Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Pod Pegazem

Pod takim tytułem 21 września 2019 w Białej Cerkwi odbył się III Obwodowy Konkurs Recytatorski. Konkurs został zorganizowany i przygotowany przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego.

Na przedsięwzięcie przyjechało wielu gości m.in. prezes Organizacji Społecznej „Obraz”, reżyser Wiktor Szatunow, z-ca prezesa Stowarzyszenia Polaków Bialocerkiewszczyzny Oleg Sawicki, a przede wszystkim recytatorzy wierszy polskich poetów. Reprezentowali oni Irpień, Kijów i oczywiście Białą...

 
50 urodziny

W lipcu w Rzeszowie odbył się XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Tegoroczny festiwal był jubileuszowy, obchodził bowiem swoje 50 urodziny.

Festiwal organizowany jest w Rzeszowie od 1969 roku, co trzy lata. Tegoroczny, ze względu na jubileusz 50-lecia swojego istnienia, odbył się dwa, a nie jak zwykle trzy lata po poprzednim. Choć już minęło trochę czasu po naszym powrocie z Rzeszowa, emocje które przywieźliśmy nadal jeszcze nie opadają.

Było to niezwykle barwne widowisko, które przeniosło nas w najdalsze zakątki świata. I pomyśleć, że nie miałoby to miejsca, gdyby nie spotkanie 50 lat temu dwóch zespołów: „Bandoski” z Rzeszowa i...

 
Kultura

Pod taką dewizą 21 września w Zaporożu odbyło się wydarzenie, które zgromadziło ludzi kilkudziesięciu narodowości - Festiwal Kultur Narodowych.

Członkowie Związku Polaków Zaporoża „Polonia”, pod kierownictwem prezes Lidii Jegorowej, wzięli czynny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Celem festiwalu jest zachowanie i rozwój kultur narodowych, sprzyjanie harmonii między etnicznej, wzajemnemu zrozumieniu i dobrosąsiedzkim stosunkom między obywatelami Ukrainy różnych narodowości.

Jak podkreślił podczas otwarcia festiwalu prezes Stowarzyszenia Mniejszości Narodowych Obwodu Zaporoskiego Naufal Hamdani w naszym regionie zamieszkują ludzie 132 narodowości, stąd też dla ich wsparcia...

 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa


Na zdjęciu: uczestnicy Konferencji po zakończeniu obrad

Pod taką maksymą Ambasada RP na Ukrainie, Wydział Konsularny Ambasady RP na Ukrainie, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy Ukrainy w dniu 21 września, w gościnnych salach Uniwersytetu zorganizowali III Międzynarodową Naukowo-Praktyczną Konferencję.

W konferencji wzięli udział badacze, naukowcy, doktoranci, studenci, pracownicy instytucji edukacyjnych, działacze społeczni.  Uczestniczyła też wielce reprezentatywna delegacja z...

 
Konferencja naukowa

Jednym z elementów ukraińsko-polskiej współpracy naukowej jest wykorzystanie polskich doświadczeń w reformowaniu zarządzania sektorem nauki Ukrainy, wspieranie przez Polskę integracji ukraińskiego środowiska kulturalnego i artystycznego z europejską przestrzenią kulturową oraz upowszechnianie osiągnięć kultury ukraińskiej.

Tym intencjom służyła Międzynarodowa konferencja pod dewizą: „Współpraca naukowa humanistów ukraińskich i polskich. Historie – idee – projekty”, zorganizowana w Kijowie w dniach 20–21 września 2019 r. przez Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Polską Akademię Umiejętności, oraz...

 
Na tropie twórcy


Inauguracja konferencji. Na zdjęciu: adiunkt Katedry Badań Filologicznych „Wschód- Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w...

 
Polityka

Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 100-lecia nawiązania polsko-ukraińskich stosunków dyplomatycznych, zorganizowana przez Instytut Polski w Kijowie, Naukowe Towarzystwo Historii Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych obradowała 27 września w Centrum Medialnym Generalnej Dyrekcji Obsługi Przedstawicielstw Dyplomatycznych.

 
Komunikujmy się


„Chcemy, aby powstający Klub Nauczycieli Języka Polskiego był platformą na której można będzie wysłuchać Państwa pomysły, dzielić się doświadczeniami i wzajemnie się inspirować” – zaznaczyła,  zwracając się do zebranych , Pani Ambasadorowa Monika Cichocka

Przy Ambasadzie RP w Kijowie uruchomiony został Klub Nauczycieli Języka Polskiego. Klub przeznaczony jest dla...

 
„Zorganizowanej sile można przeciwstawić jedynie zorganizowaną siłę”

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosz Cichocki oraz Attaché Obrony Ambasady RP w Kijowie kmdr por. Maciej Nałęcz 19 września wydali Przyjęcie w Ambasadzie RP w Kijowie z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 20-lecia przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Na przyjęciu obecni byli przedstawiciele polskiego i ukraińskiego resortu obrony, w tym  Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, Ministerstwa Obrony Ukrainy, Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego w Kijowie, pracownicy Ambasady i Wydziału Konsularnego RP w Kijowie, polscy działacze i dziennikarze.  

„Współpraca w sferze wojskowej między Polską a Ukrainą – zaznaczył w swoim wystąpieniu Attaché Obrony Ambasady RP w...

 
Z Kołomyi donoszą

Zakończył się  pierwszy turnus  w ramach projektu "Ekspedycja Polska. Edukacyjne wyjazdy". Wzięło w nim udział 50 dzieci polskiego pochodzenia z Równego, Beresteczka, Łanowic, Czerwonogradu, Kołomyi i Drohobycza. Program turnusu jakim opiekuje się Fundacja "Wolność i demokracja", był bardzo bogaty. Dzieci codziennie brały udział w spotkaniach integracyjnych, prezentowały swoje miejscowości, uczestniczyły w zawodach sportowych, lub bawiły się na dyskotekach, aktywnie  uczyły się języka polskiego.

   Kołomyje  przedstawiało 10 dzieci z Polskiej Sobotniej szkoły  im. St. Vincenza jaka jest zbiorowym członkiem Towarzystwa Kultury Polskiej "Pokucie", gdzie od 20. lat...

 
Kultura zespala

Związek Polaków Zaporoża „Polonia” (kierowany przez Lidię Jegorową) z wielkim powodzeniem wziął udział w odrodzonym festiwalu kultur narodowych „Jesteśmy Ukraińcami - We are ukrainian”, który odbywał się w Prymorsku (obwód zaporoski).

Festiwal rozpoczął się uroczystym pochodem delegacji i gości honorowych imprezy. Widzowie ciepło powitali około trzystu przedstawicieli stowarzyszeń narodowo-kulturalnych i grup artystycznych, przybyłych tu z obwodów zaporoskiego, odeskiego i donieckiego Ukrainy. Tradycyjne pozdrowienia ze festiwalowej sceny wygłosili gospodarze miasta, rejonu o obwodu, a także prezes Stowarzyszenia Mniejszości Narodowych Obwodu Zaporoskiego Naufal...

 
Inauguracja roku szkolnego 2019-2020

2. września na szkolnym podwórku było gwarnie i wesoło. Białe kokardki na ślicznych warkoczykach dziewczynek, muszki i krawaty u chłopców, mnóstwo kwiatów w rękach dzieci tworzyły nastrój świąteczny. Melodie piosenek wplatały się w dźwięczny śmiech młodzieży szkolnej. Wreszcie ktoś zauważył samochód Księdza Biskupa Leona Dubrawskiego.... Rychło młodzież ustawiła się w szeregi i biskup został powitany głośnymi brawami. Jego ekscelencja znów żartował, że przychodzi kolejny raz do klasy pierwszej.   

Świąteczny hejnał zabrzmiał uroczyście, witając Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polski Damiana Ciarcińskiego, kuratora Oddziału Oświaty...

 
20. Festiwal „Tauryjska rodzina”

Amatorzy twórczości artystycznej z Białej Cerkwi zrzeszeni w Białocerkiewskim Centrum Polskiej Oświaty i Kultury (kierowanym przez Natalię Cukan) w dniach 29 -30 sierpnia br. wzięli udział w jubileuszowym 20. Ogólnoukraińskim Festiwalu „Tauryjska rodzina”, który zebrał w Geniczesku (obwód chersoński) przedstawicieli mniejszości narodowych zamieszkujących Ukrainę.

Festiwal rozpoczął się wielką paradą gości z różnych zakątków Ukrainy. Po prostu niesamowite wrażenie: ciepła i przyjazna atmosfera.

Nasz dziesięcioosobowy zespół reprezentował Polaków obwodu kijowskiego. Na koncercie galowym grupa „Strokrotka” zaśpiewała...

 
Polskie nutki nad Limanem Dniestru

W dniach 23-26 sierpnia br. w Białogrodzie nad Dniestrem (b. Akerman) i na kurorcie Zatoka odbył się XIII Międzynarodowy Festiwal «Akermański Polonez – 2019», w którym udział wzięły zespoły i soliści z Republiki Mołdawii, Polski i różnych miast Ukrainy.

Organizatorem corocznego Festiwalu jest Stowarzyszenie „Centrum Kultury Polskiej „Akerman” w obwodzie odeskim (prezes Zasłużony dla Kultury Polskiej Sergiusz Kwiatkowski). Oprawą muzyczną kierował Zasłużony dla Kultury Polskiej, Zasłużony Pracownik Kultury Ukrainy Walery Curkan.

Ciekawe, że „Akermański Polonez” ma swój hymn „Świat nasz przepiękny”, w...

 
Kultura

24 sierpnia 2019 r., tradycyjnie już, członkowie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster" w Nieżynie i dzieci uczące się języka polskiego wyjechały do ​​Czernihowa, aby zaprezentować polską kulturę, piosenki, tradycje na Festiwalu wspólnot narodowych zamieszkujących Ukrainę pod nazwą „Poleskie Koło”.

Urzekające festiwalowe pozycje muzyczne zaprezentowały dzieci uczące się języka polskiego, a także członkowie Stowarzyszenia „Aster” Mariana Połuliach, Jarosław Jotka i Wiktor Borysiuk.

Pozdrowienia od członków PKOS „Aster" wysłowiła prezes Weronika Mandryko. Przedsięwzięcie odbywało się w radosnej atmosferze pełnej przejawów...

 
Lato w Polsce


Kajakowy spływ po rzece Krutyni

Mazury. Obszar ten nie bez powodu nazywany jest unikalnym. Jest uważany za prawdziwy raj dla miłośników żeglarstwa i kajakarstwa. Tajemnicze i wyjątkowe, rozległe terytorium o niewiarygodnie pięknej przyrodzie znajduje się na północy Polski. Każdego roku podróżowanie tam z młodzieżą z Ukrainy zamienia się w niesamowitą podróż przyjaźni i współpracy.

Pod koniec lata grupa uczniów z Polskiej Sobotniej Szkoły przy Związku Polaków Ukrainy przybyła do Międzynarodowego Kamp Rodowo, aby pogłębić znajomość języka polskiego oraz historii i...

 
Lato w Polsce

Uważasz, że tylko dzieci czekają na lato? Mylisz się! I rodzice, i nauczyciele są zadowoleni – w końcu słońce i wakacje!

O czym marzysz? Czego dusza pragnie?

Oto niektóre marzenia uczniów Polskiej Sobotniej Szkoły w Kijowie już się spełniły –odwiedzili kraj, którego języka się uczą.

Po kijowskich upałach lekki warszawski deszczyk był prawdziwym szczęściem! „Chciałam wyrwać się z czterech ścian! Tylko dom i szkoła – już jestem zmęczona. Warszawa jest naprawdę wspaniała! Dużo czytałam na temat zabytków i historii Polski, a tu zobaczyłam wszystko na własne oczy! Super!"- powiedziała nam 13-letnia Zosia.

„Jestem w...

 
Lato w Polsce

Na początku tego lata marzyłam, żeby stało się ono najlepszym w moim życiu. Miałam dużo planów, wśród których jednak pewną obawę budził we mnie zbliżający się wyjazd na kolonie do Polski. Z niepokojem myślałam, że mi się nie spodoba, bałam się nowych znajomości, obawiałam się, że będę mówić źle po polsku, że będę w stałym napięciu. Ale rzeczywistość okazała się o wiele lepszą, niż kiedykolwiek mogłabym sobie wyobrazić.

Jeszcze pierwszego dnia poznałam nowych ludzi, znalazłam pzyjaciół. Mieliśmy gry integracyjne, spiewaliśmy piosenki, tańczyliśmy. Każdy z opiekunów miał swoją oryginalną zachwycającą osobowość! Pan Mariusz jest ratownikiem w pięciu różnych kierunkach i mimo tego, ma bezmierne poczucie humoru. A z Pauliną i Damianem każdego ranku biegaliśmy, gdyż oni zawodowo zajmują się bieganiem. Drogi Pan Janek zawsze uczył nas historii i...

 
„Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem”

Nie szablonowo, na wesoło, z zabawami i konkursami, dzieci i rodzice razem – tak rozpoczął się nowy rok szkolny w Polskiej Szkole Sobotniej przy Związku Polaków na Ukrainie.

Tym razem zdecydowano przywitać święto wiedzy i nauki nie w audytoriach, a... na pikniku w kijowskim parku „Syrecki...

 
“BEZ GRANIC”

Всиновленим небом нічого не треба,
Їм сонце — хлібина, а хмара — вода.
Хіба, щоб дізнатись, чи вже з України
Навіки пощезла проклята орда.

Цей вірш геніальної Ганни Чубач напередодні Дня пам’яті загиблих на російсько-українській війні я попросила активного волонтера Михайла Цапро надрукувати в форматі плакату. Твір разом із стендами, на яких виразно зображені портрети й...

 
O tym, co nas łączy

W 210. rocznicę urodzin poety 4 września 2019 roku przedstawiciele stołecznej Polonii tradycyjnie zebrali się pod Jego pomnikiem koło kościoła św. Mikołaja.

Od czasu jak pomnik ten, w roku 2012, został wzniesiony opiekuje się nim Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „ZGODA”, które corocznie organizuje tu imprezy z czytaniem wierszy wielkiego Polskiego Wieszcza Narodowego.

Kanwą tegorocznego spotkania była teza: „Polska i Ukraina - to co nas łączy”.

A mówiono, że łączy nas wiele rzeczy. Wśród nich wspólne polskie korzenie nas wszystkich – przedstawicieli polskiej diaspory na historycznych ukrainnych kresach –...

 
W atmosferze zapomnienia

Pan Ryszard Jankowski, cały w białym jako anioł, niespodziewanie zjawił się przed nami w kijowskim kościele św. Mikołaja i od razu sprawił furorę kilkoma ciekawymi wiadomościami.

Między innymi oświadczył, ze jego dziadek Leonard Jankowski był fundatorem budownictwa naszego kościoła w roku 1903 i prezesem Komitetu Organizacyjnego naszego pratytułu „Dziennika Kijowskiego” w roku 1906!

No i przedstawił odpowiednie świadectwa dokumentalne.

Oczywiście, że to wydarzenie wywarło efekt sensacji dla wąskiego koła szerokiej kijowskiej publiczności polskiej w postaci członków Towarzystwa „Zgoda”, niespiesznie ociągających się w rozmowach towarzyskich po Mszy...

 
Sukcesy sceniczne

Grupa 14 uczestników amatorskiej twórczości artystycznej Białocerkiewskiego Centrum Edukacji i Kultury Polskiej (przewodnicząca - Natalia Cukan) wzięła udział w XXIX Światowym Festiwalu Twórczości Marii Konopnickiej, który przebiegał w polskim Przedborzu w dniach 15-19 sierpnia 2019 r. Gospodarze imprezy niezwykle gościnnie przywitali gości z Ukrainy, zapewnili bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, wycieczki po mieście – pokazali lokalne muzea i kościół.

Na Festiwalu dominowała świąteczna i przyjazna atmosfera. Nasi uczestnicy zaprzyjaźnili się z amatorami z Białorusi i Litwy. Rywalizacja na scenie nie była łatwa, ale nie na próżno tak sumiennie staraliśmy...

 
Курси

Цього літа приємною справою було скерування пані Яніни Якубів Спілкою поляків «Астер» м. Ніжина та Консульським відділом Посольства Республіки Польща в Києві на тритижневі курси з польської мови, історії та культури в Любліні, організовані в Центрі польських мови та культури для Полонії та чужоземців та профінансовані Міністерством національної освіти Польщі.

За свідченням пані Яніни, дуже...

 

15 серпня з нагоди 99-ї річниці перемоги над Червоною армією члени спілки поляків Запоріжжя «Полонія» (керівник Лідія Єгорова) відвідали ряд заходів, в яких вшанували пам’ять героїв війни 1920 року.

За словами керівника Лідії Єгорової, заходи цього року несуть особливий характер. Вона підкреслила, що мова йде не тільки про те, щоб відзначити «Чудо на Віслі», а й показати, що перемога у Варшавській битві...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України