Dziś: czwartek,
22 marca 2018 roku.
Przegląd do nr 563 – marzec 2018 r.
Aktualności
NOTA BENE

Polskie stocznie mogą liczyć na wsparcie

Po latach zmian przemysł stoczniowy podnosi się z upadku. Wpisany na listę krajowych inteligentnych specjalizacji, może też liczyć na wsparcie samorządów. Komisja Europejska zgodziła się, by wspierać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa sektora stoczniowego z pieniędzy dostępnych w aktualnej perspektywie budżetowej.

Dla polskich stoczni perspektywiczna jest produkcja statków specjalistycznych, pogłębiarek, statków do układania kabli oraz jednostek typu coaster, uprawiających żeglugę na Bałtyku.

Zwalczać smog!

Polska złamała unijne przepisy o normach czystości powietrza - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Wyrok otwiera Komisji Europejskiej drogę do nałożenia na kraj nawet kilku miliardów złotych kary. Przekraczając w czterech strefach dobowe wartości dopuszczalne
dla  stężenia  pyłu  PM10 w  otaczającym  powietrzu  (zwiększone  o  margines  tolerancji), Polska naruszyła prawo Unii.

Najpierw Polska będzie musiała poinformować Komisję Europejską, co zrobiła, by  zwalczać zanieczyszczenie powietrza. Komisja oceni, czy te działania są wystarczające i zdecyduje o ewentualnym odstąpieniu od nałożenia kar.

 W kwietniu 2017 r. Trybunał w Luksemburgu wydał wyrok skazujący w analogicznej sprawie przeciwko Bułgarii.

Zapobiegania propagowaniu faszyzmu

Premier Polski Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie powołujące Międzyresortowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania Propagowaniu Faszyzmu i innych Ustrojów Totalitarnych oraz Przestępstwom Inspirowanym Nienawiścią na tle Różnic Narodowościowych, Etnicznych, Rasowych, Wyznaniowych albo ze względu na Bezwyznaniowość.

„Podkreślamy jednak, że działania podjęte przez Zespół będą miały charakter międzyresortowy. Ich celem będzie wypracowanie propozycji zmian przepisów, tak aby służby i instytucje miały jeszcze lepsze narzędzia do walki z przestępstwami polegającymi na publicznym propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoływaniu do nienawiści" - czytamy w komunikacie.

Mniej, ale raźniej!

Premier Mateusz Morawiecki dostrzega problem związany z liczbą wiceministrów w polskim rządzie. Zalecił przegląd - poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. „Czasami być może można zadania dzisiaj realizowane przez więcej osób skupiać w rękach mniejszych zespołów i mniejszej liczby również wiceministrów" - powiedział Sasin.

Polak – wiceprezesem!

Paweł Józef Stańczak na okres jednego roku został wybrany na członka zarządu, wiceprezesa ukraińskiej spółki Ukrtranshaz. Przejmie on obowiązki rozwoju stosunków międzynarodowych, koordynacji przygotowania projektów międzynarodowych umów w sprawie tranzytu i przechowywania gazu ziemnego, integracji firmy w europejskiej przestrzeni energetycznej

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України