Dziś: wtorek,
22 maja 2018 roku.
Przegląd do nr 567 – maj 2018 r.
Aktualności
W Środzie chcą repatriantów
Ośrodki adaptacyjne - pomocą repatriantom


Ośrodek adaptacyjny działa w Pułtusku

Ostatnia nowelizacja ustawy o repatriacji zakłada również tworzenie w Polsce ośrodków adaptacyjnych, które oferują pomoc repatriantom w pierwszych miesiącach pobytu. Na terenie ośrodków repatrianci będą mogli m.in. podszkolić swoje umiejętności językowe, przejść kursy zawodowe czy też zorientować się w możliwościach osiedlenia w Polsce. 

Jak na razie jedyny taki ośrodek adaptacyjny działa w Pułtusku i jest prowadzony przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska "Dom Polski". Przebywa w nim 48 polskich rodzin (126 osób) przybyłych z Kazachstanu, Gruzji i Armenii. Ośrodki adaptacyjne są finansowane z budżetu państwa.

Środa Wielkopolska także stara się o utworzenie na jej terenie ośrodka adaptacyjnego, w którym będą mogli przebywać repatrianci od razu po przybyciu do Polski.

Zgodnie z decyzją średzkich radnych na terenie gminy Środa Wielkopolska w ciągu dwóch lat może się osiedlić w ramach repatriacji co najmniej 70 rodzinom polskiego pochodzenia. W myśl uchwały gmina zapewnia lokal mieszkalny dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny na warunkach umowy najmu zawartej na czas nieokreślony wraz z wyposażeniem, wsparcie socjalne w zakresie świadczeń rodzinnych i z zakresu pomocy społecznej oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej. Ponadto repatrianci mogą liczyć na pomoc w kwestii szeroko pojętej aktywizacji zawodowej. 

Repatriacja jest szczególną formą nabycia obywatelstwa polskiego i trwałym elementem polityki migracyjnej państwa. Osoba przybywająca do Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy RP.

Repatriowana rodzina dostaje wsparcie na zakup mieszkania lub dofinasowanie do wynajmu. Zgodnie z obowiązującymi od maja 2017 r. przepisami, takie dofinansowanie wynosi 25 tys. zł na każdego członka rodziny repatrianta. W ostatniej nowelizacji ustawy te środki zostały zwiększone o dodatkowe 25 tys. zł na rodzinę. Aktualnie więc czteroosobowa rodzina otrzymuje wsparcie w kwocie 125 tys. zł. Jeśli rodzina nie zdecyduje się na zakup mieszkania, rząd dofinansuje jego wynajem – w kwocie 300 zł miesięcznie na każdego członka rodziny.  

Są dwie ścieżki przyjazdu repatriantów do Polski. Pierwsza to skorzystanie z ośrodka adaptacyjnego, na zaproszenie pełnomocnika rządu do spraw repatriacji, drugą jest możliwość przyjazdu na zaproszenie gminy. Od 2001 r. do Polski przyjechało ponad 5 tys. repatriantów, w 2017 r. było to ponad 525 repatriantów.

PAP

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України