Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2010-2011
Postaci
Któż nie zna Pani Czesławy?

Kijów. Spotkanie opłatkowe 2011 r. Gratulacje dla Pani Czesławy z okazji Jubileuszu złożyli kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP I radca Rafał Wolski i konsul Dorota Dmuchowska

Szlachetną pracą w środowisku polskim Ukrainy zdobyła sobie ona powszechne uznanie. Stała u źródeł Ruchu Polskiego na Ukrainie, była jedną z pierwszych założycieli Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Kijowie (1989 r.- prezes Stanisław Szałacki), sekretarzem odpowiedzialnym Związku Polaków na Ukrainie (utworzonego w 1991 roku po przekształceniu PSKO), przed długie lata członkiem jego Zarządu Głównego.

Pani Czesława to założycielka i wieloletnia aktywistka Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda”, (1992), członek zarządu tej organizacji i kierownik sekcji „Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej”; to wieloletni korespondent „Dziennika Kijowskiego”, to gorliwa katoliczka i po prostu wspaniały człowiek.

Choć urodzona na Łotwie i przez większość życia mieszkająca na Ukrainie, całą swą uczciwą duszę i szlachetne serce poświęca Polsce.

Mówiącą dobrą polszczyzną, z miłym uśmiechem Pani Czesława zawsze ze swoistą sobie niewyczerpalną energią organizuje kolejną (200 setną, czy 400 setną) imprezę, bądź akcję na rzecz odrodzenia mentalności i tradycji polskiej. Każdy Polak Kijowa, na pewno, od razu poznaje w słuchawce ten dźwięczny, wesoły głos.

To ona natchnęła inklinacją do Polski córkę Wiktorię (Radik), która idąc w ślady Matki, stała znanym działaczem polonijnym na Ukrainie; syna Władysława (Jefimowa, który z Polski zawsze śpieszy z pomocą), wnuczkę Annę (która 12 lat była solistką znanego zespołu „Jaskółki”. Teraz niestrudzona Pani Czesława czyta polskie bajki i śpiewa piosenki prawnuczkowi Mirosławowi.

Od wielu lat w każdą niedzielę widzimy ukochaną p. Czesławę na mszy w kościele Św. Aleksandra, po zakończeniu której do niej spieszą Polacy Kijowa po świeżą polską prasę. To Ona wprowadziła tradycyjne niedzielne spotkania w kawiarence, na które może przyjść każdy, kto chce wysłuchać bieżącej informacji z życia politycznego Polski, bądź aktualnych ciekawostek z kultury i historii ukochanego kraju przodków.

A oto pokrótce szczegóły niektórych z poczynań zainicjowanych przez Czesławę Raubiszko:

W latach 1993- 1998 - inicjatorka akcji wzniesienia pomnika polskich żołnierzy poległych w 1920r. Według kartoteki pod opieką KNKSP „Zgoda” jest dziś około 350 mogił na polskiej dzielnicy Cmentarza Bajkowa w Kijowie.

W 1998 - współredaktor folderu „Kwatera legionistów polskich w Kijowie”.

Od 1994r. - prowadząca rubryki „Ocalić od zapomnienia” o wybitnych Polakach Kijowa w „Dzienniku Kijowskim” (praca w archiwach celem zorganizowania banku danych).

W 2008 - konsultant wydania historycznej mapy-skorowidzu pt. „Adresy Polskie w Kijowie”.

Od 1989 r. – współorganizatorka i opiekunka licznych imprez polonijnych, w tym: Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego; Dni Pamięci na cmentarzach Bajkowa, Darnicy, Bykowni. Uczestnik licznych konferencji naukowych i spotkań polonijnych, na których przekazuje młodzieży nabyte doświadczenia.

Dzięki ofiarnej pracy Czesławy Raubiszko udało się ocalić od zapomnienia wielu zmarłych Rodaków, którzy wnieśli wielki wkład w działalność kulturalną, gospodarczą i społeczną Kijowa. Ta działalność skłania młodych ludzi do zainteresowania się przeszłością swoich Ojców oraz do przemyśleń na temat własnej tożsamości.

Za starania i trud włożone w opiekę nad polskimi miejscami pamięci narodowej na Ukrainie, za troskę o polskie dziedzictwo narodowe, za piękny przejaw patriotyzmu p. Czesława odznaczona została licznymi medalami i dyplomami honorowymi

Z OKAZJI PIĘKNEGO JUBILEUSZU
SKŁADAMY PANI CZESŁAWIE RAUBISZKO
ŻYCZENIA ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, POMYŚLNOŚCI
I DALSZYCH SUKCESÓW W SWOICH
SZLACHETNYCH DOKONANIACH

Związek Polaków na Ukrainie,
Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenia Polaków „Zgoda”,
Kolegium Redakcyjne gazety „Dziennik Kijowski”,
Redakcja kwartalnika „Krynica”,
Koleżanki i koledzy zrzeszeni w innych organizacjach
 i środowiskach polskich Kijowa i Ukrainy

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України