektu Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie a organizowane przez „Dom Polski” w Kijowie z ramienia Federacji Organizacji Polskich w Ukrainie, przeznaczone są dla uczestników eliminacji Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2011”. Zgodnie z programem zajęcia odbywały się w ciągu dwóch 12 – 13 listopada. Prowadzili je instruktorzy z Polski: Mariusz Orzełek – aktor, magister sztuk oraz Włodzimierz Ignasiński – instruktor teatralny, magister filologii polskiej.

Programem objęta była grupa 34 dzieci i młodzieży w wieku od 9 – 27 lat oraz 12 opiekunów-instruktorów. Młodzież pochodziła z następujących miejscowości: Koziatyn, Biała Cerkiew, Winnica, Kalinówka, Donieck, Sewastopol, Kamieniec Podolski, Bar, Charków, Humań, Odessa, Nowograd Wołyński, Żytomierz, Kirowograd, Kijów, Browary.

Głównymi tematami warsztatów były: kultura języka polskiego; interpretacja tekstu poetyckiego; i nterpretacja fragmentu prozy; prezentacja sceniczna.

Pierwszego dnia, po uroczystym rozpoczęciu instruktorzy przeprowadzili zajęcia integracyjne o charakterze teatralnym i rozwijającym wyobraźnię, po czym podzielili grupę na 2 zespoły według wieku, żeby ściśle realizować założenia projektu z dostosowaniem ćwiczeń, tekstów i działań do możliwości wiekowych i językowych uczestników. Każdy instruktor pracował z grupami naprzemiennie.

Na zajęciach w zakresie kultury języka polskiego instruktorzy skupili się na ćwiczeniach dotyczących, m.in. systemu samogłoskowego i spółgłoskowego w języku polskim.

Praktyczne ćwiczenia miały charakter zabawowy i dotyczyły poprawnej artykulacji głosek w różnych sytuacjach językowych. W zakresie prezentacji scenicznej praca dotyczyła przede wszystkim wykorzystania przestrzeni scenicznej i ruchu scenicznego w prezentacji recytatorskiej.

Warto zaznaczyć, że spotkania prowadzących z uczestnikami kontynuowane były w miejscu noclegowym, co świadczy o dużym zainteresowaniu młodzieży i profesjonalizmie instruktorów.

W dniu następnym nadszedł czas na bezpośrednią pracę z tekstem.

Analiza i interpretacja wiersza dotyczyła budowy wiersza, zagadnień rytmicznych, znaczeń i sensów podstawowych i metaforycznych. Zwracano uwagę na nadawcę i odbiorcę wypowiedzi oraz utrzymanie kontaktu w celu uzyskania efektu komunikacyjnego.

Co dotyczy prozy to zwracano tu szczególną uwagę na charakter narracji i konsekwencje z tego wynikające dla przygotowanej prezentacji.

Cieszy fakt, że w warsztatach aktywnie uczestniczyła też grupa instruktorów-opiekunów.

Warsztaty zakończyły się uroczystym podsumowaniem, na którym obecne były Konsul Dorota Dmuchowska oraz dyrektor „Domu Polskiego” w Kijowie Maria Siwko. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami otrzymali certyfikaty udziału w warsztatach i drobne upominki książkowe.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України