Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014

Pod hasłem „Za waszą i naszą wolność”

16 listopada w katedrze żytomierskiej św. Zofii Polacy Żytomierszczyzny uroczyście obchodzili Święto Niepodległości w 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niezawisłości. Uroczystości rozpoczęła Msza święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował Ks. Kanonik Wiktor Makowski. Po zakończeniu liturgii odbył się świąteczny koncert zorganizowany przez Kapelanię Polską w Żytomierzu, Centrum Polskie, młodzieżową „Asocjację Polaków Żytomierszczyzny” oraz Żytomierski Obwodowy Związek...

 

W tym roku spotkanie dzieci ze św. Mikołajem było bajecznie świąteczne, wesołe, atrakcyjne i ciekawe, tym bardziej, że przebiegało ono w stołecznej kawiarni czekolady «Львівська майстерня шоколаду», gdzie czekoladowe wyroby można było nie tylko spróbować, lecz i przygotować własnoręcznie! Na to spotkanie, organizowane przez Wydział Konsularny RP w Kijowie przybyło ponad 300 dzieci z Kijowa i całego obwodu.

Dzięki bezsprzecznemu talentowi pedagogicznemu głównego inicjatora i organizatora święta konsul Ewy Matuszek-Zagaty,  dzieci zachowywały się swobodnie, wesoło i „po...

 
Kolejny krok


Słowo powitalne wygłosił prezes ukraińskiej „Solidarności” Stanisław Kostecki

22 listopada na zebraniu Rady Partii Polaków Ukrainy „Solidarność” postanowiono, by w krótkim terminie przeprowadzić rejestrację wszystkich obwodowych ośrodków tej nowej ukraińskiej formacji politycznej.

22 listopada na sali konferencyjnej kijowskiej Biblioteki im. Adama Mickiewicza zebrali się Polacy z Żytomierza, Chmielnickiego, Lwowa, Tarnopola, Chersonia, Dniepropietrowska, Odessy, Sum, Czerkas, Winnicy,...

 
Spotkanie w Ambasadzie


Podczas wykładu o J. Karskim(od prawej):
Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, lektor prof. dr Andrzej Żbikowski, Konsul Generalny RP w Kijowie Rafał Wolski

Rok 2014 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Jana Karskiego, toteż z okazji stulecia urodzin legendarnego kuriera, 17 listopada w Ambasadzie RP w Kijowie zorganizowano uroczyste spotkanie, na którym z wykładem wystąpił prof. dr Andrzej Żbikowski, przybliżając...

 
X Festiwal Polskiej Piosenki Współczesnej

                                                                                                
Pod takim hasłem w przededniu wielkiego dla każdego Polaka święta – Dnia Niepodległości Polski – w...

 
Konkurs recytatorski


Jury wysłuchało wystąpień 85 recytatorów z trzech grup wiekowych

Julian Tuwim, Maria Konopnicka, Wisława Szymborska, Jan Brzechwa, Stanisław Jachowicz, Wanda Chotomska, Dorota Gellner, Władysław Bełza, Ludwig Jerzy Kern…

Najpiękniejsze wiersze tych i innych znanych polskich poetów zabrzmiały na XXIII Konkursie Recytatorskim im. Adama Mickiewicza „Kresy 2014”, zorganizowanym przez „Dom Polski” w Kijowie z ramienia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i przeprowadzonym w Państwowym Muzeum Wybitnych Działaczy Kultury Ukraińskiej...

 
Z życia ośrodków

Na uroczystym spotkaniu z okazji Święta Niepodległości Polski w stołecznej bibliotece im. A. Mickiewicza zebrali się członkowie Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza.

Tym razem wspaniałą recytacją wierszy polskich poetów i programem muzycznym wzruszyli i zadziwili zebranych uczniowie ze Szkoły Języków Obcych nr 5 w Browarach. W szkole te, gdzie dzieci uczą się języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego już od 10 lat prowadzone jest nauczanie języka polskiego, pod wysoce profesjonalną pieczą nauczycieli, systematycznie zapraszanych z Polski.

 
Życie artystyczne


Młodzi kreatywni recytowali wiersze z cyklu „Przedszkolaczek”

Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” oraz Kijowska Polska Asocjacja „Młodzi i Kreatywni” 13 listopada w Domu Architekta zaprezentowali program edukacyjno-poznawczy pod dewizą „Lekcje polskości”. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: przedstawiciel Fundacji „Wolność i Demokracja” dr Jerzy Kowalewski - koordynator programu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”, Konsul RP w Kijowie Alicja Tomaszczyk,...

 
Oświata


Dzieci zademonstrowały swoje talenty artystyczne i zdolności językowe

Dom Polski w Kijowie (FOPnU) w końcu października obchodził uroczystość z okazji Narodowego Dnia Edukacji potocznie znanym jako Dzień Nauczyciela. Uczniowie polskiej szkoły sobotniej pod kierownictwem nauczycielki języka polskiego Heleny Szymańskiej przygotowali z tej okazji świąteczny koncert. Dzieci zaprezentowały swoje talenty artystyczne i zdolności językowe, recytując wiersze poetów polskich i śpiewając polskie pieśni.

Uroczystość, którą...

 
Pamięć

Możecie zapytać, kim był ten człowiek? Niestety, nie znałem Go osobiście w takim stopniu, by dokładnie opowiedzieć historię Jego życia. Myślę, że najlepiej o Nim mogliby napisać i napiszą, zapewne, bardziej bliscy Mu ludzie.

Kiedy zacząłem odwiedzać Dom Polski, to nie znałem bliżej żadnego z członków towarzystwa. Jednak, z czasem, zacząłem odróżniać przypadkowych gości, przychodzących na imprezy, od tych, którzy byli „tu, jak u siebie w domu”. Wśród aktywistów „Ogniska", wyróżniał się niewysoki, wątły mężczyzna w...

 
96. rocznica odzyskania niepodległości Polski

Z okazji Święta Niepodległości Polski Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie JE Henryk Litwin, z Małżonką, wydał przyjęcie, na które przybyli przedstawiciele najwyższych władz Ukrainy, duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego, deputowani RNU, członkowie organizacji społecznych, w tym reprezentujących środowiska polskie na Ukrainie, jak również przedsiębiorcy i dziennikarze.

 W przemówieniu powitalnym gospodarz przyjęcia powiedział: „Gorąco podtrzymujemy prawo Ukraińców do samodzielnego bytu, do wyznaczania swojego losu, swego szlaku rozwoju. Czekamy na utworzenie nowego...

 
Nauka

Bez wody nie da się żyć. Jest niezbędna dla wszystkich procesów zachodzących w organizmie. Już 2-3% niedobór wody zaburza funkcjonowanie organizmu. Mimo, że woda nie stanowi substancji odżywczych dla organizmu to jest jednak niezbędnym składnikiem, od którego zależy przeżycie organizmów żywych. A zatem to wielki skarb. W wielu krajach funkcjonują dziś Zespoły Bezpieczeństwa Wody. Niektóre kraje odczuwają już jej niedobór, chociaż uczeni twierdzą, że pod ziemią (na głębokości około 700 km) może kryć się nawet trzy razy więcej wody, niż jest we wszystkich oceanach na...

 
O projekcie wielkiej rangi


Walery Hryszczuk

Rola wody w życiu człowieka jest nie do przecenienia, ale jak do tej pory nie tylko nie zdobyła ona właściwej oceny, ale na odwrót – jest jeszcze bardzo, bardzo niedoceniana. W wielu dziedzinach działalności człowieka istnieją potężne rezerwy powiązane z wodą, aczkolwiek ażeby wykorzystać te rezerwy trzeba pojąć fizyczny charakter procesów zachodzących w żywej i pozbawionej życia przyrodzie, toczące się przy udziale wody.

Pozwolę sobie zwrócić uwagę na ciekawą i pożyteczną dla wielu obszarów ekonomiki i zdrowia...

 
I Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego

Z nadspodziewanym oddźwiękiem spotkała się inicjatywa Fundacji „Wolność i Demokracja” przeprowadzenia Pierwszego Ogólnoukraińskiego Konkursu Ortograficznego „Dyktando Polskie” pod dewizą: „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku”.

Teksty dyktand napisało łącznie 2 tysiące miłośników języka polskiego. W skali Ukrainy najwięcej uczestników było w Chmielnickim (około 400 osób), ale chętni, próbowali swoich sił w zawiłościach polskiej ortografii, przyjeżdżając z miast, miasteczek i wsi do Żytomierza, Łucka, Lwowa, Drohobycza, Czerniowiec, Gródka...

 
Dziennikarska sztafeta Bieg na Majdan


Radosne chwile powitania na Majdanie

W samo południe, 21 listopada ludzie zgromadzeni na kijowskim Majdanie powitali polskich uczestników akcji „Biegiem na Majdan”, którzy przybiegli tu z Warszawy pokonując 800 kilometrową trasę, żeby w pierwszą rocznicę rozpoczęcia protestów na Euromajdanie być w stolicy Ukrainy.

Na Majdanie, u stóp pomnika symbolizującego Ukrainę, polskich długodystansowców przywitali między innymi: ukraiński minister kultury Ukrainy Jewhen Niszczuk (nieustraszony spiker Majdanu) i minister młodzieży i sportu Ukrainy Dmytro...

 
Sens ludzkiego cierpienia

Już po raz drugi Berdyczowskie Sanktuarium Narodowe gościło pracowników służby zdrowia z całej Ukrainy. Pielgrzymka odbyła się 18 października, w święto św. Łukasza – patrona Służby Zdrowia. Do Berdyczowa przybyło ponad 100 lekarzy i pielęgniarek z Kijowa, Chmielnickiego, Łucka, Równego, Winnicy i innych miast.

Właśnie do nich – pracowników medycyny adresowana była konferencja, którą wygłosił ksiądz magister Oleg Kowyniów, z wykształcenia lekarz. Obecnie ksiądz Oleg jest proboszczem konkatedry w Zaporożu. W wywiadzie dla Polskiego radia Berdyczów o. Oleg...

 
Czołgi ZSRR zawróciły 150 km od Warszawy


Nikita Chruszczow i Władysław Gomółka

Władysław Gomułka przez wiele godzin przekonywał Rosjan, że Polska pozostanie w sojuszu z ZSRR, a proces zmian nie wymknie się spod kontroli partii komunistycznej. Jego argumenty okazały się na tyle przekonujące, że Chruszczow wydał polecenie przerwania marszu wojsk na Warszawę. Zatrzymały się one w odległości około 150 km od stolicy, docierając do linii Włocławek-Łęczyca.

"Этот номер не пройдет!" („ten numer nie przejdzie!”) - krzyknął na...

 
Jubileusz 25-lecia


Śpiewają „Srebrne Głosy” z Winnickiego Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków (kier. Irena Godna)

W Żytomierzu w dniach 9-12 października odbyły się VII Dni Kultury Polskiej i XX Międzynarodowy Festiwal „Tęcza Polesia”, organizowane przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, poświęcone jubileuszowi 25-lecia istnienia Związku.

Polacy, jak żaden inny naród, mają świadomość swojej odrębności kulturowej i dlatego zawsze...

 

1 listopada w dniu Wszystkich Świętych w Kijowie nie pominięto pamięcią zmarłych rodaków.

Ich miejsca spoczynku odwiedziła delegacja Ambasady, Attachatu Wojskowego i Konsulatu Generalnego RP na czele z Ambasadorem Polski Henrykiem Litwinem, duchowni oraz grono patriotów reprezentujących stowarzyszenia Polaków stolicy.

Zapalono znicze, złożono wieńce i kwiaty w miejscach wiecznego spoczynku Polaków.                                                                  

 
Obchody 320. rocznicy bitwy pod Hodowem


Hodów – 320. lat po bitwie

„Myśmy po śmierć tu przyszli a nie po niewolę”

„Większa część tatarskiego wojska, zsiadłszy z koni „szturmy do Polaków przypuszczali”, ostrzeliwując broniących się z łuków. W ciągu wielokrotnych ataków na stronę polską padła taka mnogość strzał, że tylko niepołamanych zebrano po bitwie aż kilka wozów! Połamanych zaś nikt nawet nie próbował zbierać, a tych „dostatkiem leżało”.

Po...

 
25-lecie Towarzystwa Polaków Podola


Prezes Stowarzyszenia Helena Galka
i wiceprezes Stanisław Nagorniak przyjmują podziękowanie za wieloletnią ofiarną pracę od  Konsula Generalnego RP w Winnicy Krzysztofa Świderka

Kamieniecka Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła 5 września powitała licznych gości przybyłych tu z okazji jubileuszu Polskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. dr Antoniego...

 
Otwarcie Polskiej Szkoły Sobotniej w Kijowie


Pierwszy rok szkolny zapowiada się ciekawie i radośnie, a na pewno bardzo pracowicie i tak samo jak i pierwsze spotkanie na zawsze pozostanie w pamięci uczniów

Bez wątpienia nie jest tajemnicą, iż nauka języka polskiego stała się bardzo popularną w ostatnich latach na Ukrainie. Ewidentnie zwiększa się liczba chętnych do uczenia się języka ojczystego, literatury, historii, poznawania kultury i tradycji polskich, nie tylko wśród Polonii...

 
III Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Przedstawiciele władz Lublina, Tibilisi w Gruzji oraz miast ukraińskich Dniepropietrowska, Iwano-Frankiwska, Łucka, Odessy, Równego, Sum, Tarnopola i Winnicy podpisali Deklarację o współpracy terytorialnej na rzecz realizacji w przyszłości projektów w różnych dziedzinach, współfinansowanych...

 
W kuluarach Kongresu


Tuż po oficjalnym otwarciu Kongresu miałem zaszczyt zadać kilka pytań polskiemu politykowi, znanemu działaczowi opozycji w czasach PRL, obecnemu doradcy Prezydenta RP ds. społecznych Henrykowi Wujcowi.

- Proszę nam powiedzieć, czym jeszcze Polska, poza wsparciem moralnym i politycznym, może pomóc Ukrainie w obecnej złożonej sytuacji, kiedy na jej terytorium faktycznie toczy się wojna? Może wspomożeniem...

 
„Podaj rękę Ukrainie”


Pieniądze uzyskane ze sprzedaży smakołyków przeznaczono na pomoc żołnierzom armii ukraińskiej pochodzącym z Chersonia

20 września Chersoń obchodził swoje 236-lecie. Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia”, jak i w lata poprzednie, wzięło aktywny udział w obchodach Dnia Miasta. Na placu przy Teatrze Dramatycznym w Chersoniu postawiono scenę, gdzie odbywały się koncerty. Zespół folklorystyczny „Przyjaźń”, działający przy...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України