Dziś: czwartek,
13 maja 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Nasze sprawy

W sierpniu 2020 roku Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster" w Nieżynie wzięło udział w pracach, w zakresie projektu uniwersyteckiego „Public open air university” (uniwersytet publiczny na wolnym powietrzu) realizowanego w ramach programu „Active Citizens” („Aktywna Społeczność”) przez British Council (Radę Brytyjską) -organizację realizującą swoją misję na wielu polach: edukacji, finansowaniu stypendiów naukowych, promowaniu brytyjskiej kultury, realizowaniu projektów społecznych. Inicjatorami i liderami tego projektu są doktorzy nauk historycznych, docenci Katedry Historii Ukrainy Uniwersytetu w Nieżynie Julia Kuzmenko i Maksym Potapenko.

Przy czynnym udziale Stowarzyszenia ASTER odbyło się uroczyste otwarcie imprezy. W powitalnych przemowach podkreślano, że właśnie aktywna współpraca władz miasta, naukowców oraz organizacji społecznych z Nieżyńskim...

 
Obcowanie z literaturą polską

Narodowe Czytania 2020 „Balladyny” Juliusza Słowackiego zorganizowane przez Polską Sobotnią Szkołę w Kijowie і Dom Polonia w Kijowie

W sobotę, 5 września, w całej Polsce i w dwudziestu pięciu krajach, na wszystkich kontynentach odbyło się Narodowe Czytanie – polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. W tym roku czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego – wielkiego polskiego mistrza...

 
Portrety SOLIDARNOŚCI

Kim była Anna Walentynowicz - kobieta, której nazwisko po 14 sierpnia 1980 r. zaistniało w pamięci historycznej i świadomości Polaków i czemu jej losy mogą zaciekawić Ukraińców?

Odpowiedź na te pytania można znaleźć zwiedzając wystawę zatytułowaną: „Anna Walentynowicz – bohaterka dwóch narodów” zorganizowaną przez Instytut Polski w Kijowie wspólnie z Muzeum Narodowym Rewolucji Godności przy wsparciu Federacji Związków Zawodowych...

 

Co roku 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. W tym roku obchodzimy 100-lecie tej bitwy.

Tradycyjnie już w tym dniu Prezes ZPU Antonii Stefanowicz i Polacy Kijowa zrzeszeni w organizacjach: ZPIT „Polanie znad Dniepru”, Kijowska Polska Asocjacja „Młodzi i Kreatywni”, „Dom Polonia w Kijowie”, Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Ukrainie, Stowarzyszenie Narodowościowo-Kulturalne Polaków Kijowa „ZGODA” - wchodzących w skład Związku Polaków Ukrainy - złożyli hołd pamięci poległym polskim bojownikom.

Kwiaty i znicze złożono na mogile 114 żołnierzy Wojska...

 
Z Białej Cerkwi donoszą


Uczestnicy sekcji miłośników polskiego kina Klubu „Polska Rodzina” przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi po dyskusji

Wieczorem 3 sierpnia b.r., uczestnicy sekcji miłośników polskiego kina Klubu „Polska Rodzina” przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z.Krasińskiego w Białej Cerkwi, zorganizowali wspólne oglądanie filmu Jerzego Hoffmana „1920 Bitwa Warszawska” z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy...

 
Z Białej Cerkwi donoszą

Pomimo kwarantanny, trudnej sytuacji, ograniczeń i lekcji zdalnych w Polskiej Szkole Sobotniej w Białej Cerkwi, członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego byli bardzo aktywni, uczestnicząc w wielu konkursach zorganizowanych podczas pandemii, a mianowicie:

—     Konkurs “Być Polakiem” XI Edycja-2020, zorganizowany przez Fundację „Świat na Tak®” (Warszawa). Brały udział Marysia i Hanusia Czerkascy (7 lat), wykonywały prace plastyczne w dowolnej technice.

—     Konkurs plastyczny “Ja i Moje Miasto” zorganizowany przez Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków "Polska Nuta" (Odessa) z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Cztery osoby od 7 do 15 lat przedstawiały miasto, w którym mieszkają oraz ulubione miejsca.

—    ...

 
Nasze sprawy

17 lipca parlament Ukrainy uchwalił zmiany w podziale administracyjnym kraju, zgodnie z którymi powstanie 126 nowych rejonów, które zastąpią dotychczasowe 476 rejony.

 Reforma administracyjna została rozpracowana przez rządzącą partię „Sługa narodu”. Swój pomysł reformatorzy objaśniają potrzebą bardziej efektywnego funkcjonowania władzy oraz jej niedublowania. Jak każda reforma i ta ma swoich zwolenników jak i nastawionych do niej krytycznie. Wśród ostatnich jeszcze na stadium projektu ustawy byli przedstawiciele niektórych mniejszości narodowych Ukrainy zwłaszcza węgierskiej, bułgarskiej, rumuńskiej. Mieli oni pewne wsparcie w swoich krajach rodzimych. O co im...

 
Akcja

Grupa aktywistów stołecznych organizacji Związku Polaków Ukrainy „Pomocna dłoń” przy współpracy z Duszpasterstwem Polaków przy parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie zorganizowali kolejną akcję „Ocalmy mogiły przodków od zapomnienia”, która ze względu na kwarantannę, odbyła się w sobotę, 4 lipca.

W porządkowaniu polskich nagrobków na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich organizacji polskich stolicy i obwodu kijowskiego oraz sympatycy Polski, w tym: ZPT „Polanie znad Dniepru”, Wspólnota polska „RAZEM”, Dom „Polonia” w Kijowie, Związek Polaków Lewego Brzegu, Spółka...

 

Nawiązując do tradycji słowiańskich z chęcią stworzyć innym i sobie dobry nastrój i zabawę Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” na majestatycznym i malowniczym brzegu rzeki Desna zorganizował EtnoParty „Kupałoczka”. Ten starosłowiański obyczaj związany z siłami natury - to święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości oraz miłości.                             

 

„Stojąc w dawnym Porycku na ziemi skrywającej jak w wielu innych miejscach Ukrainy szczątki tysięcy moich Rodaków, w imieniu władz Rzeczypospolitej potwierdzam: pragniemy pojednania z Ukrainą. Wierzymy, że ono się dokona.” – powiedział Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki  podczas uroczystości w Porycku (Pawliwka) 11 lipca 2020 roku zorganizowanych z okazji 77. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej przez bp. Witalija Skomarowskiego ordynariusza diecezji łuckiej. W uroczystościach uczestniczyli także Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur i przewodniczący rejonu pawliwskiego Andrij Sapożnyk.

Modlitwie ekumenicznej na starym cmentarzu rzymsko-katolickim przewodniczyli: Bp emeritus Bronisław Biernacki i bp...

 

З давніх давен наші предки вчили своїх нащадків знати свій рід та шанувати його! На жаль, на сьогоднішній день – частіше цікавляться та краще знають родовід собаки чи кішки, чим їхні власники саме і пишаються. При цьому, навіть не задумуючись, а хто є вони самі? Якого роду, звідки були їхні предки, який слід вони лишили в історії, які таємниці зберігає їхній рід та чим володіли їхні діди-прадіди?  

Як говорять, хто...

 
2020 – rokiem Romana Witolda Ingardena

Zmarły 50 lat temu filozof Roman Ingarden, największy polski fenomenolog, stawiany jest w tym samym rzędzie, co klasycy filozofii. Student filozofii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie pod kierunkiem Kazimierza Twardowskiego stał się przedstawicielem tak zwanej drugiej szkoły fenomenologicznej, która krytycznie zaczęła odnosić się do idealizmu transcendentalnego Husserla. Jego dzieła estetyczne przyczyniły się w znacznym stopniu do rozwoju myśli postmodernistycznej w teorii sztuki.

Wśród wielu zagadnień, którym poświęcał swoje prace, znajdowały się m.in. estetyka, aksjologia, ontologia, teoria poznania, etyka, czy antropologia filozoficzna.

Bez dostępu do biblioteki i w...

 

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie 18 maja 2020 przygotował szereg uroczystości upamiętnienia papieża Polaka. Wśród nich zorganizowano okolicznościową akademię, V Konkurs Recytatorski im. Walentego Grabowskiego, wystawę „Jan Paweł II (KUL)”.  Żytomierscy Polacy wzięli udział w modlitwie dziękczynnej za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i wspólnie odśpiewali ulubioną pieśń papieża, „Barkę”.

Uroczystości upamiętniające 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II miały niezwykły charakter w świetle szerzącej się w całym świecie pandemii koronawirusa. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego większość...

 
Konferencja on-line

W ramach obchodów 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II przez grupę polskich aktywistów organizacji Związku Polaków Ukrainy „Pomocna dłoń”, przy współpracy z Duszpasterstwem Polaków przy parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie i Wydziałem  Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Kijowie 23 maja przeprowadzona została konferencja on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM pt. „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”. Konferencję zagaili: prezes ZPU - Antoni Stefanowicz, moderator debat - Lesia Jermak, dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w Kijowie oraz Radca Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP Jacek Gocłowski.

 
Rocznica Sojuszu Piłsudski – Petlura


9 maja 1920 roku wspólną defiladę wojsk polskich i ukraińskich na Chreszczatyku przyjmuje dowódca 3. Armii gen. Rydz-Śmigły

Losy Polaków i Ukraińców są rdzennie związane. Jak już nieraz dowiodła historia utrata niepodległości przez Ukrainę w perspektywie średniookresowej prowadzi do załamania się państwa polskiego.

Korelację tę doskonale rozumiał Józef Piłsudski, stąd też 22 kwietnia 1920 roku doszło do podpisania polsko-ukraińskiej umowy, (tzw. umowy warszawskiej) przewidującej wspólną walkę z bolszewikami...

 
„Rok 1920 - pamięć w czasach zarazy”


9 maja w Kijowie, Paweł Bobołowicz wraz z Dmitriem Antoniukiem w mundurach żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej i Wojska Polskiego z 1920 r. odbyli honorowy patrol ulicami Kijowa. (Oryginalne mundury z 1920 roku udostępniło Muzeum Szturm we Lwowie)

Upamiętnieniu braterstwa Polaków i Ukraińców w czasie wojny polsko-bolszewickiej poświęcona została multimedialna akcja „Rok 1920 - pamięć w...

 
Akcja

W ramach obchodów uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Dnia Flagi, oraz Dnia Konstytucji 3 maja w Kijowie grupa aktywistów stołecznych organizacji Związku Polaków Ukrainy „Pomocna dłoń” zorganizowała „II Rajdocross samochodowy Polonii Kijowa” (drugi z rzędu), który odbył się w sobotę 2 maja 2020 r. celem którego było złożenie symbolicznego hołdu wybitnym Polakom, czyj los związany był z Kijowem.

Ze względu na panującą kwarantannę tegoroczny rajd miał wymiar ograniczony i skromny. Wzięło w nim udział tylko kilka samochodów udekorowanych polskimi i ukraińskimi flagami. Tradycyjnie rozpoczął się on pod konkatedrą pw....

 
80. rocznica Zbrodni Katyńskiej

KIJÓW - BLOK SPECJALNY WIĘZIENIA ŁUKJANOWSKIEGO nr 1
W
ZARZĄDZIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ (УМУ) NKWD USRR – BYKOWNIA

O polskich żołnierzach pogrzebanych na obrzeżach Kijowa miejscowi mieszkańcy wsi Bykownia dowiedzieli się na początku lat 60. XX wieku, kiedy to rozpowszechniła się wieść o nagminnym plądrowaniu grobów (jak później się okazało - ofiar masowych represji) dokonywanych przez szabrowników na terytorium byłego sektora specjalnego NKWD USRR w 19-20 parceli na terenie Bykowni. W grobach cmentarne hieny odnajdywały rzeczy osobiste, polskie dokumenty, polskie pieniądze w tym monety wybite w latach...

 
Z Ludmiłą Poliszczuk, sekretarzem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej rozmawia Leszek Wątróbski


Budynek Akademii Ostrogskiej

W listopadzie ubiegłego roku (2019) w Ostrogu świętowano trzy jubileusze…

– … 25-lecie działalności Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej i 25-lecie założenia religijno-społecznego dwumiesięcznika diecezji łuckiej Kościoła Rzymskokatolickiego „Wołanie z Wołynia”. Trzecią okazją do świętowania było 30-lecie odrodzenia się parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP. Z tej okazji w sali ostrogskiej szkoły artystycznej odbył się koncert uczniów szkoły sobotniej języka polskiego działającej przy Towarzystwie oraz konkurs plastyczny...

 
80. rocznica Zbrodni Katyńskiej


Edward Dwurnik – „Katyń” z cyklu „Droga na Wschódolej”, 1989, Muzeum Narodowe w Warszawie

Właściwie to termin „ukraiński ślad Katynia” po raz pierwszy pojawił się (a następnie był powszechnie używany przez historyków na początku lat 90.) w tytule książki polskiego badacza Zuzanny Gajnowiczek, wydanej w Warszawie w 1995 roku. W książce tej opublikowano alfabetyczną listę z krótkimi danymi o 3435 jeńcach wojennych II Rzeczypospolitej, którzy zostali schwytani w wyniku agresji Związku...

 
Akcja

Ciężkie czasy wymagają solidarności. Ukraińska organizacja ГО "ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ" - "ЧОРНА СОТНЯ" (na zdjęciu jej szef Taras Matsyuk) przekazała kombinezony i ekrany ochronne dla Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia (na zdjęciu wiceprezes, pani doktor Gala Kozynkiewicz). I należą się za to serdeczne podziękowania!

Jak już pisałem, Taras w tym ciężkim czasie organizuje pomoc m.in. kupując i rozwożąc tysiące posiłków dla pacjentów kijowskich szpitali, dostarczając maseczki i inne artykuły ochronne. Tym razem pomoc też otrzymała organizacja skupiająca ukraińskich lekarzy, którzy mają polskie korzenie.

Więcej na ten temat w Programie Wschodnim (w...

 
W hołdzie ofiarom stalinowskiego bestialstwa

13 kwietnia 2020 r. na terytorium Narodowego Rezerwatu Historycznego i Memorialnego Groby Bykowni odbyła się ceremonia upamiętniająca 80. rocznicę zbrodni katyńskiej z udziałem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej Bartosza Cichockiego, Wiceministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Wasyla Bodnara, Dyrektora Generalnego NRHM Groby Bykowni Bogdana Bilaszywskiego i przedstawicieli Ambasady RP na Ukrainie.

Było to uroczyste i wzruszające wydarzenie, chociaż ze względu na kwarantannę miało format ograniczony. Polska delegacja i ukraińscy urzędnicy upamiętnili ofiary stalinowskich represji, składając wieńce przy masowym grobie w ukraińskiej części pomnika. Dalsze patriotyczno-religijne uroczystości...

 
Razem zrobiliśmy dobrą sprawę!


Grupa operatywna Akcji

W tym roku Wielkanoc wyglądała jak nigdy wcześniej całkiem inaczej.  W większości ze swoimi bliskimi łączyliśmy się zdalnie, jeżeli pozwalały na to możliwości techniczne. Wymuszona przez kwarantannę samotność szczególnie doskwiera dziś tym, którzy nie mogą liczyć na kontakt z bliskimi.

W tych przedświątecznych dniach dzięki szlachetnej akcji, zainicjowanej przez Panią Monikę Kapę-Cichocką, Ambasadę RP w Kijowie, Wydział Konsularny i Attachat Ambasady grupa aktywistów stołecznych organizacji Związku Polaków Ukrainy „Pomocna dłoń” odwiedziła osoby starsze i samotne, aby złożyć życzenia...

 
Znad Bałtyku


Kiedy odwiedza nas gość z Polski, tu na wyspie, wtedy wywieszamy 2 flagi polską i estońską (dom państwa Pullatów na wyspie Hiiumaa)

Rozmowa z tamtejszym historykiem, prof. Raimo Pullatem, wielkim przyjacielem Polski

- Znamy się już bardzo długo. Pańskie kontakty z Polską i Polakami sięgają także odległych lat...

- Wszystko zaczęło się w roku 1961, kiedy z grupą młodzieży estońskiej pojechałem do Czechosłowacji na studencki obóz sportowy, na którym było dużo...

 
Tylko spokój i zdrowy rozsądek nas uratuje


W stolicy Ukrainy równie aktywnie w obecnych niecodziennych warunkach funkcjonuje Polska Szkoła Sobotnia w Kijowie przy ZPU pod kierownictwem dyrektor Lesi Jermak

W ostatnich tygodniach wszyscy zostaliśmy postawieni w nowej dla nas sytuacji - sytuacji izolacji, odosobnienia, pozbawienia codziennych, wypracowanych latami nawyków. Nasze przebywanie w stresie, pod presją, w ciągłym lęku o siebie i bliskich nie stwarza oczywiście korzystnych warunków do pracy. Do tego dochodzi apatia, wyczerpanie,...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України