Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2022

Czwarty z rzędu spektakl pt. „Dziady” (cz. II) na podstawie dramatu Adama Mickiewicza - jednego z najbardziej znanych dzieł epoki polskiego romantyzmu, przygotowany przez artystów Teatru ZGODA, działającego przy Kijowskim Narodowościowo-Kulturalnym Stowarzyszeniu Polaków „Zgoda”, odbył się 13 lutego w Kościele św. Mikołaja w Kijowie.

To utwór opisujący dawny obrzęd ludowy związany z przywoływaniem dusz zmarłych, w trakcie którego żywi pomagają umarłym w odzyskaniu spokoju ducha, a zmarli w zamian udzielają żyjącym przestróg i nauk moralnych, na podstawie własnych doświadczeń. Ludowe widzenie świata w utworze wyraża treści związane z tym, jak...

 
Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna

W dniach 27-28 stycznia 2022 r. prowadziła obrady konferencja naukowo-praktyczna z udziałem uczestników z zagranicy pt. „Multidyscyplinarne podejście do postępowania z pacjentami z zaburzeniami metabolicznymi”. Konferencję zorganizowano w ramach działalności naukowej Akademii Chorób Wewnętrznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Ukrainie im. prof. Anatola Święcickiego przy wsparciu Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Ołeksandra Bohomolca w Kijowie.

Organizacje pozarządowe reprezentowali ich prezesi: prof. dr hab. n. med. Halina Sołowjowa oraz doc. dr n. med. Igor Święcicki.

Konferencja ta stała się pierwszym wspólnym przedsięwzięciem naukowym, celem którego jest stały...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України