Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2010-2011
Tradycje
POLSKA KOLĘDA JEDNOCZY SERCA

Laureaci VI Festiwalu Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie - trio wokalne „Ażur” z Winnicy w styczniu 2012 r. wystąpi na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

Są takie dni grudniowe, gdy kolęda, jak ptak, przelatuje z domu do domu, z miasta do miasta, z kraju do kraju i obdarza ludzi ciepłem. Tym razem 17 grudnia 2011 r. kolęda zawitała do Korostenia. Właśnie tutaj Polacy Żytomierszczyzny rozpoczęli swoje bożonarodzeniowe świętowanie organizując, już tradycyjny, VI Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie.

„Mamy z Polską wspólną historię, kulturę, tradycje. Tutaj, na ziemi żytomierskiej mieszkają przedstawiciele różnych narodów. Dlatego u nas zawsze panuje zgoda między narodami”. – przemawiał na scenie miejskiego ośrodka kultury zastępca burmistrza miasta Korosteń, pan Oleksandr Dzyga. Ciekawe, że polska kolęda ma swoją kontynuację i zainspirowała władze miasta, aby w styczniu zorganizować w Korosteniu festiwal ukraińskiej kolędy.

Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków Ukrainy, pani Wiktoria Laskowska-Szczur witając gości przybyłych na festiwal zaznaczyła: „Polska jest krajem, w którym kolędy są najdroższym skarbem, przynoszącym wiele radości. Tak więc niechaj panuje w naszych domach radość, a wszystkie życzenia, jakie płynęły ze sceny, niech się spełnią.” Kapelan Polaków Żytomierszczyzny, ks. Jarosław Giżycki poprowadził krótką modlitwę i udzielił błogosławieństwa organizatorom i uczestnikom festiwalu.

Nie byłoby jednak tego święta, gdyby 2000 lat temu nie narodził się Jezus Chrystus, Zbawiciel całego świata, którego wysławiali nasi kolędnicy, uczestnicy festiwalu. Na świątecznym koncercie z radością śpiewały dobrze znane grupy –Zasłużony dla Kultury Polskiej Wokalny Dziecięcy Zespół „Dzwoneczki”, Zespół Wokalny „Głos”, Zasłużony dla Kultury Polskiej Ludowy Polski Zespół Folklorystyczny „Poleskie Sokoły” z Żytomierza, Oleksandr Werbiło z Korostenia, i wielu innych ciekawych, nowych wykonawców: dziecięcy chór „Strumyczek” z Żytomierza, Trio wokalne „Ażur” z Winnicy, zespół wokalny „Marzenie” z Korostenia, gości z Olewska: wokalne zespoły „Jaskółeczka”,  „Liłea”, „Sokolęta”, Iryna Nawojewa oraz in.

Wszyscy różni, każdy zespół na swój sposób interesujący, a jednoczyło ich umiłowanie polskiej kolędy. Publiczność nuciła razem z artystami. W ten sposób na sali zapanowała cudowna, bożonarodzeniowa atmosfera. Artyści oczarowali słuchaczy nowymi, oryginalnymi aranżacjami kolęd i pastorałek, które zrodziły się wśród ludu na polskiej ziemi, wyrosły w minionym tysiącleciu, dojrzewały i stawały się coraz bogatsze, przekazywane z ust do ust, z serca do serca. Najświętszym naszym obowiązkiem jest to, aby przekazać ten bezcenny skarb naszym dzieciom, przyszłemu pokoleniu.

Nie można jednak zapominać, iż nie był to zwykły koncert, lecz konkurs. Najlepsze zespoły, a są to: chór dziecięcy „Dzwoneczki” i trio wokalne „Ażur”, będą reprezentować Żytomierszczyznę na XVIII Festiwalu Polskiej Kolędy w Będzinie (na Górnym Śląsku). Pozostaje nam tylko im pogratulować i życzyć sukcesów. Wszyscy uczestnicy korosteńskiego festiwalu zostali odznaczeni okolicznościowymi dyplomami i podziękowaniami. Na zakończenie koncertu wszystkie zespoły na scenie wraz z gośćmi na sali wspólnie zaśpiewali czarującą kolędę „Cicha noc”.

Miło zaznaczyć, że Festiwal Polskiej Kolędy w Korosteniu stał się wydarzeniem regionalnym. Na święto zawitali gości z Winnicy, wraz z przewodniczącą Winnickiego Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków, panią Alicją Ratyńską.

 Dziękujemy organizatorom festiwalu, Radzie Miejskiej w Korosteniu, przewodniczącej Związku Polaków Ukrainy w Korosteniu pani Wandzie Laskowskiej, Żytomierskiemu Obwodowemu Związkowi Polaków Ukrainy. Gorące podziękowanie Senatowi Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za wsparcie wspaniałego polskiego święta.

Janina LASKOWSKA
(Żytomierz)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України