Dziś: środa,
24 kwietnia 2019 roku.
Przegląd do nr 589 – kwiecień 2019 r.
Kościół
Wiara
Dzień Świętych Piotra i Pawła w rzymskokatolickim kościele Nieżyna

29 czerwca 2017 gościnnie otworzył swoje podwoje dla wszystkich chrześcijan nieżyński kościół św. Piotra i Pawła w święto swego patrona. Podczas nabożeństwa „nie było gdzie jabłku upaść”- przyszli tu parafianie zgromadzenia kościelnego, członkowie Związku Polaków „Aster” nieobojętni obywatele miasta.

Czcigodnymi gośćmi święta byli duchowni z Łodzi, Czernihowa i Sławutycza. Z przedstawicieli władz lokalnych obecni byli І. Aleksiejenko, p.о. mera miasta, W. Sałogub, sekretarz miejskiej rady, J. Kotliar, główny specjalista Miejskiego Departamentu Kultury i Turystyki. Na święto zawitał również przeor Nieżyńskiej Cerkwi Wstawiennictwa Bogurodzicy oraz seminarzyści, przyszli duchowni rzymskokatoliccy.

Pastor Nieżyńskiego Kościoła Św. Piotra i Pawła  o. Witalij Prylepa wezwał wszystkich do wspólnej modlitwy, szczerego odwołania się do Boga. Serca przepełniały się radością, kiedy śpiewano kościelne hymny, wygłoszono kazanie, gdy wszyscy wspólnie odmówili słowa głównych modlitw „Ojcze nasz” i „Credo”. Odbyła się wielka, uroczysta procesja ku czci świętych Piotra i Pawła.

Na pamięć gościom z Polski, prezes Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenia Polaków „Aster" Feliksa Bielińska podarowała słownik biograficzny „Polacy w Nieżynie” oraz album „Nieżyn zaprasza”. Ojciec Witalij sprezentował gościom wspaniałe ukraińskie hafty.

Wielkie świętowanie w Nieżynie, z aktywnym udziałem, przypomina nam o podstawowych wartościach chrześcijańskich, przebaczeniu, miłości do innych i wznosi nasze serca do nieba we wspólnej modlitwie o pokój, dobroć i zgodę na Ukrainie i na świecie.

Maria NAKONECZNA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України