Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Etnograficzna pasja


Polski szlachcic

Zasłużony Mistrz Sztuki Ludowej Tetiana Fedorowa z miasta Irpień, co na Kijowszczyźnie, stworzyła niezwykłą kolekcję etnograficzną - pięćset lalek ubranych w stroje ludowe, w większości reprezentujące rozmaite regiony Ukrainy, z różnych etapów dziejowych jej ziem. W twórczym dorobku mistrzyni są też lalki w strojach ludowych narodów, które zamieszkiwały i po dziś żyją na Ukrainie.  

 
Ex libris

Нещодавно в Києві вийшла в світ документально-історична  книга «За нашу і вашу свободу». Її автори – український письменник і історик Данило Кулиняк та президент Міжнародної спілки польських підприємців в Україні, член правління Польсько-Української господарської палати Іренеуш Дерек.

Книга розповідає про участь українців у польському Січневому повстанні 1863 року.

Передмовою до видання слугує...

 
Wiara

«My, chrześcijanie i muzułmanie, mamy wiele rzeczy wspólnych, tak jako ludzie wierzący, jak i jako istoty ludzkie (…) Wierzymy w tego samego Boga, w Boga żywego, w Boga, który stworzył świat i doprowadza swe stworzenia do ich doskonałości»

Słowa te wypowiedział do młodych Marokańczyków Jan Paweł II w sierpniu 1985 r. Powtórzył w ten sposób jedynie to, co powiedział do wspólnoty żydowskiej w Mainz o dialogu chrześcijańsko-żydowskim:

Przede wszystkim jest kwestia dialogu pomiędzy dwiema religiami, które – razem z islamem – były w stanie dać światu...

 
Archiwista lat minionych


Napis na kamiennej płycie w Chałaimgródku, poświęcony Klarze z Chojeckich Iwanowskiej i Eustachemu Iwanowskiemu

Hellenius, Helleniusz Eu…, Helleniusz Eustachy to pseudonimy, którymi w swojej działalności pisarskiej posługiwał się Eustachy Iwanowski (1813-1903), polski pisarz, pamiętnikarz, archiwista, zbieracz dziejów Ukrainy Prawobrzeżnej, działacz społeczny, opiekun włościan - postać nieco współcześnie zapomniana, ale niezwykle barwna i...

 
Mówią działacze polonijni z Sofii i Warny


Sobór
św. Aleksandra Newskiego w Sofii  

Polska szkoła uzupełniająca w Sofii ma blisko stu uczniów. Jest to szkoła podstawowa, liceum i gimnazjum ogólnokształcące. Dzieci uczą się w ciągu tygodnia w szkołach bułgarskich, a do polskiej szkoły przychodzą popołudniami i na całą sobotę. Najwięcej dzieci jest tam z samej Sofii, a wśród nich pracowników polskiej placówki dyplomatycznej, konsularnej i handlowej. Są...

 
Nasze imprezy

Kijowskie Polskie Zgromadzenie Szlacheckie „Zgoda” im. Mariana Malowskiego w bibliotece przy ulicy Zoji Hajdaj 5 zorganizowało wykład pracownika Muzeum Wojska Polskiego doktora historii Tomasza Szczepańskiego o Zbrodni Katyńskiej. Uczony opowiedział o bestialskich wydarzeniach z wiosny roku 1940, kiedy to na terytorium Rosji, Ukrainy, Białorusi funkcjonariusze NKWD rozstrzelali polskich jeńców wojennych, uwięzionych i przetrzymywanych w sowieckich obozach zagłady i więzieniach Zachodniej Białorusi i Ukrainy. Ich miejscem pochówku stały się m.in. Charków, Bykownia pod Kijowem, Kuropaty pod Mińskiem Litewskim, Ostaszków, Miednoje, Smoleńsk. W 2000 roku w Katyniu,...

 

Opis portretu

Portret ukazuje Adama Mickiewicza w okresie jego przymusowego pobytu w Rosji, po wyroku w procesie członków Towarzystwa Filomatów i Filaretów (1823), tajnego, patriotycznego związku młodzieży wileńskiej.
W roku 1824 poeta poznał w Petersburgu Oleszkiewicza, twórcę scen alegorycznych i religijnych, zdolnego portrecistę. Malarz, który osiągnął w Rosji wysoką pozycję zawodową pracując dla carskiego dworu, był mistykiem i znaczącą postacią w ruchu masońskim. Silnie oddziałał na Mickiewicza, rozbudzając w nim zainteresowanie spirytualizmem, okultyzmem i innymi doktrynami ezoterycznymi....

 
Kto ty jesteś?

Зміст книги Людмили Сулими «Сулими:спадщина предків» дозволяє зазирнути на багато століть до нашого часу і по-новому переосмислити основні воєнні події Центральної та Східної Європи через призму прадавнього європейського роду герба Sulima. Тема книги сьогодні надто актуальна не тільки для українців. Бідність історії України, обмеженої лише козацькими подвигами, заважає розкрити прихований...

 
Felieton z cyklu: anatomia prawd oczywistych

Od sześciu już lat – europejskie realia nie napawają optymizmem. Ciągle borykamy się z kryzysem finansowo – gospodarczym, a zwłaszcza z jego negatywnymi skutkami. I konia z rzędem temu, kto potrafiłby wiarygodnie stwierdzić, ile ten stan jeszcze potrwa. Niektórzy prognozują wprawdzie, że Polskę czeka powolna poprawa sytuacji gospodarczej, aczkolwiek PKB podnieść się może w 2014 r. zaledwie o ok. 2 punkty procentowe. Wszelkie dotychczasowe poczynania zapobiegawczo – naprawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a to musi niepokoić. Trwa codzienna szarpanina na różnych szczeblach, a efektów, jak nie było, tak nie ma. A czas ucieka…

A dlaczego tak...

 
Ex libris

Mija rok bardzo obfity na okrągłe rocznice z akcentem polskim. Wystarczy wymienić chociażby: 150. Powstania Styczniowego, 70. powstania w getcie warszawskim 1943 roku, 70. rzezi na Wołyniu, 95. odrodzenia państwa polskiego i związanymi z nimi powstańczego zrywu w Wielkopolsce i rozpoczęcia wojny polsko-ukraińskiej za Galicję Wschodnią.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na rocznicę, pośrednio dotycząca Polski. Chodzi o 125-lecie urodzin (26 października) Nestora Machny, o czym dowiedziałem się z wydanej w Poznaniu książki „Machno w Polsce”. Autorzy Michał Przyborowski, Dariusz Wierzchoś.

Dziś...

 
Rodacy


Rozmowa z dr. Marcinem Idzińskim, dziennikarzem polonijnym oraz pracownikiem Rozgłośni Polskiej Radia „Wolna Europa” do czasu jej zamknięcia

 - Jak, dlaczego i kiedy zostałeś emigrantem?

 - Trochę w tym było przypadku i zaskoczenia. Jak wiesz, byłem w Polsce aktorem, reżyserem teatralnym i do maja 1980 roku dyrektorem Teatru na Rozdrożu w Warszawie. Wtedy to mój teatr zlikwidowano, w skrócie mówiąc, jako...

 

Polska otwiera się ponownie na współpracę ze WschodemRozmowa z dr Jerzym Smolińskim - wiceprezesem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

- Jakie są cele i zadania stojące dziś przed Waszym Stowarzyszeniem?

- W najbardziej krótkich słowach można stwierdzić, że podejmujemy inicjatywy i działania na rzecz budowania i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy z Rosją oraz innymi państwami na Wschodzie z poszanowaniem zasad równości, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku.

Nasze...

 

Ks. Leszek KryżaKs. Leszek Kryża

Rozmowa z ks. Leszkiem Kryżą T. Ch. – proboszczem polskiej parafii personalnej w Budapeszcie (w latach 2003-2011)

- Do Budapesztu przyjechał Ksiądz w lipcu 2003 roku…

- W polskiej parafii personalnej w Budapeszcie spędziłem 8 lat. Przyjechałem na Węgry po 2 latach pracy w Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii. Wcześniej przez sześć lat pracowałem też za wschodnią granicą, gdzie byłem delegatem przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego do spraw wschodu: Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu. Zajmowałem się Chrystusowcami pracującymi za naszą...

 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України