Dziś: sobota,
25 maja 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2010-2011

Przeżywszy 89 lat odeszła do wieczności wybitna polska poetka, laureatka Nagrody Nobla Wisława Szymborska.

Na to smutne zdarzenie w środkach masowego przekazu odezwało się wielu pisarzy, dziennikarzy, naukowców, polityków, działaczy społecznych.

„Pani Wisława była naszym duchem opiekuńczym. W pisanych przez Nią wierszach znajdowaliśmy błyskotliwe rady, dzięki którym świat stawał się bardziej zrozumiały. Czytaliśmy kolejne tomiki, by poczuć ten charakterystyczny dystans do rzeczywistości, aby czerpać radość z przeżywania zwyczajnych sytuacji”, – napisali,...

 
MUZYKA

Trio „AŻUR” z Winnicy

Na XVIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Kazimierza Szwarlika w Będzinie (na Górnym Śląsku) wokalne trio „Ażur”, w składzie: Irena Godna, Switłana Iskra, Irena Sidorowa, stworzone na bazie Winnickiego Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków, zajęło pierwsze miejsce w kategorii zespołów wokalnych wśród dorosłych.

Funkcjonujący od 1994 festiwal w Będzinie - jeden z największych przeglądów muzycznych w Polsce - przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów. Dolna granica wieku wynosi siedem lat. W festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety,...

 
Mowa – grunt myśli naszej

Jak co roku najlepsi znawcy ortografii spotkali się aby łamać pióra i głowy nad tegorocznym tekstem dyktanda

Jednym z zadań Żytomierskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie jest zachęcenie uczniów do samodzielnego poznawania zasad ortograficznych oraz sprawne posługiwanie się nimi w praktyce, rozbudzenie w nich niejako ortograficznego niepokoju, sprawienie, by uczenie się zasad nie było męczącym, ale stało się świadomym działaniem i przyjemnością.

Takie intencje przyświecały też organizatorom III edycji konkursu „Mistrz ortografii polskiej”, który stał się dla uczniów dobrą...

 
Migawki z podróży

Joanna Szalast i Andrzej Wójcik

Porządek i dobrobyt (w państwie i w rodzinie) formuje i wyznacza kultura. Kultura i oświata. A to oznacza, że książka. W jednej z poprzednich „migawek” opowiedzieliśmy o rozpowszechnieniu i promocji polskiej książki na cały świat.

Teraz – o tych, kto polskie książki wyrabia. I to nie „byle jakie”, a specjalistyczne książki o unikalnych zdolnościach człowieka i o możliwościach uzdrawiania...

5. KOS wyprowadza ludzi z błędu

Siedzimy przy mile pachnącej herbatce w przytulnym pokoju z dyrektorem wydawnictwa KOS panem Andrzejem Wójcikiem i jego...

 

Organizatorzy i goście

Wernisaż dywanów znanej polskiej artystki Barbary Hulanickiej, nawiązujących tematycznie do religii i wierzeń świata odbył się 15 grudnia w kijowskim muzeum „Skośna kaponiera” („Косий капонір”).

Na wystawie zgromadzono dywany, które są częścią stałej ekspozycji w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku (woj. warmińsko-mazurskie).

Są to prace noszące nazwy „Krzyż Polski”, „Kalwin”, „Prawosławie”, „Trójca Święta”, „Szalom”, „Hinduizm”, „Buddyzm”, „Islam”, „Ekumenizm”,...

 

W finale programu na ręce gospodarza o. Leszka Tokarzewskiego podziękowania złożył p.o. prezesa Związku Polaków Ukrainy Antonii Stefanowicz

Pewnego pochmurnego dnia 18 grudnia, postanowiłem nie nudzić się i na życzliwe zaproszenie pani prezes Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda” - Wiktorii Radik pójść na uroczysty wieczór pod dewizą: „Kraju rodzinny, jedyny na świecie”, poświęcony 165. rocznicy urodzin wybitnego kijowianina, kunsztownego poety i fotografa Włodzimierza Wysockiego (1846-1849),który odbył się w kijowskim kościele św. Aleksandra. (

 

Wydział Konsularny Ambasady RP na Ukrainie 21 grudnia zorganizował w budynku Ambasady spotkanie opłatkowe z przedstawicielami mniejszości polskiej Kijowskiego Okręgu Konsularnego. Słuchając pięknych kolęd w wykonaniu wokalistek zespołu „Jaskółki” dzielono się opłatkiem i snuto plany na przyszły 2012 rok

Jednym z przezacnych gości spotkania była Ewelina Borowiecka, krewna (po kądzieli) Ignacego Jana Paderewskiego, której Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin serdecznie podziękował za sprezentowane popiersie...

 
Postaci

Kijów. Spotkanie opłatkowe 2011 r. Gratulacje dla Pani Czesławy z okazji Jubileuszu złożyli kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP I radca Rafał Wolski i konsul Dorota Dmuchowska

Szlachetną pracą w środowisku polskim Ukrainy zdobyła sobie ona powszechne uznanie. Stała u źródeł Ruchu Polskiego na Ukrainie, była jedną z pierwszych założycieli Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Kijowie (1989 r.- prezes Stanisław Szałacki), sekretarzem odpowiedzialnym Związku Polaków na Ukrainie (utworzonego w 1991 roku po przekształceniu PSKO), przed długie lata członkiem jego Zarządu...

 
Tradycje

Laureaci VI Festiwalu Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie - trio wokalne „Ażur” z Winnicy w styczniu 2012 r. wystąpi na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

Są takie dni grudniowe, gdy kolęda, jak ptak, przelatuje z domu do domu, z miasta do miasta, z kraju do kraju i obdarza ludzi ciepłem. Tym razem 17 grudnia 2011 r. kolęda zawitała do Korostenia. Właśnie tutaj Polacy Żytomierszczyzny rozpoczęli swoje bożonarodzeniowe świętowanie organizując, już tradycyjny, VI Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie.

„Mamy z Polską wspólną historię, kulturę, tradycje. Tutaj, na ziemi...

 
Migawki z podróży

Teolog ks. prof. dr hab. Edward Staniek

Zawsze, kiedy udaje się nam z Irenką zahaczyć o Kraków, uważamy za radosny obowiązek serca spotkać się z wielkim kaznodzieją naszych czasów, wybitnym teologiem ks. prof. Edwardem Stańkiem.

Każde spotkanie z ks. Edwardem jest bardzo ciekawe i pouczające, a tym bardziej te – w okresie świąteczno-noworocznym.

4. Człowiek jest dzierżawcą u Pana

Pyszna szarlotka przy aromatycznej herbacie towarzyszy atmosferze wzajemnej sympatii i całkiem pasuje do tematu, który mnie od pewnego czasu...

 
Ex libris

Z dzieciństwa do dzieciństwa przekazywane są wiersze Marii Konopnickiej, muzykę do których napisała rodzina Włodzimierza Olszewskiego, kompozytora urodzonego na Żytomierszczyźnie, a zamieszkałego w Brodach, skąd pochodzi też autorka tych zdań - tłumaczka piosenkowych zwrotek.

Razem z rodziną Olszewskich byliśmy niejednokrotnie w Przedborzu i Górach Mokrych, uczestnicząc w Festiwalach Poezji Marii Konopnickiej. Nieraz odczuwaliśmy, że brak jest pieśni dla dzieci do słów utworów tej poetki i pan Olszewski wpadł na pomysł stworzenia takiego cyklu piosenek dla dzieci. Część piosenek z tego cyklu wykonywała już muzykalna rodzina Olszewskich na Festiwalach w Przedborzu. Kilka melodii stworzyła, jeszcze jako dziecko Nina – córka p. Włodzimierza. Niektóre piosenki...

 
Tradycje

Święty Mikołaj wręczał prezenty, ale najpierw każdy z uczniów musiał odpowiedzieć na zadawane przez niego pytania

Jednym z najpiękniejszych świąt religijnych dla Polaka jest Boże Narodzenie. Okres świętowania przyjścia Jezusa Chrystusa na świat, poprzedzają liczne przygotowania, aby w ten święty wieczór nie zabrakło niczego na stole i aby wszyscy mogli cieszyć się w rodzinnej atmosferze.

Do świąt przygotowywali się również członkowie Stowarzyszenia Polaków „Aster” miasta Nieżyna, którzy 17 grudnia 2011 roku spotkali się w świątecznie przystrojonej klasie w Gimnazjum nr 16. Nauczycielka...

 
Nasze sprawy

„Rok 2011 odbieram jako rok bardzo udany” – zaznaczył w swoim wystąpieniu Stanisław Kostecki (na zdjęciu w centrum, z lewej Antoni Stefanowicz, z prawej Łesia Jermak)

W dniu 11 grudnia w Kijowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Ukrainie.

Sprawozdanie o działalności organizacji za okres, który upłynął od czasu ostatniego posiedzenia złożył prezes ZPU Stanisław Kostecki, zaznaczając w nim pozytywne procesy w rozwoju Związku, w tym powstanie kilku nowych organizacji związkowych. Mówił też o trudnościach, z którymi boryka się organizacja. Wśród nich nadal, niestety,...

 


Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - dzień przesilenia zimowego.

Chrześcijanie ze słońcem utożsamiali Chrystusa, nazywając go „Słońcem Sprawiedliwości”. Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że druga Osoba Boska stała się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny, jako człowiek jest...

 
Osobistości

Z okazji 125. rocznicy śmierci Józefa Zawadzkiego

Józef Zawadzki spoczywa na cmentarzu Bajkowa w Kijowie

Do grona wybitnych Polaków, prochy których spoczywają na cmentarzu Bajkowa w Kijowie, bezspornie zaliczyć należy Jozefa Zawadzkiego.

W roku 1901 Wacław Ciechowski w swojej książce „Kijów i jego pamiątki” pisał: „O kilka kroków od mogiły Góreckiego leży: «Józef Zawadzki, ur. 11.11.1818 r., um. 26.03.1886 r.» - tyle napis na pomniku, a przecie to bez wąt­pienia jeden z najwybitniejszych ludzi, jakiemi może się pochwalić Kijów. Księgarz, wydawca, prezydent miasta...

 
Środki przekazu

 

Młodzieńczy gwar wypełniał ciche zazwyczaj sale Państwowego Muzeum Wybitnych Działaczy Kultury Ukraińskiej im M. Łysenki. Z różnych krańców Ukrainy przybyli tu młodzi miłośnicy poezji mówionej, aby wziąć udział w warsztatach recytatorskich dla młodzieży polskiego pochodzenia. Warsztaty te realizowane według projektu Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie a organizowane przez „Dom Polski” w Kijowie z ramienia Federacji Organizacji Polskich w Ukrainie, przeznaczone są dla uczestników eliminacji Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2011”. Zgodnie z programem zajęcia odbywały...

 
Rodacy

Choreografka z Żytomierza Irena Świtalska w „tak dalekiej i tak bliskiej Kanadzie”

I oto ziściło się moje marzenie - jestem w Kanadzie. Stało się tak dzięki uprzejmości dyrektora i choreografa polskiej szkoły tańca w Edmontonie Walentego Michalika, który zaprosił mnie w charakterze instruktora choreografii. Dodam, że takie zaproszenie w imieniu polskiej diaspory Kanady w skali Żytomierza było pierwszym gestem tego rodzaju.

Już od pierwszego dnia pobytu Kanada zaskoczyła mnie swoją wielobarwnością kultury, polityczną tolerancją, serdecznością swych mieszkańców. Zdumiewają jej rozmiary. To ogromny kraj rozciągający...

 
Pamięć

Prezydenci Wiktor Janukowycz i Bronisław Komorowski podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę cmentarza polskich ofiar stalinizmu zamordowanych w podkijowskiej Bykowni

Prezydent Polski Bronisław Komorowski 26 listopada br. złożył jednodniową, roboczą wizytę w Kijowie. W południe, wraz z prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem, wmurował akt erekcyjny pod budowę polskiego cmentarza wojennego na leśnym cmentarzysku ofiar komunizmu w Bykowni pod Kijowem.

W zbiorowych grobach spoczywa tam być może nawet 120 tys. ofiar zbrodni bolszewickich. Wśród nich jest część z 3435 Polaków z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej zamordowanych w 1940 r. przez NKWD z...

 
Migawki z podróży

Grzegorz Gauden - „Ukraina jest w czołówce naszych zainteresowań”

O tym, że Kraków jest kulturalną stolicą Polski, stolicą literatury i literatów, może nie warto kolejny raz przypominać. A z innej strony – kto i czym teraz się zajmuje w strefie realizacji tych zainteresowań literackich?

2. Polska książka na cały świat

Dobrze znany na całym świecie Instytut Książki, gdzie udaliśmy się na drugi dzień po przybyciu do Krakowa, znajduje się w samym centrum, przy Szczepańskiej 1, na rogu, po przekątnej prawie naprzeciw kościoła Mariackiego.

Jak przystoi dobrym (aczkolwiek nie proszonym)...

 

W przededniu święta Niepodległości Polski w archikatedrze  pw. św. Aleksandra w Kijowie Mszę Dziękczynienia odprawił JE ks. Abp Piotr Malczuk OFM. Celebra miała charakter dziękczynienia Bogu za wspaniałe postawy patriotyzmu i wiary Polaków żyjących na Ukrainie.

 Po mszy w kościele konkatedralnym pw. św. Aleksandra w Kijowie autor i realizator idei okolicznościowego koncertu Zasłużona dla Kultury Polskiej i Ukraińskiej Wiktorii Radik wraz z zespołem polsko-ukraińskiego folkloru...

 
Sztuka prawdziwa

Wystawa utworów malarstwa Janusza Wierzyńskiego stała się niecodziennym, naprawdę jaskrawym wydarzeniem artystycznym.

Pośród powszedniej jesiennej szarości stolicy Ukrainy, zanurzonej w codzienną absurdalność biznesowych kłopotów, sala Muzeum Sztuki Rosyjskiej, gdzie odbył się wernisaż, promieniowała optymizmem i radością.

Na początku imprezy własnym optymistycznym wrażeniem od przedstawionych na sali obrazów podzielił się zastępca Ministra Kultury Ukrainy Tymofij Kochan.

O pięknie polskiej natury, wywołującym głęboką nostalgię na płótnach malarza, powiedziała małżonka...

 
Wieści z Czernihowa

Karty Polaka wręczali kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rafał Wolski i konsul RP Dorota Dmuchowska

W przededniu Święta Niepodległości Polski do Oddziału Związku Polaków Ukrainy -Stowarzyszenia „Polska Przystań", działającego w Czernihowie od 1997 roku, zawitała delegacja z Kijowa na czele z kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie radcą Rafałem Wolskim.

Uroczystości poświęcone 93. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęła Msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona w niedawno odbudowanym kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego, którą celebrowali Ojcowie Misjonarze Oblaci...

 
Polska i my

Krakowskie gołębie

Grupa harcerzy oraz nauczycieli - instruktorów Harcerstwa Polskiego w Tarnopolu jesienią na zaproszenie Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" mieli możliwość odwiedzić Kraków.

Dzięki przedstawicielom Stowarzyszenia poznaliśmy zawsze bajkowy Rynek miasta z kościołem Mariackim, pomnikiem Adama Mickiewicza. A ileż radości przyniosły dzieciom krakowskie gołębie przed Sukiennicami. Zwiedziliśmy też Planty z Barbakanem i Pomnik Grunwaldzki. Podczas wycieczki nad brzegiem Wisły rozrzewnieni zaśpiewaliśmy – „Płynie Wisła płynie po polskiej krainie”.

Zwiedziliśmy też, oczywiście, Wawel, groby...

 

„Nikt tak pięknie, tak głęboko, tak wspaniale nie przeżywa tych patriotycznych emocji, związanych ze świętami narodowymi jak Polacy zamieszkujący za granicą” - zaznaczył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Ukrainie Henryk Litwin, który wraz z małżonką Anną Litwin przyjęli wielu czcigodnych gości na przyjęciu wydanym w Kijowie z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski

„Tę wysoką nagrodę - Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej -...

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України