Dziś: środa,
18 lipca 2018 roku.
Przegląd do nr 571 – lipiec 2018 r.
Polacy Ukrainy
Ostatni dzwonek w Nieżynie

Ta jedna z ostatnich w maju tradycyjnych uroczystości dla słuchaczy, którzy nauczają się języka polskiego Nieżynie w tym roku odbyła się nowym pomieszczeniu Centrum Kultury Polskiej przy Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu „Aster" w Nieżynie.

Prezes Stowarzyszenia Feliksa Bielińska szczerze i głęboko podziękowała nauczycielce Lucynie Ejmie za owocną i twórczą pracę, za wiedzę i pielęgnowanie u uczniów zamiłowania do języka i kultury polskiej. Przeprowadzono quiz „Jak znam Polskę", a najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni Dyplomami Uznania.

Maria Nakoneczna 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України