Dziś: wtorek,
25 września 2018 roku.
Przegląd do nr 576 – wrzesień 2018 r.
Rozrywka
WIERSZ KLASYKA

***
Uczyć się być mężczyzną, z dzieciństwa odchodzić
Gryźć ziemię, dyszeć i znów się podnosić
Jakby się nowy człowiek w nas narodził
Krwią potem opływał, o litość nie prosił...

Ernest Bryll (ur. 1 V 1935)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України