Dziś: niedziela,
21 października 2018 roku.
Przegląd do nr 577 – październik 2018 r.
Wieści z Polski
Rośnie liczba przekroczeń granicy

W trzecim kwartale 2017 r.  w Polsce zanotowano 82,6 mln przekroczeń granicy - wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Prawie trzy czwarte tego ruchu odbyło się na granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, ponad połowę przekroczeń wykonali cudzoziemcy.

Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami, z Czechami, Słowacją i Ukrainą.

W ramach małego ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej w trzecim kwartale 2017 r. odnotowano 2,1 mln odpraw cudzoziemców, co stanowiło ponad jedną trzecią ogółu przekroczeń tego odcinka granicy. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba przekroczeń była większa o jedna piątą.

GUS podał, że szacunkowa wartość wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską w ramach małego ruchu granicznego w trzecim kwartale 2017 r. wyniosła 674,1 mln zł. Wydatki te były o 23,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Średnie wydatki na osobę wyniosły 659 zł.

Cudzoziemcy przekraczający polską granicę najczęściej kupowali towary nieżywnościowe. Popularnością cieszyły się wśród nich przede wszystkim materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu, a także sprzęt RTV i AGD.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України