Dziś: piątek,
24 listopada 2017 roku.
Przegląd do nr 555 listopad 2017 r.
Ogloszenia

Siedziba Związku Polaków na Ukrainie
zmieniła swój adres
na:

01030, Kijów, ul. Iwana Franki 40/b,
tel./fax 4863177,
e-mail: zpu5@o2.pl

Rekwizyty bankowe nie uległy zmianie.

Dziennik Kijowski