Dziś: piątek,
19 października 2018 roku.
Przegląd do nr 577 – październik 2018 r.
Polacy Ukrainy
Sprawy społeczne
Delegacja Gminy Miedźno zawitała do Piaskówki

Wyznaczenie przez Ukrainę kursu na integrację europejską dało, oczywiście, nowy impuls i rozwarło szersze możliwości dla nawiązania i rozwoju stosunków między miastami pobratyńskimi, jak też partnerskich, obopólnie korzystnych, więzi między polskimi i ukraińskimi gromadami. W tym też kierunku działa kierownictwo lokalnej społeczności Piaskówki, na czele której stoi Anatolij Rudnìczenko, starając się rozwinąć współpracę ze zbieżnymi lokalnymi społecznościami Polski, w dziedzinie rozpracowywania i wdrażania obiecujących projektów gospodarczych i kulturalnych.

W nurcie realizacji takich dążeń do Piaskówki w dniach 3-7 lipca br. z oficjalną wizytą zawitała delegacja Gminy Miedźno, znajdującej się na terenie województwa śląskiego, w składzie:  przewodniczącego Rady Gminy - Leszka Idasza, przewodniczącego GKRPA - Wojciecha Tałajczyka, sekretarza - Agnieszki Związek i naczelnego ekonomisty - Andrzeja Klucznego.

Podczas oficjalnego spotkania strony omówiły konkretne obszary przyszłej współpracy. Mer Piaskówki Anatolij Rudniczenko, w szczególności zaznaczył, że współpraca ta rokuje znaczne obustronne perspektywy gospodarcze. Zapoznając gości z aktualnymi problemami i  funkcjonowaniem administracji samorządowej na Ukrainie nadmienił: „Dopiero teraz naprawdę zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nikt oprócz nas nie rozbuduje, nie zmieni naszego kraju. Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, aby skutecznie przeprowadzać reformy decentralizacji stosując tylko pozytywne doświadczenia, w tym i naszych polskich kolegów, unikając porażek, ucząc się na cudzych błędach”.

Z kolei strona polska dziękując za ciepłe przyjęcie zaprosiła delegację Piaskówki do odwiedzenia ich gminy w sierpniu, celem podpisania umowy o wielostronnej współpracy.

Podczas wizyty polska delegacja złożyła kwiaty i oddała cześć pomordowanym w czasie okupacji mieszkańcom wsi Raska.  Goście z Polski odwiedzili też tutejsze Gimnazjum Humanistyczne, gdzie spotkali się z jego dyrektorem Aleksandrem Klokunem i kadrą dydaktyczną uczelni.

W ramach wizyty odbyło się spotkanie z prezesem Związku Polaków Rejonu Borodziańskiego Arseniuszem Milewskim i aktywem tutejszej polskiej wspólnoty.

Również podczas pięciodniowej wizyty goście z Gminy Miedźno odwiedzili największe przedsiębiorstwa regionu, w tym Teterewski Zarząd Lasów Państwowych, gdzie kierownik instytucji Dmytro Hoculiak opowiedział o perspektywach rozwoju leśnictwa.

Nie mniej ciekawym było spotkanie w Piaskowskiej Fabryce Szkła. Goście byli pod wrażeniem z mocy przerobowych i perspektyw przedsiębiorstwa. Gospodarze zorganizowali także wyjazd do Kijowa podczas, którego goście odwiedzili m. in. Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni.

Arseniusz MILEWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України