Dziś: wtorek,
16 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Kultura

27 października, kierownik Referatu Naukowo-Oświatowego Ambasady RP w Kijowie p. Ewa Matuszek-Zagata zaprosiła na kolejne - trzecie już spotkanie on-line z cyklu „Korespondencja Sztuk”. Tym razem jego temat brzmiał: „XX wiek w literaturze i sztuce polskiej. Nawiązania i konfrontacje”.

Przedsięwzięcia tego cyklu, będące wspólnym projektem Ambasady RP w Kijowie i Muzeum Narodowego w Warszawie poświęcone są najbardziej interesującym i bogatym w treści dziełom literatury polskiej z różnego okresu, ale też realizacjom nieliterackim, takim jak malarstwo, architektura czy muzyka.

 
Na stulecie urodzin św. Jana Pawła II

Pod taką dewizą 25 października w Kościele Św. Mikołaja odbył się spektakl Teatru Amatorskiego Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „ZGODA” w reżyserii Pani Ewy Gocłowskiej. Dekoracje do przedstawienia opracował  Mykołaj Skobelski.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością: Zastępca Ambasadora RP na Ukrainie Michał Giergoń, Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP na Ukrainie Dorota Dmuchowska, Konsul RP ds. współpracy z Polakami na Ukrainie – Radca Jacek Gocłowski.                 

 
Konkurs recytatorski

To już po raz czwarty z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego z Białej Cerkwi odbył się 17 października 2020 roku w Domu Twórczości Artystycznej, w tym właśnie mieście, Obwodowy Konkurs Recytatorski. W tym roku konkurs poświęcony był twórczości poetyckiej Karola Wojtyły – papieża św. Jana Pawła II z okazji jubileuszu setnej rocznicy jego urodzin.

W konkursie udział wzięli członkowie stowarzyszeń polonijnych z Bojarki, Irpienia i Fastowa, uczniowie Szkoły Ogólnokształcącej nr 1, jak również uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego. W uroczysty nastrój wprowadziła...

 
Piszemy po polsku

14 października 2020 roku w „Domu Polskim” w Kijowie odbyło się VII Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego „Ja Piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku…”, zorganizowane przez Fundację „Wolność i Demokracja” w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie”, współfinansowane ze środków pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W tym roku Dyktando poświęcone było bitwie polsko-bolszewickiej i wzięło w nim udział 25 uczestników. Wśród nich byli uczniowie, studenci, osoby polskiego pochodzenia, miłośnicy języka polskiego.

Przedsięwzięcie zaszczycił...

 
Dziewczęta z Gródka

Pod takim tytułem w Szkole Polskiej w Gródku Podolskim zorganizowano nastrojowy konkurs dla uczennic klas 5-7. Do wspaniale udekorowanej sali wkroczyło 17 wystrojonych dziewczynek. Każda udekorowała swój strój jesiennymi kwiatuszkami, kolorowymi liśćmi.

Uczestniczki klasy 5 wykorzystując jesienne dary przyrody zaprezentowały wykonywane w domu wspaniałe kompozycje. Dziewczynki klasy 6 brały udział w innych konkursach. W pierwszym konkursie dziewczynki opowiadały o sobie.

Zadaniem drugiego konkursu było połączyć owoce z liśćmi drzew. Najlepiej to udało się Ewelinie Cipko.

 

Pod takim hasłem 24 października w stołecznym kinie Multiplex odbyła się premiera okolicznościowego filmu, prezentującego 20-letni dorobek artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Polanie znad Dniepru".

Na uroczystość i projekcję filmu przybyli honorowi goście: Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki z Małżonką Moniką Kapa-Cichocką, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska i Radca Jacek Gocłowski, którzy złożyli kierowniczce Zespołu Lesi Jermak serdeczne, pełne uznania gratulację i wielki kosz biało-czerwonych...

 
Żyjmy dłużej


Inauguracja Konferencji (od lewej): Asystent Katedry Pediatrii nr 1 NUM
im. O. Bohomolca, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Ukrainie im. prof. Anatola Święcickiego dr nauk...

 

Grupa aktywistów stołecznych organizacji Związku Polaków na Ukrainie „Pomocna dłoń” przy współpracy z Duszpasterstwem Polaków przy parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie zorganizowali kolejną akcję „Ocalmy mogiły przodków od zapomnienia”, która odbyła się 31...

 
Spotkania on-line


Karol Miller – „Odwiedziny w Czarnolesie”

 6 października, kierownik Referatu Naukowo-Oświatowego Ambasady RP w Kijowie p. Ewa Matuszek-Zagata zaprosiła na drugie spotkanie on-line z cyklu „Korespondencja sztuk” w kluczu dopatrywania się podobieństw między różnymi dziedzinami sztuki typowymi dla obranej epoki.

Tym razem jego temat brzmiał: „Literatura nowożytna w sztuce polskiej – od Szekspira do wierszy biskupa Krasickiego”.

Przedsięwzięcie będące wspólnym projektem Ambasady RP w Kijowie i Muzeum Narodowego w Warszawie poświęcone było najbardziej...

 

Pod taką nazwą 17 października w obszernej auli EVENT HALL SYGNAL w Kijowie  odbył się Konkurs, będący  podsumowaniem cyklu wydarzeń do 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, organizowanym przez Polską Sobotnią Szkołę przy Związku Polaków na Ukrainie we współpracy z Duszpasterstwem Polaków przy parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie.                                                   

 

17 października w auli EVENT HALL SYGNAL w Kijowie odbył się Festiwal dla młodzieży (i wszystkich, kto się czuje młodo) "IMPULS" 2020, zorganizowany w ramach obchodów swego 20-lecia przez Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” pod kierownictwem Lesi Jermak. Uczestniczyli w nim przyjaciele Zespołu oraz miłośnicy jego twórczości.  W programie Festiwalu wszyscy Polanie, i młodzi jak i starsi, zaprezentowali swoje umiejętności i zdolności artystyczne, a także przeprowadzili warsztaty taneczne z amatorami polskiego tańca.

 
Pod Pegazem

18 października zjechali do Kijowa najlepsi recytatorzy z niemal całej – centralnej, wschodniej i południowej Ukrainy, aby wziąć udział w centralnych eliminacjach Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza KRESY 2020. To już XXIX edycja tej imprezy kulturalnej, organizowanej przez Federację Organizacji Polskich w Ukrainie, a współfinansowanej przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Ukrainie oraz Wspólnotę Polską w Warszawie.

Recytatorzy występowali w kilku kategoriach: dzieci do lat 7, dzieci do lat 12, dzieci do lat 15 oraz młodzież od lat 16 i dorośli.

 

W drugim dniu wizyty na Ukrainie Prezydent Polski Andrzej Duda przed budynkiem polskiej ambasady w Kijowie odsłonił pomnik Anny Walentynowicz, legendy „Solidarności”.                                                   

W swoim wystąpieniu prezydent przypominał, że Walentynowicz, zwana także „Anną Solidarność”, była jedną z twórczyń wielkiego ruchu Solidarności i, że strajk w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku rozpoczął...

 
Spotkania on-line

Ponadczasowe i uniwersalne mity greckie, były zawsze prawdziwym wyzwaniem dla wyobraźni artystów, odwiecznym bogatym źródłem inspiracji twórczej. Ich charakter opierający się zwykle na symbolice, metaforyce i alegoryzacji, zawiera uniwersalne wartości i do dziś  zachowuje swoją aktualność.

Antyk, opowieści o bogach i boginiach, będące także wzorem postaw i zachowań człowieka, tradycyjnie towarzyszą w sposób harmonijny wszystkim okresom sztuki, chociaż intensywność zainteresowań antykiem zmieniała się na przestrzeni wieków i była największa w odrodzeniu i oświeceniu, najmniejsza, zaś w średniowieczu i baroku.

 


Pogodna i przyjacielska atmosfera ogarniała uczestników Święta
Żeglarstwa

Tradycyjnie już, we wczesnojesiennej aurze, 19 września 2020, na wody Dniepru w Chersoniu wpłynęły łodzie żaglowe. Rzeka połyskiwała w porannym słońcu, a białe żagle napinał ciepły wiatr. Pogodna i przyjacielska atmosfera unosiła się nad rzeką.

Tak oto rozpoczęły się X Jubileuszowe Regaty Łodzi Żaglowych im. generała Mariusza Zaruskiego o puchar jego imienia ufundowany w 2010 roku przez ówczesnego prezydenta Polski Bronisława...

 

W połowie września uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej przy „Domu Polskim” w Kijowie razem z p. Dyrektor Marią Siwko wyruszyli na wycieczkę do Lwowa.  

Plan wycieczki był bardzo bogaty: zwiedzanie zabytkowego Cmentarza Łyczakowskiego w tym Cmentarza Orląt; zwiedzanie Rynku z jego piękną architekturą, zabytkowymi kamieniczkami w jednej z których rezydował król Jan III Sobieski, Katedry Łacińskiej z relikwiami św. Jana Pawła II, Katedry Ormiańskiej, Kaplicy Boimów, Kościoła Dominikanów, pięknej Cerkwi Wołoskiej, Arsenału Królewskiego, kościoła Jezuitów, Pałacu Arcybiskupa i wiele innych zabytków świadczących o tym, że Lwów można...

 
Więź pokoleń

Rodzina… Jakie szczęście, kiedy w niej panuje atmosfera miłości, dobroci, troski, szacunku, zachowania tradycji narodowych. Wtedy wszyscy są szczęśliwi, ponieważ nie ma problemów, a kiedy się pojawiają, łatwo je przezwyciężyć w rodzinnym gronie. Takie myśli stały się podstawą do opracowania i realizacji projektu Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie „Warsztaty integracyjne „Od Juniora do Seniora”. Autorem projektu była prezes Stowarzyszenia pani Swietłana Zajcewa-Wełykodna

Miejscem 2-dniowych warsztatów (12-13 września 2020 r.) został wybrany obóz wypoczynkowy dla dzieci „Green Park” w miejscowości Serhijówka, obwód...

 

Z wyrazami szacunku, podziwu i dumy składamy najserdeczniejsze życzenia dostojnej Jubilatce Pani Nadziei Sliesarewej, która w te dni obchodzi nadobny Jubileusz 90-lecia.

W tych niełatwych czasach potrzebujemy wzorów obywatelsko-patriotycznych postaw do naśladowania, a wartości, które Pani prezentuje, czynią Panią bohaterką dla całych pokoleń - tych które wojnę przeżyły, jak i tych które wojny nie znają.

Doceniamy ogromny wkład jaki włożyła Pani w pracę na rzecz polskiej społeczności Ukrainy, stojąc u źródeł naszego ruchu i dziękujemy za wiele cennych inicjatyw, za twórczą aktywność za zaangażowanie, dyspozycyjność,...

 
Nieprzeciętne wydarzenie

Festiwal Kultury Polskiej „Impuls Polskości” przeprowadzony 27 września na terenie kompleksu restauracyjno-hotelowego „Kraków” umożliwił miłośnikom kultury polskiej promocję i prezentację swych umiejętności

Rękodzielnikom, plastykom, wokalistom, tancerzom, instrumentalistom, recytatorom, aktorom teatralnym i innym miłośnikom kultury polskiej umożliwił promocję i prezentację swych umiejętności Festiwal Kultury Polskiej „Impuls Polskości”, który 27 września zgromadził na stoiskach warsztatowo-pokazowych kijowskiego kompleksu restauracyjno-hotelowego „Kraków” uczestników i gości tej nietradycyjnej imprezy.

Nowatorską ideę...

 

W tegorocznej edycji Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego zorganizowanym przez Instytut Polski w Kijowie wzięli udział Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki wraz z małżonką Moniką w ramach wizyty do muzeum poety w Krzemieńcu. Państwo Cichoccy zaprosili do wspólnego występu Mariana Kanię, prezesa obchodzącego w tym roku 30. jubileusz Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Scenę rozmowy Skierki (Kania) i Chochlika (Cichocki) z Goplaną (Cichocka) z Aktu I odczytali oni w saloniku domu rodzinnego Wieszcza na tle namalowanego przez niego...

 

Każdego roku 4 września w rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego przedstawiciele stołecznej Polonii zbierają się pod pomnikiem poety koło kościoła św. Mikołaja. Od czasu wzniesienia pomnika, a było to w roku 2012, opiekuje się nim Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda”, które to też organizuje tu corocznie imprezy z czytaniem wierszy wielkiego polskiego wieszcza narodowego. Jednak w tym roku wydarzenie było niezwykłym, gdyż zbiegło się z Narodowym Czytaniem.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. W tym roku – podczas 9. edycji Narodowego Czytania – lekturą została...

 

Członkowie Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, zrzeszeni przy Domu Polskim w Kijowie, złożyli biało – czerwone róże, w kolorze flagi polskiej, u stóp pomnika wieszcza narodowego Juliusza Słowackiego.

Dyrektorka „Domu Polskiego” Maria Siwko zwróciła się do obecnych z takimi słowami: „Prezydent Polski Andrzej Duda zainicjował Czytania Narodowe dla Polonii dlatego, żeby przybliżyć literaturę polską rodakom, aktualizować problemy Polaków, wzbogacić naród polski wszechstronnie. W tym roku czytamy dramat J. Słowackiego „Balladyna”, którego problematyka jest dotychczas aktualna”.

Nauczycielka Domu Polskiego Nadzieja Susznicka powiedziała:...

 
Narodowe Czytanie w Odessie

„Balladyna” Juliusza Słowackiego to lektura tegorocznej, dziewiątej już odsłony Narodowego Czytania.

Tradycyjnie, wzięli w niej udział Polacy z Odessy. Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie zaprosił do czytania lektury członków Związku Polaków oraz uczniów szkoły sobotnio-niedzielnej działającej przy Stowarzyszeniu. Trudna sytuacja epidemiologiczna, niesprzyjająca pogoda i lejący deszcz nie były przeszkodą. Plac przed siedzibą Stowarzyszenia szybko zamieniono na przepiękną salę Narodowej Biblioteki Naukowej w Odessie, założono maski, zdezynfekowano i …. rozpoczęło się wielkie święto polskiej literatury.

W klimat spotkania...

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w sobotę 05.09.2020, członkowie Towarzystwa „Polonia” w Chersoniu wzięli udział w tegorocznym Narodowym Czytaniu.

Kilkanaście osób czytało fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego, dramatu, którego język i niezwykle ciekawa akcja zachwycają do dziś.

Romantyczny utwór i jego bohaterowie przemówili głosami ludzi XXI wieku.

Zupełnie dobrze chersońscy Polacy poradzili sobie z niełatwą strofą mistrza Juliusza, przypominając jednocześnie jak ponadczasowe jest dzieło naszego romantycznego...

 

Czyli -  z PIERWSZYM i największym darmowym polskim klubem dyskusyjnym na Ukrainie - PKP UA!

Jak większość z Państwa już wie, nasz klub dyskusyjny @PKP UA Pierwszy Klub Polskiego już po raz czwarty bierze udział w projekcie Prezydenta Polski "Narodowe czytanie 2020".  Tym razem zdecydowaliśmy się rozszerzyć geografię uczestników i jednocześnie pomyśleć o zdrowiu - dlatego nasze spotkanie odbyło się w formacie online. I okazało się to plusem, ponieważ do naszego wydarzenia dołączyli uczestnicy nie tylko z Kijowa, a także z innych miast i nawet państw.

Impreza było bardzo interesująca i owocna dzięki naszej wolontariuszce, którą w tym roku...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України