Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Impreza

W końcu lutego Związek Polaków w Bojarce „Bez granic” zorganizował imprezę poświęconej 150. rocznicę z dnia urodzin Józefa Piłsudskiego.

Otwierając imprezę, prezes Helena Sedyk (na zdjęciu) nadmieniła: „Członkowie Związku Polaków w Bojarce „Bez granic” - to nie tylko niezgorsi piosenkarze i tancerze, ale również osoby zainteresowane historią swojej praojczyzny, rodzinnych stron, czyli Ukrainy i Polski. Nasze niewielkie miasteczko ma wiele i myślę, że będzie miało jeszcze wiele powiązań z Polską. Ten rok w Polsce ogłoszono rokiem Piłsudskiego, 150. rocznicę, urodzin...

 
Mowa


Zespół „Biała Cerkiew” po występie

„Poprzez edukację wielojęzyczną ku zrównoważonej przyszłości” - to hasło Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Dzień ten został ustanowiony w 1999 roku przez UNESCO dla upamiętnienia wydarzeń w miejscowości Dhaka, obecnej stolicy Bangladeszu, w 1952 roku. Zginęło wówczas pięciu studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu urzędowego. Pierwsze obchody w Polsce zorganizowano 12 lat temu.

Naukowcy szacują, że w historii...

 
Ukraina-Polska


Grzegorz Motyka, Wołodymyr Wiatrowycz, Jurij Szapował

Instytut Polski w Kijowie 28 lutego w murach Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego im. T.G. Szewczenki zorganizował dyskusję prof. Grzegorza Motyki i szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyra Wiatrowycza na temat: „Wołyń 43 - dlaczego pamięć dzieli Polaków i Ukraińców”.

Niełatwej misji prowadzenia dyskusji podjął się prof. Jurij Szapował - ukraiński historyk, znawca dziejów Ukrainy XX w., dyrektor instytucji „Wydawnictwo Encyklopedyczne”, współautor...

 
Kolejne Centrum Polsko-Ukraińskie w Kijowie


Akt otwarcia
Polsko-Ukraińskiego Centrum Współpracy Naukowo-Kulturalnej. Wstęgę przecinają: z-ca ambasadora RP na Ukrainie minister Rafał Wolski, pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i...

 
Z życia środowisk


Uczestników podwieczorku powitali Kateryna Radczenko (galeria GAMA) i prezes Stefan Wieloch (PUSKO „Krynica”)

Na Podwieczorku pod taką dewizą w Galerii Współczesnego Malarstwa Ukrainy „GAMA” w Kijowie spotkali się profesjonaliści, amatorzy i pasjonaci tego wszechogarniającego tematu z Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Krynica”.

Na wstępie spotkania Prezes PUSKO „Krynica” na Ukrainie Stefan Wieloch ogłosił minutę ciszy, by uczcić pamięć znakomitej...

 
Lekcja historii

Ukraina i Polska mają bardzo bogatą wspólną historię, która mieści nie tylko takie smutne karty, jak na przykład Wołyń czy akcja „Wisła”, ale też takie wspaniałe, jak wyprawa na Moskwę, obrona Wiednia czy bitwa chocimska. O tych wspólnych wydarzeniach powinno się mówić nie tylko na poziomie Instytutu Pamięci Narodowej, ale też na szkolnych lekcjach historii, przecież, jak powiedział Józef Piłsudski „Kto nie pamięta i nie czci swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawa do przyszłości”.

W realizacji tej myśli w końcu stycznia kierownik...

 
Ku uwadze nauczycieli języka polskiego

Publikacja Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, postała w ramach konkursu projektu „Dobra edukacja polonijna. Regranting”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Opracowanie, kierowane do nauczycieli języka polskiego, składa się z dwóch części.

W pierwszej zostały omówione bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzia Web 2.0, które mogą być wykorzystywane do opracowywania autorskich materiałów dydaktycznych oraz podczas lekcji języka polskiego. Są to m.in. PiZap, PhotoPeach, Padlet, Quizlet, LearningApps, Kahoot!, Quizizz, Tagul i inne.

Znajomość tych narzędzi i umiejętność ich używania w procesie dydaktycznym przynosi wiele korzyści, m.in.:

- możliwość dopasowana materiałów dydaktycznych do potrzeb uczestników...

 
Ex libris


Okładka książki Serhija Segedy „Hetmańskie mogiły na Ukrainie” Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego „Minerwa”, ss.447

Ludzie zawsze szanowali mogiły (groby) swoich przodków, przywódców, kapłanów, bohaterów, mędrców, naukowców, artystów itd., budując w miejscach ich pochówków majestatyczne kompleksy memorialne (kurhany, piramidy, mauzolea), ustanawiając pomniki nagrobkowe lub inne znaki...

 
Krótka historia zapomnianego króla


Król Aleksander Jagiellończyk w senacie

Za panowania Aleksandra Jagiellończyka została ustanowiona konstytucja Nihil novi, która zakładała, że król nie może nic postanowić bez zgody izby poselskiej i senatu. I to właściwie wszystko, co pamiętamy najbardziej z okresu jego panowania.

Aleksander Jagiellończyk był ostatnim wielkim księciem litewskim, który znał język litewski. Dbał o rozwój stołecznego Wilna oraz zapewnił Wielkiemu Księstwu Litewskiemu samodzielność w prowadzeniu polityki zagranicznej. Jego żoną była Helena Moskiewska, nielubiana przez swoich poddanych ze względu na to, że do...

 
Arcydzieła sztuki


„Dama z gronostajem” autorstwa Leonarda da Vinci

Kolekcja Książąt Czartoryskich stała się własnością narodu polskiego. 29 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie, Piotr Gliński, Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działając w imieniu Skarbu Państwa, podpisał umowę z ks. Adamem Karolem Czartoryskim i Fundacją Książąt Czartoryskich.

Umowa dotyczy zakupu zbiorów Książąt Czartoryskich i związanych z nimi nieruchomości, a także roszczeń wobec tych ruchomych dóbr kultury...

 
Koryfeusze pióra

Nie wszyscy zapewne słyszeli o tatarskich korzeniach słynnego polskiego powieściopisarza Henryka Sienkiewicza. Wiadomo, że należał on do tak zwanych „białoruskich Tatarów” i pochodził ze znamienitego rodu.

Zachowała się legenda, że ​​jeden z jego przodków był murzą (dowódcą tysięcznego oddziału) w tatarskim czambule Tochtamysza, który to przeszedł do służby Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. I nie przypadkowo Henryk Sienkiewicz wybrał sobie pseudonim „Litwos”, pod którym publikował swoje dzieła.

Specjalnie i wnikliwie tatarskich korzeni polskiego pisarza...

 
Ukraina-Polska

Podczas inauguracji Forum: Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło (P), partner zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON, prezes Stowarzyszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce Jarosław Romańczuk, Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr...

 
Bohaterowie w mundurach


Dziękując Andrzejowi Amonsowi za wykład Generalny Konsul RP w Kijowie Tomasz Dederko zaznaczył, m.in.,że warto częściej organizować spotkania poruszające takiego rodzaju dotyczące kart historii tematy, które do lat dziewięćdziesiątych były metodycznie pomijane

Biblioteka im. A. Mickiewicza przy ul. I. Franki 16/2 w Kijowie od wielu...

 

Pamięć – jak prochy w grobowcu:
wydaje się, że to coś stałego,
ale jak dotkniesz – rozsypuje  się…

Nieprawdą jest raczej, że „Dziennik Kijowski” powstał w marcu 1992 roku - przynajmniej nieprawdą w moim osobistym odczuciu. Dla mnie „niepokalane poczęcie” DK nastąpiło jeszcze gdzieś w roku 1946, kiedy to po raz pierwszy, jako 4-letni chłopaczek, zacząłem nie tylko słyszeć, lecz i rozumieć polskie słowa.

Było to na zachodzie Polski, na lotniczej bazie wojskowej Armii Radzieckiej, gdzie ojciec, po odniesieniu ran na wojnie jako lotnik-myśliwiec, odbywał służbę jako oficer sztabu pułku lotniczego do roku 1950, przed tym, jak dyslokowano jego pułk z Polski na Daleki Wschód; jak okazało się z powodu wojny w Korei. Wtedy, jeszcze w...

 
Obiektywem Leszka

Na Teneryfę leci się z Berlina ponad 5 godzin.  Jest ona największą wyspą (2034 km²)  archipelagu kanaryjskiego liczącą około 80 km długości i 50 km szerokości. Teneryfa znajduje się 300 km od kontynentu afrykańskiego (na wysokości Maroka i Sahary Zachodniej) oraz blisko 1000 km na południe od Hiszpanii i Portugalii. Dawniej nazywana była „wyspą śniegu”. Przyczyną był, dominujący i widoczny z każdego miejsca wyspy, wierzchołek wulkanu Teide wznoszący się na wysokość 3718 m npm (najwyższy lądowy szczyt Hiszpanii to Almanzor – 2592 m n.p.m) prawie zawsze pokryty śniegiem. Jego ostatnia...

 


Ukraina. Polacy z Mikołajowa

W siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski rozmawiamy z ks. Leszkiem Kryżą T.Ch. – dyrektorem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski

- Wasza instytucja powołana została do życia 25 lat temu. Jest to więc dla Was rok jubileuszowy. Jak doszło do jej powstania?

- Nasz Zespół powołany został z inicjatywy ks. kard. Józefa Glempa. To była odpowiedź, czy jak kto woli - akt solidarności, Kościoła Polskiego z Kościołem,...

 

 
Mirosław Juchniewicz, dyrektor generalny „Radia znad Wilii”

- rozmawiamy z dyrektorem generalnym „Radia znad Wilii” (na Litwie), Mirosławem Juchniewiczem

- Wasze Radio nadaje już ponad 20 lat…                                       

- Dokładnie od 1 lipca 1992 roku. Nadajemy 24 godziny na dobę. Jesteśmy radiem...

 
Kontrowersje etniczne

Mało kto wie, że obecna granica polsko-słowacka różni się (na korzyść Polski) od granicy galicyjsko-węgierskiej sprzed I wojny światowej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska wysunęła wobec słabej wówczas Czechosłowacji pretensje terytorialne, żądając przekazania Polsce całych Tatry, Orawy, Spisza, Kysuc i innych etnicznie słowackich ziem.

Podyktowane było to realizacją wielkomocarstwowej koncepcji "Polski od morza do morza", której hołdowała endecja. Ówczesne polskie władze postawiły sobie za cel maksymalnie osłabić Czechosłowację, czyli państwa które podobnie jak Polska chciało odgrywać rolę lidera Europy Środkowo-Wschodniej.

Drugim celem było uzyskanie granicy z tradycyjnym polskim sojusznikiem - Węgrami, a...

 
Polonia świata


Aleksandra Podhorodecka, prezes Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii

O Polskiej Macierzy Szkolnej i oświacie polonijnej w Wielkiej Brytanii - rozmawiamy z prezesem Zarządu Głównego PMS Aleksandrą Podhorodecką

- Jakie cele merytoryczne stawia przed sobą Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii?

- Celem głównym Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii jest utrzymanie łączności pomiędzy polskimi szkołami sobotnimi i pomoc w zakładaniu nowych....

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України