Dziś: niedziela,
22 października 2017 roku.
Przegląd do nr 553 październik 2017 r.
Witryna
Ekonomika
Szczyt Inicjatywy Trójmorza z udziałem prezydenta USA


W II Szczycie Inicjatywy Trójmorza z udziałem prezydenta USA wzięli udział reprezentanci 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej

Wicepremier Mateusz Morawiecki wziął udział w wydarzeniach towarzyszących wizycie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa w Polsce oraz Szczytowi Inicjatywy Trójmorza. Rozmawiał też z sekretarzem skarbu USA Stevenem Mnuchinem i sekretarzem handlu USA Wilburem Rossem.

Przeprowadziliśmy bardzo dobrą rozmowę o gospodarczych powiązaniach i przyszłości stosunków polsko-amerykańskich z prezydentem Donaldem Trumpem i całą delegacją Stanów Zjednoczonych. Takie rozmowy pokazują, że możemy być dla Amerykanów naprawdę szczególnym partnerem w kontekście europejskim i globalnym, choćby ze względu na swój model rozwoju, atrakcyjność inwestycyjną i lokalizację na mapie Europy. Ogromny potencjał do współpracy tkwi również w budowie bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej” – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki po spotkaniu delegacji Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki, któremu przewodniczyli prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump.

Wcześniej wicepremier Mateusz Morawiecki rozmawiał z sekretarzami skarbu i handlu USA, przede wszystkim o zacieśnianiu współpracy gospodarczej oraz najważniejszych kwestiach związanych ze światowymi finansami, w tym przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Sesja transatlantycka Szczytu Trójmorza z udziałem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki i jego przemówienie na Placu Krasińskich to kolejne wydarzenia, w których uczestniczył szef resortów rozwoju i finansów. Mateusz Morawiecki wziął też udział w sesji „Przyszłość wspólnej Europy” podczas Szczytu Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza to wspólna idea prezydentów Polski i Chorwacji, która została przedstawiona we wrześniu 2015 r. w Nowy Jorku podczas spotkania grupy Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. Pierwszy Szczyt Inicjatywy odbył się w sierpniu 2016 r. w Dubrowniku.

Wśród priorytetów inicjatywy, oprócz energetyki i cyfryzacji, znajduje się współpraca gospodarcza.

W sesji gospodarczej Szczytu – „Infrastruktura, transport, energetyka” uczestniczył wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. Drugiego dnia spotkania państw Trójmorza, 7 lipca br., w obecności prezydentów RP i Chorwacji oraz wiceministra Tadeusza Kościńskiego, polskie i chorwackie firmy działające w obszarze logistyki, transport kolejowego i morskiego podpisały pierwsze umowy realizujące koncepcję Trójmorza, m.in.:

  • porozumienie o wzmocnieniu współpracy Polski i Chorwacji w ramach Inicjatywy Trójmorza - pomiędzy ministerstwami odpowiedzialnymi za gospodarkę morską Polski i Chorwacji
  • umowę o współpracy portów w Szczecinie, Świnoujściu i Rijece.

Wydarzeniem towarzyszącym Szczytowi jest Global Forum – spotkanie przedstawicieli rządów, biznesu i mediów oraz czołowych ekspertów zajmujących się sprawami transatlantyckimi na temat relacji Europa-Ameryka.

W drugim dniu Forum, w sesji o energetyce, uczestniczył wiceminister Jerzy Kwieciński, który m. in. zaznaczył: Bezpieczeństwo dostaw energii było i będzie głównym celem zarówno na poziomie krajowym, jak  i europejskim, szczególnie w Europie Środkowej.

Stany Zjednoczone są drugim największym partnerem handlowym dla Polski wśród krajów spoza Unii Europejskiej. Systematycznie rosną polskie obroty handlowe z USA, które w 2016 r. wyniosły 10,4 mld USD (więcej o 7,5% niż w 2015 r.). Eksport do USA wyniósł w ostatnim roku 4,8 mld USD  (wzrost o 7,7 %). Import natomiast był na poziomie 5,6 mld USD i wzrósł o 7,2%. W ciągu 4 miesięcy 2017 r. obroty handlowe Polski z USA wzrosły o 3,5% w relacji do tego samego okresu 2016 r. i wyniosły 3,6 mld USD.  Pozycja USA w handlu zagranicznym Polski umacnia się. USA były w 2016 r.  12 partnerem w polskim eksporcie z udziałem 2,4% oraz 8 w imporcie (udział 2,8%).

Mikołaj ONISZCZUK

Dziennik Kijowski