Dziś: niedziela,
21 października 2018 roku.
Przegląd do nr 577 – październik 2018 r.
Aktualności
Konferencja
Gdzie, czemu i w jakiej skali emigrowali Ukraińcy i Polacy?


Inauguracja Konferencji. Od lewej Dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie prof.
Henryk Sobczuk, kierownik Katedry Polonistyki KNU czł. kor. NANU prof. dr hab. Rostysław Radyszewskyj, prorektor KNU ds. pracy naukowej i pedagogicznej Wołodymyr Bugrow, członek Komisji Nauki i Oświaty RNU Irina Konstankewycz, radca ds. współpracy naukowo-oświatowej Ambasady RP w Kijowie Emilia Jasiuk

23 maja w auli Instytutu Filologii Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki rozpoczęła swe obrady trzydniowa konferencja pod dewizą „Ukraińska i polska emigracja polityczna w wieku XX: tradycje – osobowości - idee - retoryka”.

 Ze strony ukraińskiej spotkanie naukowców zorganizowała Katedra Polonistyki Instytutu Filologii KNU, Instytut Literatury im T. Szewczenki, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy i Narodowe Muzeum Literatury.

Polska była reprezentowana przez następujące instytucje: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Instytut Filologii Uniwersytetu w Białymstoku i przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk na Ukrainie.


Dr Paweł Kowal (Polska Akademia Nauk) wygłosił referat pt. „List ks. Majewskiego, jako początek idei/doktryny Jerzego Giedroycia”

Wybrana w tym roku tematyka konferencji jest kardynalnie ważna. Emigrantologia to nauka o charakterze interdyscyplinarnym, obejmująca historię, kulturologię, literaturoznawstwo, filozofię i myśl polityczną, psychologię, religioznawstwo, językoznawstwo, sztukę, wkład do nauki i inne dyscypliny. Niestety i w nasze dni, emigracja, w tym polityczna, jest zjawiskiem aktualnym dla obu naszych krajów. Tak więc dyskusja na ten temat to niezwykle pilna potrzeba.

Ale równie ważnym celem dla wszystkich uczestników konferencji stało się nawiązanie dialogu między kulturami, bo to gwarancja pokoju.  Stąd też myślą przewodnią wielu wystąpień była teza, że kultura powinna być wyższą i silniejszą niż przeobrażenia polityczne. Obrady toczyły się w następujących sekcjach tematycznych: sztuka, językoznawstwo, literatura, emigrantologia, historia i prawo.

Kijowska konferencja bezspornie stanowi kolejny ważny krok w rozwoju badań nad emigracją zachodzącą w naszych krajach zaś przygotowywana na podstawie wygłoszonych referatów publikacja niewątpliwie na stałe wejdzie do kanonu najważniejszych prac emigrantologicznych.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України