Dziś: sobota,
16 lutego 2019 roku.
Przegląd do nr 586 – luty 2019 r.
Edukacja
Ku uwadze maturzystów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oferuje:

studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe oraz kursy. Studia stacjonarne są bezpłatne (z możliwością otrzymania stypendium) dla osób posiadających Kartę Polaka.

Studia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera w zakresie stosownej specjalności.

Zdobyte kwalifikacje i dyplom uprawniają do wykonywania wyuczonego zawodu oraz umożliwiają kontynuację nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Okres studiów jest bardzo krótki ponieważ trwa tylko 3,5 roku. Szkoła kształci prawie 2500 studentów zarówno dziennych jak i zaocznych. Może poszczycić się kształceniem na kierunkach technicznych jak i humanistycznych.

Kontakt: www.pwsz.edu.pl


Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України