Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Mowa – grunt myśli naszej

Nie miecz, nie tarcz bronią języka
lecz arcydzieła
(C.K. Norwid)

Polscy poeci czasów dziewiętnastowiecznej niewoli narodowej wielokrotnie podkreślali w swoich utworach ten niezwykły fakt, że język ojczysty jest materią niezniszczalną, że posiada w sobie siłę i moc pozwalającą przetrwać narodowi ciężkie momenty w jego historii. Literatura zaś, wyrażająca się poprzez język, utrwala i zachowuje to , co dla narodu pozbawionego niepodległości jest najistotniejsze: tradycje, historię, pamięć o wielkich czynach przodków. Ani tysiące wojsk, ani broń, która unicestwia ludzi, miasta, kraje... nie jest w stanie „zabić” języka.

Płomień rozgryzie malowane...

 

Uczestnicy spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego - członkowie Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenie Polaków „Zgoda", którym kieruje prezes Oleg Krysin mogli po raz kolejny przekonać się, jak bogaty i subtelny jest język polski nie tylko w bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej, ale przede wszystkim w wyrażaniu najgłębszych uczuć, odzwierciedlonych w twórczości poetyckiej. Wiersze polskich koryfeuszy pięknego słowa czytali (między innymi): Wanda Pawłowa, Olga Karaczarowa, Antoni Karpow, Halina Karpowa, Helena...

 
Dama Orderu Orła Białego

Irena Sendlerowa -  Sprawiedliwa wśród Narodów Świata

27 lutego 2018 roku członkowie Stowarzyszenie Polaków „Aster” oraz zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele władz miasta oraz rejonu, spotkali się na wieczorze tematycznym, aby uczcić pamięć Ireny Sendler, polskiej bohaterki II wojny światowej oraz poznać losy nieżyńskiego bohatera, ojca z kościoła świętych Piotra i Pawła – Piotra Baranowskiego.

Tragiczną biografię księdza przybliżył Wiktor Jemelianow. Piotr Baranowski, z pochodzenia Polak, w...

 
„Nie kopiuj. Twórz nowy styl”


„Portret wielokrotny” (fotografia Petersburg 1917) - Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseud. „Witkacy”

Sztukę dwudziestolecia międzywojennego najlepiej charakteryzują pojęcia nowatorstwa i awangardy. W każdej jej dziedzinie – malarstwie, rzeźbie, architekturze czy muzyce, żeby ograniczyć się do najważniejszych – mamy do czynienia z rewolucyjnym odejściem od tradycji i próbą stworzenia zupełnie nowej estetyki. Idee, które dominowały między dwiema wojnami światowymi (1918-1939) przejawiały często w sprzecznych tonacjach: od ogromnej fascynacji życiem...

 
Twórcza i rozwijająca zabawa

Powiadają, że dzieci są najbardziej szczerą i wdzięczną publicznością. A czy możecie sobie wyobrazić, żeby rodzice z zapartym tchem przejmowali się tym, co stanie się z Czerwonym Kapturkiem? Tym bardziej - na przedstawieniu kukiełkowym. A przecież dokładnie tak było 7 marca w Kijowskim Domu Aktora przy ul. Jaroslawiw Wał 7.

W ramach promocji języka polskiego wśród najmłodszych Wydział Konsularny przy Ambasadzie RP w Kijowie zorganizował polskojęzyczny spektakl inspirowany baśnią Braci Grimm „Czerwony Kapturek” w wykonaniu rzeszowskiego Teatru NEMNO.  Na spektakl przyszli głównie młodzi Ukraińcy studiujący język polski i ich rodzice. Sala była niemal całkowicie pełna - nie...

 
Przykład z Polski


Profesorowie Katedry Medycyny Rodzinnej Instytutu Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego  dr med. Katarzyna Nessler i dr med. Grzegorz Margas

Pod taką dewizą 16 marca br. w sali konferencyjnej hotelu RADISSON odbyła się pierwsza ukraińsko-polska konferencja naukowo-praktyczna. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie ukraińskich lekarzy z doświadczeniem polskich kolegów. Jest to szczególnie istotne obecnie, gdy Ukraina przechodzi reformę medyczną. Niestety, mamy jeszcze dość rozproszone informacje o tym, co czeka Ukraińców w...

 
Nowruz


Śpiewa Inesz Kdyrowa Ludowy Artystka Ukrainy

W uroczystej atmosferze Rada Wspólnot Narodowościowych Ukrainy wraz z Ministerstwem Kultury Ukrainy 21 marca 2018 roku w Narodowym Centrum Współpracy Gospodarczej i Kulturalnej "Dom Ukraiński" przeprowadziła program koncertowy z udziałem grup i solistów społeczności etnicznych Ukrainy z okazji święta wiosny, historycznego perskiego nowego roku „Nowruz”. W ramach wydarzenia w sali Domu Ukraińskiego można było również obejrzeć wytwory rzemiosła artystycznego, wydawnictwa prasowe skosztować tradycyjne narodowe potrawy.

To święto wiosny o perskich korzeniach obchodzone jest od ponad 3000...

 
Pamiętnik redaktora


Redaktor „Dziennika Kijowskiego” Wacław Tadeusz Dobrzyński, syn Romualda i Marii urodz. w Kijowie 1896. Stopień naukowy, Uniwersytet Kijowski, 1907, Dyplom Kompozycji, Kijowska Szkoła Muzyczna

Kontynuujemy publikację fragmentów pamiętnika jednego z pierwszych redaktorów „Dziennika Kijowskiego” - gazety wydawanej w pierwszych latach ubiegłego stulecia – Wacława T. Dobrzyńskiego. Jego wnuk, mieszkający obecnie w Anglii, zawitał do naszej redakcji i udostępnił...

 
Nasi górą!


Wadim Nehrebecki z drżeniem serca trzyma w rękach rodzinną relikwię

Wadim z drżeniem serca trzyma w rękach relikwię rodziny, którą otrzymał z rąk dziewięćdziesięcioletniego dziadka Zygmunta. Od teraz jemu - najmłodszemu potomkowi rodziny Nehrebeckich - wypadł los chronić ją i strzec przez całe życie. Relikwia ta ma ponad 150 lat. Była przekazywana z pokolenia na pokolenie i jest świadkiem świątecznych, uroczystych, jak i smutnych i tragicznych stron z życia katolickiej rodziny.

Od tamtej pamiętnej chwili minęło już ponad 10 lat, kiedy to zapewne zapoczątkował on odliczanie...

 
Cztery lata temu


Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło przedstawia autora wystawy fotografii Tomasza Bieleckiego (L)

W takich słowach ujął zaistniałe cztery lata temu wydarzenia Rewolucji Godności Pan Tomasz Bielecki oficer łącznikowy Policji przy Ambasadzie RP na Ukrainie. Wydarzenia, których był nie tylko naocznym świadkiem, lecz i dokumentalistą, wysoce profesjonalnie utrwalając je w fotograficznej pamięci.                         

 
Pamiętnik redaktora

(Pisownia oryginału)

Stosunki pomiędzy tą bracią dziennikarską były niezmiernie skomplikowane. Szczytu zagmatwania osiągnęły one w tzw. sprawie pomiędzy dwoma korektorami - Wnorowskim i Kutyłowskim (z przezwiska - "Kutwa"),  nie mogąc dojść do ładu lityganci udali się o wyrok do czterech prawników redakcyjnych, a więc - Paszkows­kiego, Zielińskiego, Mosiewicza i mnie. Na próżno nałamaw­szy sobie głów nad "sprawą", złożyliśmy ją ad acta pod tytułem „Casus Wnorowii Kutvaeque", w nawiasie: „nie do rozwiązania”. Ostatecznie zatarg został załagodzony w wyniku perfidnie podsuniętej przez Radziejowskiego sugestji:

„A co chłopcy, może byśmy tak poszli napić się cokolwiek wódki?" - co zostało przyjęte przez aklamację.

A propos słowa "casus". - brać nocna puściła kiedyś do artykułu wstępnego zamiast "casus belli"(pretekst do...

 


„Wielkie Czytanie współczesnej polskiej dramaturgii dla dzieci i młodzieży” w Małym Teatrze

 W kijowskim wydawnictwie „НЕОПАЛИМА КУПИНА” w czerwcu 2017 r. przy wsparciu Instytutu Polskiego w Kijowie ukazał się zbiór sztuk dla dzieci i młodzieży pt. „A morze nie...”. Zbiór ma piękną oprawę graficzną dzięki pracy znanego kijowskiego designera Mykoły Gonczarowa. Do tłumaczenia utworów wchodzących w skład zbioru został zaproszony Jurij Popsujenko – znany tłumacz, członek Związku Pisarzy Ukrainy...

 
Pamięć

Uroczystości poświęcone upamiętnieniu pierwszej rocznicy śmierci słynnej Wiktorii Radik stały się nieprzeciętnym wydarzeniem polonijnym w Kijowie. Po przedpołudniowej Mszy Świętej za ukojenie Jej duszy w kościele pw. św. Mikołaja, dalszy ciąg uroczystości miał miejsce na cmentarzu Bajkowa.

Mimo przenikającej chłodem aury, przy grobie Wiktorii zebrała się spora gromada członków Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Towarzystwa Polaków „Zgoda”, przyjaciół i koleżanek tej wybitnej artystycznej wedety. W centrum zebranych: pani Ania – córka Wiktorii oraz pani Czesława – matka Wiktorii, których przybycie powitano bardzo serdecznie.

Przy grobie postawiono piękny portret...

 
W zdrowym ciele zdrowy duch

 „Czym jest zdrowie trzeba wiedzieć – o zdrowie trzeba dbać”- pod takim hasłem odbyła się zabawa sportowa w Borodziance, w której wzięło udział 15 rodzin o polskim pochodzeniu.

Pani Lina Ostryńska, nauczycielka Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków w Borodziance, w ramach III Forum Młodych Polaków na Ukrainie, organizowanego przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Senatu RP, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zorganizowała dla dzieci i rodziców ciekawe gry, konkursy oraz ćwiczenia, skierowane przede wszystkim na wzbogacenie wiedzy, oraz rozszerzenia umiejętności dotyczących...

 
Z życia ośrodków

Mamy ustalone tradycje: rok akademicki zaczynamy odśpiewaniem hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła...” i „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”.

Nowy rok zaś zaczyna się od śpiewania kolęd i dzielenia się opłatkiem. W tym roku jak i w ubiegłym, „Dom Polski” odwiedził o. Michał Brankiewicz z kościoła pw. Św. Aleksandra. Pobłogosławił wszystkim obecnym, opowiedział o sobie. O. Michał zachęcał gości i studentów do nauki języka polskiego, do szanowania wartości chrześcijańskich.

Maria Siwko, dyrektor „Domu Polskiego”, stworzyła atmosferę radości i święta. Było bardzo przytulnie: piękne obrusy, zasłony i firany w kolorach flagi polskiej, ogromna biblioteka, prasa w języku polskim...

 
Śnieżka rośnie w siłę

W grudniu 2017 r młodzi liderzy kijowskich organizacji polonijnych (niektórzy już po raz drugi): Kijowskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i kreatywni”, Związku Polaków Lewego Brzegu i Stowarzyszenia Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Polanie znad Dniepru” mieli szczęście rozwijać swoje zdolności liderskie na trzecim Forum Młodych Polaków, które miało miejsce w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Zadaniem Forum było zebranie młodych ludzi z całej Ukrainy i zachęcenie ich do wspólnej pracy.

Tematem przedsięwzięcia stała się kumulatywna refleksja na temat jedności i wartości wspólnego dzieła....

 

Posiedzenie Komisji ds. Rozpatrywania Opinii kandydatów ubiegających się o zaświadczenie od Związku Polaków na Ukrainie dla otrzymania Karty Polaka (Siedziba ZPU w Kijowie, 9 lutego)                               


Członkowie Komisji ds. Rozpatrywania Opinii – prezes ZPU Antoni Stefanowicz i Wadim Pokidko - członek Zarządu Głównego ZPU, prezes Związku...

 
Konkurs Talentów

Na początku lutego w przyjaznej atmosferze, w po brzegi wypełnionej sali Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Sołomiańskiej dzielnicy miasta Kijowa odbył się konkurs talentów pod hasłem „Twój czas!”. Ten konkurs był zorganizowany i przeprowadzony przez uczestników III Forum Młodych Polaków: Swietłaną Bulanowa, Karolinę Milenę Jermak, Nikitę Gałkę, Olgę Zozulę, Marię Zinoruk. Koncert był częściowo dofinansowany przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europiejskiego w Iwano-Frankiwsku.

W Konkursie brały udział dzieci i młodzież z polskich rodzin, z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków na Ukrainie, z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków Lewego...

 
Szkic o Tadeuszu Boy-Żeleńskim


Tadeusz Kamil Marcjan Żeleński, herbu Cioіek, pseud. literacki Boy (ur. 21 grudnia 1874 r. w Warszawie, zamordowany 1941 r. we Lwowie)

W 1905 roku w krakowskiej cukierni Michalika przy Floriańskiej powstał kabaret „Zielony balonik”. Początkowo Tadeusz był jednym z wielu obserwatorów występów, kiedyś jednak napisał prześmiewczą balladę i wysłał ją autorom kabaretu, którzy zaproponowali Tadeuszowi opracowanie tekstów. Atmosfera Balonika z miejsca oczarowała Tadeusza, który swoje teksty zaczął podpisywać pseudonimem Boy (zaskakujący...

 
Pamięć

W dniu 8 kwietnia 1863 r., podczas narady pułkowników Edmunda Różyckiego i Zygmunta Miłkowskiego z gen. Józefem Wysockim, wyznaczono termin rozpoczęcia walki na Ukrainie na miesiąc później. Ustalono też, że z chwilą wybuchu powstanie otrzyma wsparcie oddziałów formowanych w zaborze austriackim pod komendą Wysockiego. Oddziały powstańcze miały skoncentrować się we wszystkich powiatach województw ukraińskich i rozpocząć walkę w nocy z 8 na 9 maja 1863 r. Wobec odmowy przystąpienia do niej komitetu powstańczego na Podolu, powstanie wybuchło jedynie w dwóch województwach (kijowskim i wołyńskim).

W kijowskim większość oddziałów została rozbita w ciągu dwóch dni,...

 


Zawsze miłej, cierpliwej i uśmiechniętej, wciąż o pamiętającej ludziach, naszej kochanej Pani Prezes Irenie Gilowej w związku z osiągnięciem pełnoletności życzenia szczęścia, realizacji wszystkich inicjatyw, wyłącznie pozytywnych chwil w życiu osobistym oraz zadowolenia z dalszej współpracy z nami -...

 
Wystawa


Podczas otwarcia wystawy. Na zdjęciu: Emilia Jasiuk - radca, kierownik referatu ds. współpracy naukowo-oświatowej Ambasady RP w Kijowie, Jan Piekło - Ambasador RP na Ukrainie, o. Wojciech  Surówka OP – dyrektor instytutu Nauk Religijnych Instytutu Św. Tomasza z Akwinu

15 stycznia w siedzibie Instytutu św. Tomasza z Akwinu w Kijowie Ambasada RP w Kijowie zorganizowała wystawę polskich...

 
Za wolność Waszą i Naszą

155 lat temu, w nocy z 22/23 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe -największe polskie powstanie, skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Był to najbardziej długotrwały (do jesieni 1864 r.) zryw ku wolności na ziemiach polskich i terenach zabranych. Na Ukrainie oddziały powstańcze miały skoncentrować się we wszystkich powiatach i rozpocząć walkę w nocy z 8 na 9 maja 1863 r. Wobec odmowy przystąpienia do walk Komitetu Powstańczego na Podolu, powstanie wybuchło jedynie w województwach kijowskim i wołyńskim.

 
Pamiętnik redaktora

Kontynuujemy publikację fragmentów pamiętnika jednego z pierwszych redaktorów „Dziennika Kijowskiego” - gazety wydawanej w pierwszych latach ubiegłego stulecia – Wacława Tadeusza Dobrzyńskiego. Jego wnuk, Ian Cantwell,  mieszkający obecnie w Anglii, zawitał niedawno do naszej redakcji i udostępnił nam ten niezwykły opis ówczesnych wydarzeń i atmosfery, w której prosperowało wówczas to pismo.

„Dziennik Kijowski” był dziełem „endecji”, a założycie­lem jego był znowuż jeden z „obszarników”, Włodzimierz hr. Grocholski.

Jako że był on przyjacielem naszej rodziny doskonale przypominam go sobie — z...

 
Szkic o Tadeuszu Boy-Żeleńskim


Tadeusz Kamil Marcjan Żeleński, literacki Boy (ur. 21 grudnia 1874 r. w Warszawie, zamordowany 1941 r. we Lwowie)

Tadeusz Boy Żeleński to postać absolutnie wyjątkowa w polskiej kulturze. Jego pogmatwany, bardzo kontrowersyjny życiorys wart jest naszkicowania, gdyż zgodnie z koncepcją autorstwa samego Boya, prawda o życiu danego twórcy stanowi najlepszy komentarz do jego dzieła.

Wydawać się może, że Boy to jakaś pokryta patyną postać z zamierzchłych czasów, o której pamięć ogranicza się do obecności w podręcznikach na temat dwudziestolecia...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України