Dziś: piątek,
24 listopada 2017 roku.
Przegląd do nr 555 listopad 2017 r.
Edukacja
Ku uwadze maturzystów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oferuje:

studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe oraz kursy. Studia stacjonarne są bezpłatne (z możliwością otrzymania stypendium) dla osób posiadających Kartę Polaka.

Studia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera w zakresie stosownej specjalności.

Zdobyte kwalifikacje i dyplom uprawniają do wykonywania wyuczonego zawodu oraz umożliwiają kontynuację nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Okres studiów jest bardzo krótki ponieważ trwa tylko 3,5 roku. Szkoła kształci prawie 2500 studentów zarówno dziennych jak i zaocznych. Może poszczycić się kształceniem na kierunkach technicznych jak i humanistycznych.

Kontakt: www.pwsz.edu.pl


Dziennik Kijowski