Dziś: piątek,
17 sierpnia 2018 roku.
Przegląd do nr 574 – sierpień 2018 r.
Rozrywka
Czy wiesz, że..?

& W Warszawie w roku 1830 było 7 pism (gazet) ogólnoinformacyjnych, łączny nakład kilka tysięcy egzemplarzy, oraz kilka czasopism  rozrywkowo-literackich.

& Przeciętny Polak czyta 200 słów na minutę, podczas gdy najnowszy rekord świata wynosi ponad 65 tys. słów na minutę

& W Szczecinie jest największy cmentarz w Polsce, trzeci w Europie i jeden z największych na Świecie. Pochowanych jest na nim ok 300 tys ludzi na ponad 165ha powierzchni.

& Polska jest największym producentem wódki w UE i czwartym rynkiem pod względem spożycia.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України