Dziś: wtorek,
16 stycznia 2018 roku.
Przegląd do nr 560 styczeń 2018 r.
Wieści z Polski
Ekologia
Zielone Płuca Polski


Beskid Sądecki

Wielu uważa go za najpiękniejszą część Beskidów. Lesiste szczyty, słoneczne polany, przełom Popradu, zabytkowe kościoły i cerkwie, folklor. Ze względu na walory krajobrazowo-lecznicze zlokalizowano tu kilka znanych, pięknych uzdrowisk z Krynicą-Zdrój na czele. Górne partie pasm Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej z malowniczym przełomem Popradu, skałkami i jaskiniami zajmuje Popradzki Park Krajobrazowy.

W Polsce znajdują się obszary unikatowe, które charakteryzują się wyjątkowo czystym powietrzem, bogactwem przyrodniczym i kulturowym, minimalną ingerencja człowieka w przyrodę oraz warunkami sprzyjającymi rozwojowi czystego przemysłu i produkcji zdrowej żywności.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził nawet badania, które województwa i regiony mają najczystsze pod względem poziomu zanieczyszczeń powietrza. Za takie uznano podlaskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie (z wyjątkiem Szczecina), pomorskie (z wyjątkiem Trójmiasta) oraz lubelskie (z wyjątkiem Lublina).

GIOŚ przedstawił też obszary o niezwykle wysokich walorach turystycznych, oferujące wypoczynek w warunkach niemal nienaruszonej przyrody i czystego powietrza nazywane "Zielonymi Płucami Polski".

W zakres obszaru ZPP wchodzą 4 parki narodowe (Białowieski, Wigierski, Biebrzański i Narwiański) oraz 13 parków krajobrazowych. W ramach ZPP znajduje się ponad 270 rezerwatów przyrody i około 5700 pomników przyrody. Jednym z najczystszych regionów w Polsce jest Beskid Sądecki.

Dziennik Kijowski