Dziś: wtorek,
21 listopada 2017 roku.
Przegląd do nr 555 listopad 2017 r.
Aktualności
Lokalne prawodawstwo w UE
Bez wizy pracowniczej

Ruch bezwizowy z Unią Europejską nie daje Ukraińcom uprawnienia do zatrudnienia w krajach UE, ale niuanse ustawodawstwa krajowego poszczególnych państw pozwalają ominąć to ograniczenie. Na przykład na Węgrzech ostatnio przyjęto normatywy, które umożliwiają obywatelom państw trzecich, w tym Ukrainy i Serbii, pracować tu bez specjalnego zezwolenia.

Pracować w Polsce bez wizy, ale z pozwoleniem na pracę i paszportem biometrycznym można 90 dni na każde 180 dni. Jeżeli cudzoziemiec będzie pracować ponad 90 dni, to grozi mu grzywna i deportacja na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Dzięki trybowi bezwizowemu Ukraińcy w razie posiadania paszportu biometrycznego mają prawo do pracy w Polsce bez wizy. Jednak do tego muszą mieć wszystkie niezbędne dokumenty i dotrzymywać się opracowanej procedury.

SG.pl

Dziennik Kijowski