Dziś: niedziela,
03 grudnia 2023 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2023

Akcja „Płomień Braterstwa” – inicjatywa społeczna upamiętniająca wspólną walkę żołnierzy polskich i ukraińskich w wojnie z bolszewikami poprzez wspólne obchody w miejscach pochówku żołnierzy. Celem akcji, oprócz upamiętnienia wydarzeń z roku 1920, jest także przypominanie o nich jako o historycznym przykładzie współpracy pomiędzy Polakami a Ukraińcami.

Z okazji Dnia Wojska Polskiego „Płomień braterstwa” zapłonął po raz drugi w Kijowie na Cmentarzu Bajkowa w miejscu pochówku Legionistów, gdzie licznie się zebrali przedstawiciele kijowskich polskich organizacji Związku Polaków Ukrainy, by oddać hołd poległym. Koordynatorami...

 

Warszawski Oddział Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „ZGODA" na cmentarzu Prawosławnym na Woli w Warszawie, gdzie znajdują się groby ukraińskich żołnierzy wojny 1920 roku, zorganizował akcję „Płomień Braterstwa”, w której wzięli udział Ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz, Wicemarszałek Polskiego Sejmu Małgorzata Gosiewska oraz organizacje społeczne, w tym harcerze i płastuni.

Wiceprezes ZGODY Angela Bielawska i inni czlonkowie stowarzyszenia złożyli kwiaty i zapalili znicze. Honorowy Członek KNKSP „ZGODA" Jan Popis, który jest znany na całym świecie jako polski muzykolog, krytyk muzyczny, popularyzator muzyki klasycznej, radiowiec, w imieniu ZGODY...

 
Kijowskie reperkusje święta


Ludmiła Antonenko (P) - przewodnicząca Związku Polaków „Rodacy” z Kociubińskiego i Helena Sedyk - przewodnicząca Związku Polaków „Bez granic” w Bojarce, wręczyły Andrijowi Deszczycy duży symboliczny wieniec żyta i pszenicy z prośbą o przekazanie go Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu.

Związek Polaków „Bez...

 
Czytelnicy piszą

Stres, strach, niepewność w oczekiwaniu, bo końca wojny nie widać, najdotkliwiej wpływają na najmłodszych i bezbronnych obywateli  Ukrainy, która heroicznie walczy o swoją wolną przyszłość. W ten ciężki okres niełatwo jest zapewnić dzieciom chodzenia do szkoły, bezpieczne życie na co dzień, wsparcie ich psychicznego zdrowia. Syreny, alarmy przenoszą oni nie zawsze spokojnie podobnie jak i informacje o zbrodniach rosyjskich agresorów.

Aby chociaż na kilka dni oderwać ich od tej wojennej rzeczywistości Fundacja Grupy Polskich Kolei Państwowych (PKP) razem z wiceministrem Aktywów Państwowych Maciejem Małeckim postanowili zaprosić na krótkie wakacje  dzieci z polskich sobotnich...

 
Pamięć

W przeddzień akcji „Płomień braterstwa” i Dnia Wojska Polskiego członkowie Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenie Polaków „Zgoda” porządkowali miejsca pamięci polskich pochówków, w tym Kwatery Legionistów Piłsudskiego na cmentarzu Bajkowa.

Tradycyjnie inicjatorką i aktywną uczestniczką akcji porządkowania była pani Wanda Pawłowa, szefowa Sektora Ochrony Miejsc Pamięci Polskich Pochówków.

Cmentarz Bajkowa (Байкове Кладовище) w Kijowie (pow. ok. 63,551 ha) położony jest na wschodnim zboczu Góry Bajkowa i funkcjonuje od 1834 roku. Otoczony jest charakterystycznym XIX‑wiecznym murem z czerwonej cegły. W podzielonej na dwie...

 

W dniu Święta Wojska Polskiego Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki, attaché obrony płk Dariusz Słota i wiceminister Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Szewczenko oddali cześć żołnierzom polskim poległym i pomordowanym na Kijowszczyźnie: na stołecznym cmentarzu Bajkowa oraz cmentarzu wojennym w Bykowni. Kwiaty na ich grobach złożył też wiceminister obrony Ukrainy Andrij Szewczenko.

Ambasador RP Bartosz Cichocki spotkał się z nim przy „Kwaterze Legionistów” na cmentarzu Bajkowa pochowanych tam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wraz z armią Ukraińskiej Republiki Ludowej w maju 1920 roku wyzwolili Kijów spod okupacji bolszewickiej Rosji.

„Tak jak wtedy, dziś...

 

5 sierpnia piękny Jubileusz obchodziła wyśmienita i wspaniała kobieta – Czesława Małyszewska – wieloletni prezes Stowarzyszenia Polaków Humania „Ognisko”, działającego przy Federacji Organizacji Polskich już ponad 30 lat.

Z zaszczytną misją złożenia gratulacji i podziękowań dla Pani Czesławy za jej aktywną pracę w życiu społeczności polskiej regionu, za dbałość o polską kulturę, historię i język polski do Humania przybyła delegacja na czele z Konsulem Ambasady RP w Kijowie Jackiem Gocłowskim.

Pan Konsul wręczył solenizantce przepiękny bukiet biało-czerwonych kwiatów, prezenty oraz w imieniu Ambasadora RP w Kijowie Bartosza Cichockiego odczytał list...

 
Wywiad z Tadeuszem Kolasą, który pomaga Ukrainie


Tadeusz Kolasa przy palecie z siatkami

 - Kolejny transport siatek pojechał do Ukrainy. Który to już z kolei?

- To już trzeci transport siatek, tym razem 400 metrów kwadratowych, a łącznie uzbierało się tego 3.335 m kw. Ponadto za półtora roku wysłałem do Ukrainy pięć transportów tkanin maskujących, łącznie  7.620 metrów bieżących.

- A jak się to zaczęło?

- Mam stały kontakt telefoniczny z koleżanką ze studiów Eleną, to właśnie ona w marcu ubiegłego roku zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc w zakupie materiałów do wyrobu siatek...

 

W dniach 12-18 lipca  po czterech latach przerwy spowodowanej pandemią i wojną w Ukrainie  stolica Podkarpacia i inne miasta regionu stały się centrum kultury polonijnej, bowiem w Rzeszowie odbył się XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

Są takie wydarzenia polonijne, o których długo się pamięta. Budzą wiele emocji, wzruszeń, są nieodzowne w życiu wielu osób. Takim wydarzeniem jest Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, którego organizatorem już od 54 lat jest Rzeszowski oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Festiwal odbywa się od 1969 roku, zazwyczaj co trzy lata. Jest jedną z największych tego typu imprez na...

 

15-16 lipca w Narodowym Sanktuarium Ukrainy Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli polscy dyplomaci, przedstawiciele władz ukraińskich, Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej UM Województwa Śląskiego, Częstochowy oraz Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Narodowe Sanktuarium Ukrainy Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie jest miejscem kultu religijnego o znaczeniu takim, jak polska Częstochowa czy Ostra Brama na...

 

15 lipca 2023 roku na dworcu kolejowym w Berdyczowie odbyły się uroczystości z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci historycznego spotkania na berdyczowskim dworcu przywódców Polski i Ukrainy – Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz Atamana Symona Petlury. Spotkanie to miało miejsce 5 maja 1920 roku.

O inicjatorach tych czy innych wydarzeń niestety często zapominają. Jednak warto tu przypomnieć, że z inicjatywą powstania i umieszczenia tej tablicy pamiątkowej wystąpił na posiedzeniu rady miejskiej w lutym 2020r. prezes „Polskiego Radia Berdyczów”, członek Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy dr Jerzy Sokalski. Inicjatywa znalazła wsparcie...

 

18 lipca w Kijowskim Biurze Związku Polaków Ukrainy odbyło się spotkanie w gronie aktywu, na którym omówiono sprawy, związane z bieżącą działalnością Związku oraz propozycje przedsięwzięć na najbliższe miesiące.

Gościem spotkania stał się przybyły z frontu żołnierz Sił Zbrojnych Ukrainy Pan Serwer, który w ciągu wielu miesięcy znajdował się na linii walk. Bohater w swoich relacjach przybliżył zebranym atmosferę walk z rosyjskim najeźdźcą, toczonych już ponad 500 dni.

W spotkaniu w trybie on-line uczestniczyli przedstawiciele ZG ZPU, w tym prezes Antoni...

 
Nasze sprawy

W dniu 26 czerwca br. do kijowskiej siedziby Biura Związku Polaków Ukrainy na zaproszenie aktywu ZPU przybył konsul RP w Kijowie Jacek Gocłowski. W spotkaniu, które nosiło charakter informacyjno konsultacyjny w trybie off i online wzięli też udział działacze organizacji (w tym prezes ZPU Antoni Stefanowicz)  którzy przebywają aktualnie poza granicami Ukrainy.

Uczestnicy spotkania zapoznali p. Konsula ze stanem faktycznym struktur środowisk polskich w Ukrainie, warunkami działania, które uległy istotnym zmianom, z wynikającymi globalnie kwestiami, w tym organizacyjnymi i kadrowymi. Rozważano warianty kontynuacji pracy działaczy, którzy znaleźli się, w wyniku obecnych...

 
Walczymy razem

– Pod takim hasłem Instytut Polski w Kijowie uczcił Dzień Konstytucji Ukrainy, organizując w jej stolicy koncert zespołu TARAKA pod patronatem wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej.

W stołecznym Klastrze „Kraków”, który niedawno otworzył swoje podwoje w dzielnicy Rusanowskiej Kijowa, pod hasłem „Niepodległa-Niepodległej” odbył się pierwszy międzynarodowy projekt na dużą skalę z okazji 27. rocznicy uchwalenia Konstytucji Ukrainy – koncert polskiego zespołu TARAKA.

 „W trakcie toczącej się wojny – zaznaczył w wystąpieniu główny organizator przedsięwzięcia, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski –...

 

W dniu 27 czerwca na zaproszenie dyrektora Instytutu Pediatrii, Położnictwa i Ginekologii Narodowej Akademii Medycznej Nauk Medycznych Ukrainy - akademika J. Antypkina i kierownika Katedry Pediatrii nr 1 Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Oleksandra Bohomolca - prof. W. Berezenko wraz z kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Jackiem Gocłowskim mieli okazję omówić obszary współpracy nie tylko w zakresie położnictwa i ginekologii, ale także hepatologii dziecięcej i transplantologii.

To właśnie w dużej mierze dzięki Panu Konsulowi w 2019 roku rozpoczęła się współpraca z Warszawskim Instytutem Pamięci „Centrum Zdrowia Dziecka”, którą następnie...

 
Usuwać przeszkody w działaniu

W uroczystym ponownym otwarciu siedziby biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kijowie uczestniczyli: Minister Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Funduszy i polityki Regionalnej RP, Minister Michał Dworczyk, Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki. Stronę ukraińską reprezentowali ministrowie Ministerstwa Rozwoju Społeczności, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy Oleksandra Azarkina oraz Mustafa Nayyem. Uroczyste otwarcie poprowadził Karol Kubica, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie.

Gości powitał członek zarządu PAIH Grzegorz Oszast, który zachęcał firmy do zgłaszania potrzeb, aby Agencja mogła działać dla ułatwiania relacji biznesowych pomiędzy Polską i Ukrainą. Podkreślił, że PAIH traktuje...

 
VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

W Warszawie w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2023 roku odbył się VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, zorganizowany przez Radę Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przebiegający pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy.

Idea zjazdów Polonii związana jest z pro emigracyjną polityką władz II Rzeczypospolitej i powołaniem do życia w roku 1922 Rady Opieki Kulturalnej. Pierwsze spotkanie Polonii odbyło się w dniach 14-18 lipca 1929 roku w Warszawie. Wzięło w nim udział 98 delegatów z 18 krajów. Po roku 1989 organizację zjazdów powierzono Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”.

 
Warszawa, 01.07.2023 r.

Na pytanie - czy dalsza działalność polskich organizacji w Ukrainie jest możliwa? – odpowiem stanowczo TAK!

Środowiska społeczności polskiej w Ukrainie wygłaszają chęć do dalszego działania, może w nieco odmienionej formie, ale nadal w celu podtrzymania narodowych więzi z Macierzą.

JAKI JEST STAN FAKTYCZNY STRUKTUR?

Przymusowa i pośpieszna emigracja zrodziła szereg problemów od organizacyjnych do kadrowych. Sprawna kadra kierownicza, w wyniku wojny uległa rozproszeniu i uszczupleniu. Istotnie zmieniły się warunki działania, kiedy głównym kryterium dla przeprowadzenia uroczystości, czy spotkań okolicznościowych, jest...

 

W dniu 3 czerwca odnowiony i supernowoczesny klaster kulturalny „Kraków” gościnnie otworzył swoje podwoje dla mieszkańców Kijowa i gości stolicy Ukrainy.

Jest to wielofunkcyjna przestrzeń, którą wypełnią ciekawe przedsięwzięcia, gdzie można będzie dołączyć do wielu wydarzeń artystycznych, koncertów, konferencji, dyskusji, prezentacji, a nawet zajęć sportowych czy tanecznych. Oczywiście nie zabraknie również pokazów filmów (co jest priorytetem) oraz przedstawień teatralnych. Swoją działalność klaster zapoczątkował specjalnym pokazem filmu pt. „Zimna wojna” polskiego reżysera Pawła Pawlikowskiego.

Mamy nadzieję, że w murach tego...

 
Współpraca służb Higiei

Już trzeci rok z rzędu, przy wsparciu Ambasady RP w Kijowie, Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Ukrainie im. prof. A. Święcickiego, w dniach 1-2 czerwca odbyła się konferencja naukowo-praktyczna z udziałem specjalistów międzynarodowych pod dewizą „Aktualne problemy hepatologii dziecięcej”. Tegoroczna konferencja poświęcona została 30-leciu Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy.

Przemówieniem powitalnym otworzył konferencję kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Jacek Gocłowski, zwracając uwagę na znaczenie tego wydarzenia przebiegającego w tak trudne czasy wojny. „Dla lekarzy – zaznaczył - wojna jest zawsze wyzwaniem, ciernistym...

 

II. edycja konkursu reportażu rodzinnego im. Mirosława Rowickiego ogłoszonego przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie dobiegła końca. Z grona zgłoszonych do konkursu autorów prac wyłonieni zostali utalentowani zwycięzcy. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie i po wszechstronnej analizie prac zwróciła się do tegorocznych i przyszłych uczestników Konkursu z następującym posłaniem i uzasadnieniem werdyktu:

Konkurs reportażu rodzinnego dla młodzieży to w szczególny sposób oddanie hołdu tym, którzy przed nami o Polskę walczyli, Polskę budowali, za wierność Polsce, językowi polskiemu i wierze cierpieli prześladowania. Naszym pragnieniem jest...

 
Dzień piśmiennictwa i kultury słowiańskiej

W dniu 24 maja 2023 roku w Prywatnym Gimnazjum Lingwistycznym w ramach obchodów Dnia Literatury i Kultury Słowiańskiej odbyło się przedsięwzięcie na temat: „Ukraina i Polska – razem do perspektyw europejskich”.

To właśnie z tej okazji wspominamy świętych Apostołów Słowian Cyryla i Metodego, mówimy o wspólnych słowiańskich korzeniach Ukraińców i Polaków, o rozwoju kulturalnym naszych narodów, którego fundamentem zawsze była, jest i będzie edukacja i kultura.

Program koncertowy imprezy przygotowali nauczyciele i uczniowie szkół dzielnicy desniańskiej w Kijowie, w których naucza się języka polskiego, a są to; Prywatne Gimnazjum...

 
O losach sadyb, dworów


Igor Dowbysz
i Natalia Obsztat - członkowie organizacji „Oleksandryjski skryżal”

W dniu 20 maja br. w „Gnatyuk Art. Center” w Żytomierzu odbyło się spotkanie, które planowaliśmy jeszcze w zeszłym roku, spotkanie dotyczyło „Zabytków Żytomierszczyzny. Stan obecny i problemy ich zachowania”.

O zabytkach, sadybach Żytomierszczyzny, o ich obecnym stanie, o problemach ich zachowania, a także o miasteczku Jaropowicze (obecnie Żytomierszczyzna, niegdyś gubernia kijowska) mówił członek...

 

Ambasada RP na Ukrainie przekazała 26 „szybkich” pojazdów do wsparcia jednostek ukraińskich podczas kontrofensywy. To pierwsza partia złożona z 40 samochodów, które rząd Rzeczypospolitej Polskiej postanowił wysłać dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

Informuje o tym UKRINFORM, powołując się na komunikat prasowy Ambasady RP w Kijowie.

„Na prośbę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego rząd Mateusza Morawieckiego przekazał 40 ambulansów z wyposażeniem do wsparcia jednostek ukraińskich podczas kontrofensywy. 22 maja przekazaliśmy Siłom Zbrojnym Ukrainy pierwsze 26 karetek pogotowia" - czytamy w komunikacie.

Ambasada zwróciła uwagę, że jest to kolejna duża inicjatywa w zakresie...

 
Informacja o seminarium SWPK w Lubyczy Królewskiej


Uczestnicy seminarium w Muzeum Zamojskim w Zamościu
(zdjęcie: Eugeniusz Turyk)

Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej, odbyło się w Lubyczy Królewskiej w dniach 26-28 maja 2023 roku. Podczas części oficjalnej w sobotę w hotelu XAVIER uczestnicy wysłuchali referatów o trudnej sytuacji gospodarczej Ukrainy i o polskiej pomocy świadczonej na rzecz tego kraju. W dyskusji podano wiele przykładów zaangażowania się absolwentów w tę pomoc, zwłaszcza dla Politechniki Kijowskiej.

W...

 
1 | 2 | 3 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України