Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Majowe święta


Najmłodsi uczestnicy koncertu – uczniowie 3 klasy Szkoły Ogólnokształcącej nr 9 wykonali żartobliwą piosenkę „Katar” do słów Jana Brzechwy

… te słowa rytualnej pieśni śląskiej wykonanej przez Narodową Artystkę Ukrainy Łesię Horową odzwierciedlały jeden z motywów przewodnich uroczystej akademii poświęconej rocznicy uchwalenia Trzeciomajowej Konstytucji,...

 
Z życia ośrodków

Polacy zrzeszeni w Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu „Aster" w Nieżynie zebrali się przepięknego majowego dnia po to, żeby odznaczyć trzy polskie święta - Dzień Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi oraz  Dzień Polonii i Polaków za Granicą.  Tegoroczne obchody przebiegały w przyjemnej, ciekawej, twórczej, nasyconej duchowo atmosferze.  Prezes Stowarzyszenia Feliksa Bielińska otwierając uroczystości zaakcentowała szczególną rolę tych świąt dla wszystkich, którzy cenią sobie polskość, pragną pogłębić wiedzę o historii, służyć pomyślnemu rozwojowi polsko-ukraińskich...

 
Pamięć


„Wiktoria Radik pozostanie w naszej pamięci, jako radosna, pełna energii i zapału osoba” - prezes Związku Polaków na Ukrainie Anton Stefanowicz

Z inicjatywy Związku Polaków na Ukrainie 26 kwietnia w Kijowskim Domu Nauczyciela odbył się Wieczór Wspomnień o śp. Wiktorii Radik, Zasłużonej dla Kultury Polski i Ukrainy, aktywnej działaczce Ruchu Polskiego na Ukrainie.

Dlaczego tak wielcy i wspaniali ludzie jak Wiktoria - tak szybko...

 
Świętowanie


„Razem z uczniami
Polskiej Szkoły Sobotniej wspaniale przeżyliśmy emocję patriotyczne, związane ze Świętem Konstytucji” - Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz

Polska Szkoła Sobotnia przy Związku Polaków na Ukrainie oraz Administracja Kijowskiej Szkoły Ogólnokształcącej nr 175 im. W. Marzenki na początku...

 
Nowa szansa ?


Orędownik powstania federacji narodów słowiańskich książę Adam Jerzy Czartoryski

W okresie ostatnich dwu stuleci polscy działacze społeczni i polityczni wielokrotnie zwracali się do idei politycznej, zakładającej utworzenie sojuszu państw Europy Centralnej i Wschodniej, do której miałby należeć obszar pomiędzy Morzem Bałtyckim a Czarnym. Podstawą do zaistnienia tej idei stało rozumienie, że w pojedynkę żaden z narodów regionu nie wytrwa w przeciwstawieniu agresji państw dominujących. Tragiczne doświadczenie rozbioru terenów Polski pomiędzy Rosją, Niemcami a...

 
Edukacja

„Co wiem o Polsce?" - tak zatytułowano otwartą lekcję w Obwodowym Stowarzyszeniu Polaków w Mikołajowie, którą przygotowała i przeprowadziła wykładowczyni niedzielnej szkoły Krystyna Księżopolska.

Różnorodność form i metod, szeroki zakres tematyczny uczyniły tę lekcję atrakcyjną, urozmaiconą i pouczającą. Specjaliści Mikołajewskiego Obwodowego Instytutu Kształcenia Podyplomowego (MOIKP) wysoko ocenili profesjonalizm nauczycieli i jakość nauczania, które spełniają wymagania współczesnych programów edukacyjnych i zadawalają potrzeby wszystkich zainteresowanych...

 
Z życia środowisk

W ten niezwykłe chłodny, aczkolwiek już wiosenny dzień w czytelni kijowskiej biblioteki im. A. Mickiewicza zgromadzili się członkowie, jak też goście Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza, by odznaczyć zgodnie ze wszystkimi przyjętymi tradycjami i obyczajami świetlane święto wszystkich chrześcijan - Wielkanoc.                                               

 
Z życia ośrodków


Imprezę zaszczyciła swoją obecnością kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP na Ukrainie radca Emilia Jasiuk

W piękny marcowy dzień Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster" w Nieżynie przeprowadziła wspaniałą imprezę pod hasłem „Wybitne polskie postaci w historii Nieżyńskiego Teatru Dramatycznego”. W uroczystości wzięli udział znakomici goście - radca Emilia Jasiuk - kierownik Referatu ds....

 
Odsłonięcie pomnika w Rasce


Z uwagą wysłuchano dobitnego wystąpienia Przewodniczącego Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeksandra Gorgana

11 kwietnia 2016 odbył wiec-requiem poświęcony 74. rocznicy bestialskiej zagłady zamieszkałej przez Polaków wsi Raska.

Do miejsca straceń bezbronnych mieszkańców wsi przybyli licznie uczniowie szkół (w tym, Szkoły nr 2 m. Irpień), studenci, wykładowcy, mieszkańcy okolicznych miejscowości rejonu borodiańskiego, Polacy zrzeszeni w...

 
Koryfeusze

Jeżeliby tak spytać u ludzi wykształconych, inteligentnych: „Kim jest Juryj Szczerbak?” to oni odpowiedzą: „Naukowiec, pisarz, dyplomata, polityk z wielkiej litery, emblematyczna osobowość”. Człowiek, który na arenie międzynarodowej wielce z zapałem, profesjonalnie i kategorycznie bronił Ukrainę, zaś w randze Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora reprezentował jej interesy w Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Meksyku. Jednym z potwierdzeń tego jest kolejna książka-wiwisekcja „Ukraina w epicentrum światowej sztormu”, która niedawno wyszła w świat w wydawnictwie „Jarosławiw Wał”. Opinie, prognozy,...

 
O twórczości Gabrieli Zapolskiej


„Książka ta będzie dla ukraińskich sympatyków twórczości Gabrieli Zapolskiej wspaniałym bodźcem dla bardziej wszechstronnego zgłębienia jej modernistycznego światopoglądu” – prof. Rostysław Radyszews’kyj

Na Katedrze Polonistyki Państwowego Uniwersytetu Kijowskiego im. T. Szewczenki 7 kwietnia dr hab. Anna Janicka z Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej w Białymstoku autorka książki...

 
W Muzeum Duchowych Skarbów Ukrainy


Nas tle płótna W. Kotarbińskiego „Śmierć Mesaliny”

Ruszyły przygotowania do 170 rocznicy urodzin Wielkiego Mistrza pędzla, malarza, który jako jedyny Polak i katolik został dopuszczony do ozdobienia malowidłami wnętrza cerkwi prawosławnej tj. Soboru św. Włodzimierza w Kijowie.

Spotkanie dla swoich członków w Muzeum znajdującym się przy ul. Desiatynnej pod nr 12 zorganizowało Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Krynica” na Ukrainie przy wydatnej pomocy Marii Drobotiuk i Darii Dobrian oraz Włodzimierza Mniszenko - kardiochirurga z Kliniki Serca im. Amosowa.

Wśród gości...

 
Polska – Ukraina

Uroczyste otwarcie odbyło się z udziałem rektora uniwersytetu Leonida Huberskiego, Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora RP na Ukrainie Jana Piekły, dziekana Wydziału Prawa Iwana Grycenki oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Tomasza Giary.

Centrum, będące projektem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w ramach programu DIALOG stworzono, aby umiędzynarodowić osiągnięcia polskich nauk prawnych i prawa polskiego. Siedziba Centrum znajduje się w Warszawie. Jednak zdecydowano utworzyć właśnie w Kijowie jedyną sekcję zagraniczną,...

 
Gaudeamus igitur

W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. na bazie Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowskiego Instytutu Politechnicznego im. Igora Sikorskiego” odbył multilateralny cykl przedsięwzięć w ramach Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacji.

Ten największy, kolejny z rzędu, projekt poświęcony rozwojowi akademickiej współpracy polsko-ukraińskiej, a także promocji polskiego szkolnictwa wyższego i nauki zorganizowano przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, przy aktywnym udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Punktu Kontaktowego „Horyzont 2020”, Politechniki Kijowskiej im....

 
Pamiętamy

W niedzielę, 9 kwietnia 2017 r. w Kościele Konkatedralnym św. Aleksandra w Kijowie celebrowano mszę św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej. Po mszy przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i środowisk polskich stolicy wyjechali na Polski Cmentarz Wojenny w podkijowskiej Bykowni, gdzie złożyli wieńce i odmówili modlitwę za dusze zmarłych. Modlitwę odprawił misjonarz św. Wincentego a Paulo ks. podharcmistrz Sławomir Wartalski.Modlitwę odprawił misjonarz św. Wincentego a Paulo ks. podharcmistrz Sławomir Wartalski.

Przypomnijmy, że podkijowskie osiedle Bykownia, część którego stanowi darnicki park...

 
„Taka kapryśna - chwiejno – wiejna niestała…”

Ilu z nas zadawało lub wciąż zadaje sobie to odwieczne pytanie: czym tak naprawdę jest miłość? Jak trudno niektórym zdefiniować to uczucie. Niby to takie proste, a jednak... Dla każdego miłość to coś innego. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości. Nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się z prawdą.  Ale w moim rozumieniu to najpierw – sztuka, jakieś dzieło, które zmusza złapać oddech na sekundę lub na...

 
IV etap ІІІ Olimpiady


Uczestnicy zmagań finałowych Olimpiady

29 marca w auli szkoły Gródka Podolskiego, jedynej na Podolu szkoły języka polskiego, odbyło się uroczyste zakończenie IV etapu III Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka Polskiego i Literatury. Przypomnijmy, że ubiegłoroczna II Olimpiada miała miejsce w podlwowskich Brzuchowicach.

Wśród zmagających się o laury najelokwentniejszych znaleźli się zwycięzcy lokalnych eliminacji w olimpiadach z języka polskiego, młodzież szkolna z klas 9-11, ale też słuchacze sobotnio-niedzielnych szkółek...

 
Pisarz z epoki żaglowców


„Conrad wypromował polskość na skalę światową…” - wykład prowadzi prof. dr hab. Wiesław Krajka - kierownik Zakładu Studiów Konradoznawczych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (asystuje mu prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka z Instytutu Filologii Polskiej UMCS)

W związku z obchodami Roku Josepha...

 
Nasze sprawy

W dniu 18 marca br. w siedzibie ZPU w Kijowie (ul. I. Franki 40 B) odbyło pierwsze po VIII Kongresie posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy pod przewodnictwem prezesa ZPU Antoniego Stefanowicza. Zgodnie z porządkiem dnia omówiono szereg ważnych zagadnień.

Na wstępie Prezes ZPU zreferował stan spraw w organizacji w okresie pokongresowym.

Poinformował o zarejestrowaniu zmian do Statutu ZPU przyjętych na VIII Kongresie. Jako organizacja nie czerpiąca zysków ze swej działalności została ona wpisana do nowego rejestru niezarobkowych organizacji pozarządowych, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów Ukrainy nr...

 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa


„Polska w swoich działaniach wspiera Ukrainę w szerokim zakresie: w polityce, bezpieczeństwie, kulturze, w jej dążeniach do europejskich wartości. Cieszę się z takiego rodzaju konferencji. Dobrze wiemy, jeżeli społeczeństwo jest...

 
Osobistości

Generał Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu koło Kutna, zmarł - 12 maja 1970 r. Polski generał z okresu II wojny światowej, wybitny dowódca 2 Korpusu Polskiego, uczestnik kampanii włoskiej i bitwy pod Monte Cassino. Sprawował również funkcję Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Generał był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa z Ireną-Marią Jordan-Krąkowską urodziła się córka Anna, autor książki wspomnień „Mój ojciec generał Anders” i syn Jerzy. Jego drugą żoną była Irena Renata Anders, w małżeństwie z którą urodziła się córka – Anna-Maria.

Władysław...

 
Marcowa galówka


Prawdziwą ucztą stał się dla Pań występ pianisty Artura Liera grającego m.in. utwory Fryderyka Szopena, z dwiema solistkami Olgą Warykasza i Władysławą Dacenko

Takie było motto Spotkania w Muzeum Medycyny w Kijowie z okazji święta naszych Pań.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Goście Honorowi w osobie Tomasza Dederko - Konsula Generalnego RP w Kijowie, Antoniego Stefanowicza - Prezesa...

 
Z życia ośrodków

Polska Szkoła Sobotnia im. Stanisława Vincenza,  funkcjonująca przy Towarzystwie Kultury Polskiej „Pokucie" w przykarpackiej Kołomyi, wiosną obchodzi solidny jubileusz – 20-lecie swego istnienia.

A zaczęło się od tego, że pani Stanisława Kołusenko, prezes TKP „Pokucie” razem z kilkoma inicjatorami włożyli moc starań, aby znaleźć odpowiednią placówkę, utworzyć bazę materialną, a najbardziej chodziło nam o to, żeby nie zaniknęły tradycje, kultura, słowo polskie  w tak bogatym historycznie, pięknym mieście nad Prutem.

 Za ten okres osiągnięto niemało....

 
Podsumowanie roku

Cztery transporty z pomocą trafiły do Polaków na Ukrainie i na Litwie w ramach akcji współorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta i Polonię na Zachodzie.

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie 7 marca z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy odbyło się podsumowanie roku akcji pomocowych dla Polaków na Wschodzie. Delegacja Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie na czele z prezes Wiktorią Laskowską - Szczur wzięła udział w spotkaniu. W spotkaniu uczestniczyli również delegacje ze Stryja, Stanisławowa, Kamieńca Podolskiego.

Podczas koncertu został...

 
Вечір в садибі великого Максима


Роман Маловський
з працєю батька

В Київському музеї М.Рильського, в рамках проекту «Родинний альбом української історії», відбувся вечір пам’яті відомого художника і графіка Мар’яна Маловського (1926 – 1993). Про життя і творчість майстра розповідав його син Роман Маловський, літературний редактор-перекладач газети...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України