Dziś: wtorek,
25 września 2018 roku.
Przegląd do nr 576 – wrzesień 2018 r.
Archiwum 2017
KPI w pamięci wychowanków
WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Z UKRAINĄ

Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w pensjonacie AMELIA w Iwoniczu-Zdroju 19-21 maja 2017 r.

Profesor Wasyl Gerasymczuk i docent Swietłana Andros, reprezentujący Politechnikę Kijowską, przedstawili życie uczelni, ilustrując prelekcję zdjęciami z Kijowa. Następnie za zasługi dla środowiska inżynierskiego i rozwijanie postępu technicznego w Polsce srebrne odznaki honorowe NOT otrzymali: Paweł Wiechecki, Sylwester Lewicki, Zygmunt Nikodem i Henryk Bukalski.

Referat o gospodarce Ukrainy wygłosił Janusz Fuksa. Na podstawie danych Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy stwierdził, że w 2016 r. nastąpiła poprawa podstawowych wskaźników w przemyśle, budownictwie, transporcie i rolnictwie, wzrosły inwestycje w gospodarce, rozwinął się handel zagraniczny.

Henryk Bukalski na podstawie danych z Ambasady RP w Kijowie poinformował, że w ubiegłym roku znacznie wzrosły obroty towarowe między obu krajami. Polska zajmowała trzecie miejsce w eksporcie Ukrainy i piąte w jej imporcie. Uczestnicy otrzymali 32. broszurę z cyklu Wspomnienia z Kijowa pt. Lata pięćdziesiąte, zawierającą historię studiów w Kijowie opowiedzianą na podstawie biuletynu polskich studentów z tych lat. Organizatorami seminarium byli Henryk Bukalski i Aleksander Sarnecki.

W wieczorem dnia następnego podczas kolacji przy ognisku uczestnicy wspominali swoją uczelnię, a następnie w sali pensjonatu wysłuchali koncertu czteroosobowego chóru, w którym śpiewał także absolwent KPI Krzysztof Świder. Koncert przekształcił się w ogólne śpiewanie piosenek polskich i ukraińskich.

Zebrani oglądali też na ekranie zdjęcia z Kijowa i wschodnich podróży, przedstawione przez Aleksandra Sarneckiego. W sobotę po obradach podczas wycieczki autokarowej obecni zwiedzili skansen Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce i Duklę położoną w kotlinie wśród gór Beskidu Niskiego. Wieczorem zebrali się na uroczystej kolacji. W niedzielę uczestnicy samochodami udali się do Krosna, by zobaczyć stare miasto i zwiedzić Centrum Dziedzictwa Szkła z pokaźną kolekcją najlepszych wyrobów szklarskich z wielu hut w kraju.

Janusz Fuksa, Henryk Bukalski

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України