Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Z życia środowisk

Tak można scharakteryzować przekrój uczestników wspaniałego świąteczno-noworocznego spotkania zorganizowanego 11 stycznia przez Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza w Kijowie w bibliotece noszącej imię polskiego wieszcza.

Inaugurując spotkanie prezes Stowarzyszenia Irena Gilowa przywitała i pozdrowiła obecnych z okazji świąt, które już minęły i tych, które jeszcze nastąpią, przedstawiła licznie zgromadzonych gości, w tym attaché Konsulatu RP w Kijowie Klaudię Tenoudji i prezesów bratnich organizacji polskich...

 


BYKOWNIA. Odkopane szczątki polskiego oficera.  Zdjęcie roku konkursu Grand Press Photo Fot. Maksymilian Rigamonti. 2011.

Вторгнення Червоної  армії 17 вересня 1939 року на територію Польської держави, не тільки відкрило шлях  II-й Світовій війни, але й зробило СРСР, упродовж двох наступних років союзником найкривавішого в історії людства   гітлерівського режиму. Внаслідок таємної...

 
Znasz-li ten kraj


Wiadukty kolejowe nad Prutem

W okresie międzywojennym Huculszczyzna, po Zakopanem i Tatrach, była w Polsce drugim najważniejszym ośrodkiem turystycznym w ogóle, jak i turystyki górskiej i sportów zimowych. Jaremcze, Worochta i Żabie uzyskały status uzdrowisk. Powstało tu wówczas wiele nowych stylowych pensjonatów, domów letniskowych, sanatoria, schroniska, lokale rozrywkowe, restauracje, kawiarnie i kina.

Na stacje kolejowe w Jaremczu i w Worochcie przyjeżdżały bezpośrednie pociągi ze Lwowa i Warszawy; tysiące warszawiaków spędzało tu wakacje. Ta popularność Huculszczyzny wśród warszawiaków wpłynęła na to, że jedną...

 

Na parę lat przed wojną przybył do Kijowa z wizytą car Mikołaj. Z natury rzeczy wizytę tę ignorowaliśmy na łamach „Dziennika Kijowskiego” jak tylko było można.  Między innymi uroczystościami miało się odbyć w słynnej operze kijowskiej gala przedstawienie.

Zaproszenie do loży dziennikarskiej otrzymał również „Dziennik”.

„Wiesz co - rzekł do mnie red. Zieliński - wybierz się jednak na tą galówkę A nuż coś się stanie”.

No, i stało się. Loża dziennikarska znajdowała się na pierw­szym piętrze na wprost loży carskiej w tzw. benoir’rze. Z mego miejsca mogłem dokładnie obserwować szarego i bezbarwnego człowieka, raczej...

 
Znasz-li ten kraj


„Nowożeńcy” Fryderyk Pautsch (rodem z huculskiego Delatyna), 1910. Olej na płótnie.

Historię peregrynacji polskich pisarzy na Huculszczyznę rozpoczął i autorem pierwszego literackiego przekazu o Huculszczyźnie był w 1829 roku Władysław Wójcicki (1807-1879), folklorysta, historyk, edytor. W latach 1827-30 odbywał podróże po kraju w poszukiwaniu materiałów, związanych z obyczajami i obrzędami ludu. To zaprowadziło go również na Huculszczyznę, którą nam opisał.

W Wilnie w 1843 roku ukazał się dramat Józefa Korzeniowskiego...

 
Znasz-li ten kraj


Obserwatorium na Popie Iwanie

Kosów, Kuty i Pistyń (obok Kołomyi) były w XIX w. ośrodkami powstawania, a następnie produkcji słynnej ceramiki pokuckiej. Za twórcę pokuckiego stylu w ceramice polskiej uważany jest Aleksander Bachmiński, działający w połowie XIX w., a także Tomasz i Petronela Nappowie z Kut i rodzina Sowickich z Kołomyi. Na przełomie XIX/XX w. głównym centrum garncarstwa artystycznego był Pistyń.

Na Huculszczyźnie urodziło się szereg znanych i zasłużonych Polaków, m.in.: Stanisław Jan Jabłonowski (1634 Łucza - 1702), wojewoda ruski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski - dbał o...

 
Tradycje

„Треба бы нам треба стільця шырокого
Жеби ся нам зыйшла родина до нього…”

Festiwal pod tą dewizą corocznie (od roku 1982) odbywa się w miejscowości Zdynia (województwo małopolskie).

Watra. Słowo oznaczające ogień na całym łuku Karpat: od polskich górali po mieszkańców południowej Rumunii. Karpaty, owszem, dzielą, ale gdy ktoś już się na nie wdrapie, znajduje się na drodze szybkiej wymiany myśli, doświadczeń, języka.

Łemkowie też mają swoją watrę, swoje ognisko, swój ogień domowy, swoją Hestię. Stojąc przed wyborem wobec konieczności zapisania się do obozu polskiego albo ukraińskiego, w czasach...

 
Bądźmy zdrowi!

Poprzedni odcinek naszej rozmowy z Czytelnikami skończyliśmy informacją, że istnieje kilka sposobów na zwiększenie CO2 we krwi, żeby odpowiednio zaopatrzyć komórki w tlen, a w konsekwencji rozwiązać problem nadciśnienia tętniczego.

Przygodnie uściślimy ważną rzecz. Obok zaznaczonego problemu, a nawet jedną z jego głównych (albo współrzędnych) przyczyn nadciśnienia, bardzo często występuje miażdżyca. Złogi tłuszczu i wapnia (potocznie się mówi, o złym cholesterolu) odkładają się na wewnętrznych ścianach naczyń, co powoduje zwężenie ich światła i utrudnia przepływ krwi.

Więc nam potrzebna wystarczająco płynna krew, w której ma być sporo (nie mniej 5%) CO2 i jednocześnie nie ma być dużo tłuszczów oraz wapnia, a serce ma pracować rytmicznie, bez zbędnego obciążenia.

4. Samouzdrawianie, a nie...

 
Znasz-li ten kraj

Na Huculszczyźnie Polacy mieszkali głównie na podgórzu czarnohorskim (miasteczka Kosów Huculski, Kuty, Jabłonów i Pistyń) i Gorganów (miasteczka Delatyn i Sołotwina).

Pierwszy polski kościół rzymskokatolicki został zbudowany na Huculszczyźnie w Kutach w XVI w., a parafie katolickie powstały tu, a właściwie tylko na jej północnych obrzeżach, poza jednym wyjątkiem, dopiero w XVIII w. lub później: w Sołotwinie przed 1666 rokiem, Kutach w 1727 roku, Kosowie Huculskim w 1740 roku, Jabłonowie w 1760 roku i Pistyniu w 1776 roku; dopiero w 1867 roku powstała parafia w Delatynie, a w XX w. zbudowano kościoły w Worochcie, Rożenie Wielkim koło Kut i Żabiem (należało do parafii w Kosowie) oraz...

 
Bądźmy zdrowi!

Proszę Państwa! Wiadomo: zdrowie nam najbardziej szwankuje w tak zwanym wieku podeszłym. Na pewno ten, kto wprowadził ten przymiotnik do obiegu powszechnego, uważał, że dotyczy on tych, którzy ze względu na stan zdrowia i wiek, już „podchodzą”...

Dobre zdrowie (i nie tylko w młodości) wzmacnia aspirację. Człowiek zdrowy nie bardzo rozumie chorych, nawet czasami wstydzi się ich. Dopóki sam nie okaże się na łóżku szpitalnym. Jak raptem okazałem się kiedyś w zakładzie kardiologicznym Ukrainy najwyższego stopnia.

W tak wyraźny sposób, po dynamicznej i wyczerpującej pracy dziennikarskiej otrzymałem czas do przemyśliwania. W ogóle i w konkretach. Zwłaszcza, że fachowcy z odpowiedniej dziedziny stanowczo zaproponowali mi operację...

 
Znasz-li ten kraj

Jeszcze w momencie wybuchu I wojny światowej Huculi nie byli grupą etniczną o wyraźnie określonej świadomości narodowej. Pamiętać jednak należy, iż zarówno język (dialekt ukraiński) oraz przynależność do Kościoła grekokatolickiego (unickiego) w naturalny sposób łączyły ich z resztą Ukraińców, zamieszkujących Galicję Wschodnią.

Pomimo to w okresie galicyjskim, czyli panowania austriackiego w latach 1772-1914/1918, Huculi nie brali praktycznie żadnego udziału w rozwijającym się wówczas narodowym ruchu ukraińskim, który pierwotnie dążył jedynie do uzyskania, wzorem Polaków, szerokiej autonomii na terenie Galicji Wschodniej w ramach przebudowanej monarchii austro-węgierskiej. Huculi...

 
Bądźmy zdrowi!

Proszę Państwa! Przed tym, jak zalecimy Wam kilka ćwiczeń, należy podkreślić, że może je wykonywać każda osoba bez względu na stan zdrowia i wiek. I każda osoba ma wiedzieć jakie ćwiczenia, po co i dlaczego należy wykonywać, z tym że ilość i tempo wykonania ćwiczeń wyznacza się indywidualnie.

Kiedy znalazłem się obłożnie chory w szpitalu po udaru mózgu, lekarze mieli poważne obawy i zalecili mi leżeć cicho siedem dni, bo głowa była w bardzo wielkim niebezpieczeństwie.

Odczuwałem to bardzo wyraźnie: przy najmniejszym ruchu głowy – od razu wirował mi wokół cały świat...

Ale wtedy już wiedziałem również, że nie można leżeć w bezruchu. Trzeba pracować i pomagać ciału wychodzić z niebezpiecznego stanu.

Pierwsza zasada SCS stwierdza: Nie można uzdrowić jeden narząd, nie uzdrawiając całego organizmu. Niech głowa sobie leży, a więc zacznę od...

 
Bądźmy zdrowi!

No jasne – najważniejsze jest zdrowie! Bo zdrowia potrzebujemy na wszystko i do wszystkiego: do mozolnej pracy intelektualnej i fizycznej, na odpoczynek aktywny (np. jak narty i pływanie), na głębokie przeżycie mocnych emocji miłosnych. Zdrowie potrzebne jest nawet do świątecznego obfitego jedzenia i picia słynnych trunków etc.

Przeto z tego faktu, że wiemy i potrzebujemy, nie wypływa to, że dokładamy odpowiednich wysiłków do uzdrawiania się.

Co więcej: powszechnie uważa się, że po pierwszych symptomach dolegliwości trzeba jak najprędzej lecieć do lekarza, a „samoleczenie jest niebezpieczne dla zdrowia”.

Nie przypadkowo we wszystkich słownikach znajdujemy ostrzegawcze potraktowanie słowa...

 
Znasz-li ten kraj

„Już od IX wieku pasterze z Wołoszczyzny (także mołdawscy i węgierscy z Karpat południowych) wraz z rodzinami i stadami owiec i kóz posuwali się górami i wzdłuż nich w poszukiwaniu pastwisk, dochodząc niemal do Tatr. Prawosławna wspólnota religijna obu grup doprowadziła do zlania się ich i wytworzenia jednego narzecza opartego na języku ruskim z domieszką wołoską i polską. Ślady pochodzenia wołoskiego znaleźć można w nazwach miejscowości i gór, nazwach pospolitych, architekturze, strojach ludowych. W XII w. monumentalny łańcuch Czarnohory i jej podnóży należał do Rusi Halicko-Wołyńskiej, zaś od czasów Kazimierza Wielkiego (XIV w.) Huculszczyzna znajdowała się w obrębie...

 
Dzieje Ukrainy

Wokół makiawelicznej figury Symeona Petlury, Atamana Głównego wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej (УНР), po dziś dzień, toczy się niemało sporów. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do całkowitego upadku Imperium Rosyjskiego i stworzyła przychylne warunki dla odrodzenia niepodległości Ukrainy. Kiedy w Kijowie powołano Centralną Radę (CR) na czele z M. Hruszewskim, S. Petlura wszedł w jej skład. Socjaldemokrata Petlura był osobą daleką od wojskowości, lecz jego roztropność i taktowność budziły powszechny szacunek. Po pomyślnym przewodniczeniu na I Ukraińskim Zjeździe Wojskowym w Kijowie, w którym wzięło udział 700 delegatów od ponad 1,5 mln. ukraińskich wojskowych, w...

 

Dziś dużo pracodawców poważnie zastanawia się nad tym, żeby rozwinąć swój interes. I dlatego, bardzo ważna jest możliwość zaproponowania potencjalnemu klientowi dwie istotne zalety – przystępną cenę oraz wysoką jakość produktów. Na tle dużej konkurencji jest to jednak trudne do wykonania. Dobra jakość produktu wymaga zatrudnienia doświadczonych fachowców, a im warto zaproponować przyzwoitą pensję, która następnie jest uwzględniana w cenie produktów. Tak, więc mamy do czynienia błędnym kołem.

W takiej sytuacji, niektórzy przedsiębiorcy podążają sprawdzoną drogą – przyciągają do pracy migrujących pracowników. To pozwala na pokaźne zmniejszenie kosztów produkcji bez utraty jakości pracy. I największy popyt na rynku, oczywiście, mają pracownicy z Ukrainy - są oni pracowici, mają spokojny temperament i zgadzają się na skromniejszą pensję w...

 
Rozmowa z ks. Jarosławem Giżyckim TChr, kapelanem Polaków Żytomierszczyzny


Ks. Jarosław Giżycki TChr, kapelan Polaków Żytomierszczyzny

- Chrystusowcy pracują na Ukrainie już ponad 20 lat. Jakie były początki tej misji?

- Papież Pius XI, po rozmowie z naszym Założycielem, kard. Augustem Hlondem, wiązał z działalnością Chrystusowców wielkie nadzieje. Uważał, że możemy zająć się pracą duszpasterską wśród wychodźstwa polskiego także na Wschodzie. Były też wprawdzie i inne zadania – np. głoszenie Chrystusa Króla czy rozpowszechnianie czci dla Eucharystii, ale pamiętać warto, że były to czasy wielkiego terroru w ZSRR. I...

 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України