Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2012
X-lecie Polskiej Szkoły

Jubileusz zaszczycił swoją obecnością prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Login Komołowski (pierwszy z  prawej)

Ta jedyna całkowicie polskojęzyczna szkoła podstawowa na Podolu 20 września świętowała swoje dziesięciolecie. Jubileusz, zaszczycili swoją obecnością prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Login Komołowski, poseł na sejm Maria Nowak, konsul winnickiego KG RP Edyta Niedźwiedzka, biskup Leon Dubrawski, przedstawiciele władz lokalnych oraz wiele innych wspaniałych osobistości, którym nie jest obojętne szerzenie kultury i języka polskiego na Podolu.

Obchody X-lecia rozpoczęto...

 

Grupa z Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. Reymonta

 Wyjątkowy urok Warmii i Mazur znany jest w całym świecie. Są tu piękne krajobrazy, których nieodłącznym składnikiem są jeziora i bogato ubrane w szatę rośliną pagórki. Nie brakuje również licznych zabytków i atrakcji turystycznych. Wymarzone miejsce do spędzenia udanych wakacji

Takie właśnie wakacyjne poznawanie tego zakątka Polski przeżywały grupy dzieci w ramach realizacji projektu „Lato z Polską”. Do gościnnej Ostródy przyjechały 3 grupy młodzieży polonijnej. W pierwszym turnusie udział...

 

O wielowyznaniowym charakterze cmentarza przypominają symbole religii katolickiej, prawosławnej, żydowskiej oraz muzułmańskiej

21 września w Bykowni - podmiejskim lesie pod Kijowem - został uroczyście otwarty Polski Cmentarz Wojenny –  Czwarty Cmentarz Katyński. Bykownia to miejsce, gdzie potajemnie zwożono i zakopywano zwłoki ofiar masowych mordów czynionych na obywatelach Ukrainy różnych narodowości, w tym Polaków w czasach stalinowskich w okresie tzw. Wielkiego Terroru w latach 1937–1940. Liczbę zamordowanych, spoczywających tu w bezimiennych dołach śmierci, szacuje się na wiele tysięcy.

Dziś nekropolia upamiętnia los 3435 polskich obywateli...

 

21 września, na spotkaniu z przedstawicielami społeczności polskiej Ukrainy w Ambasadzie RP w Kijowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe obywatelom Ukrainy i Polakom zamieszkałym na Ukrainie

„Sam pochodzę z Kresów, z Kresów północno-wschodnich, ale to jest ta sama, podobna mentalność, ten sam patriotyzm, który jest poddawany próbie nieomalże każdego dnia i w każdej chwili życia. Cieszmy się z tego, co jest naszym udziałem, ale pamiętajmy: mamy wiele powodów wdzięczności dla konkretnych osób, które trwały, dotrwały...

 
Piąty (po czterech w Polsce) pomnik wielkiego Juliusza odsłonięto w Kijowie

Po dwóch latach wahań w Kijowie stanął pomnik wielkiego romantyka

Juliusz Słowacki na wieki wpisał się do historii literatury i dziś należy do całego świata. Aczkolwiek ten wielki polski poeta jest ściśle związany z Ukrainą, z wyzwoleńczymi zmaganiami naszych dwóch narodów, czego symbolem stało się odsłonięcie Jego pomnika w Kijowie.

Ceremonia oficjalnego otwarcia pomnika wieszcza w Kijowie odbyła się 20 września, w ramach wizyty prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Odsłonięcia monumentu dokonali minister kultury i dziedzictwa narodowego Polski Bogdan Zdrojewski i minister kultury Ukrainy...

 

To już od 21 lat odbywa się ten Festiwal i z roku na rok wydaje mi się, że wykonawcy są naprawdę coraz lepsi, coraz bardziej precyzyjnie i coraz piękniej wykazują prezentowane przez siebie utwory. W ich wykonaniu, pięknym językiem, poezja po prostu jest wzruszająca i wspaniała, myślę, że jeszcze wiele lat ten Festiwal potrwa, bo jest on potrzebny i dla nas, i dla tej młodzieży i dorosłych, którzy przyjeżdżają nawet z tak odległych stron, jak Omsk - mówi Joanna Modrzejewska, ostatnia prawnuczka Marii Konopnickiej.

Dzięki Związkowi Polaków „ASTER”, którym kieruje pani Feliksa Bielińska,...

 
„Gaudeamus igitur”

Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami jedenastu wybitnych naukowców uczelni

Na największym placu Politechniki Kijowskiej 31 sierpnia 2012 r. zebrało się sześć tysięcy studentów pierwszego roku, by uczestniczyć w uroczystości inauguracji roku nauki. Na granitowej trybunie stanęli rektor i jego goście, reprezentujący władze Ukrainy i Kijowa.

Parada werblistek i podniesienie flagi Ukrainy podczas hymnu rozpoczęły uroczystość. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami jedenastu wybitnych naukowców uczelni. Studentów powitał rektor Mychajło Zhurowski.

Po nim przemówili jego goście, a...

 
Z życia ośrodków

Stoisko nieżyńskiego Stowarzyszenia „Aster”

Stało się już tradycją, że w dzień niepodległości Ukrainy w Czernihowie odbywa się Festiwal Poleskie Koło. Festiwal jest okazją do zapoznania się z pracą, tradycjami, kuchnią wspólnot mniejszości narodowych zamieszkujących Ukrainę.

Każde ze stowarzyszeń miało okazję do zaprezentowania swojej pracy. Na scenie mogliśmy oglądać zespoły pieśni i tańca, a w specjalnie przygotowanych stoiskach spróbować narodowych potraw. Rzetelność przygotowania do Festiwalu oceniała specjalna...

 

Rozmowa z JE Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem RP na Ukrainie Henrykiem Litwinem

- Ma Pan za sobą długą, zapewne obfitującą w paralele, drogę służby dyplomatycznej. Reprezentował Pan polską rację stanu w Rzymie, Moskwie, Mińsku.

Lecz ponad dwadzieścia lat temu był Pan pierwszym Konsulem Generalnym Polski we Lwowie i pamiętam, jak w tym gmachu (ówczesnego konsulatu RP w Kijowie) 14 maja 1994 r. uczestniczył Pan w obradach grupy przedstawicieli ZPU i FOPnU, inicjującej zjednoczenie ruchu polskiego na Ukrainie. Jak z perspektywy czasu ocenia Pan obecny stan i format funkcjonowania...

 
Polacy w historii dobroczynności Kijowa

Archiwalne zdjęcie starego szpitala katolickiego (1949 r.)

Na przełomie XIX - XX stulecia powszechną była opinia, iż nie ma innego miasta, gdzie byłaby tak rozwinięta dobroczynność społeczna, aniżeli Kijów. Funkcjonowało tu około 100 różnych instytucji opieki, kurateli, komitetów i towarzystw miłosierdzia, zajmujących się pomocą niezamożnym warstwom ludności. Istniały bezpłatne schroniska dla bezdomnych i przytułki dla starców, domy miłosierdzia i jadalnie z tanimi obiadami, domy tanich mieszkań i inne charytatywne obiekty.

Dobrowolne stowarzyszenia i prywatne osoby na własny rachunek organizowały i utrzymywały...

 
Ex libris

Już dziesięć lat minęło od chwili ukazania się pierwszego tematycznego zbioru artykułów i materiałów zatytułowanego „Polacy w Nieżynie”, poświęconego mieszkańcom miasta o polskim pochodzeniu.

Niedawno w Centrum Kultury Polskiej w Nieżynie odbyła się prezentacja piątego tomu zbioru „Polacy w Nieżynie” organizatorem którego (jak zresztą i czterech poprzednich) stała się prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster" w Nieżynie - Feliksa Bielińska.

Wydanie poświęcone jest materiałom konferencji naukowo-praktycznej, która odbyła się w marcu...

 
Pod Pegazem

W imieniu organizatorów wieczór otworzył dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Jarosław Godun

W stołecznej księgarni „BABUIN” z inicjatywy Instytutu Polskiego w Kijowie spotkali się miłośnicy literatury na wieczorze poświęconym twórczości Jana Twardowskiego. Prowadzenie wieczoru organizatorzy powierzyli Dzwienisławie Matijasz młodej ukraińskiej pisarce, tłumaczce i literaturoznawczyni, która osobiście znała poetę, nieraz gościła u niego w domu i w swych pracach naukowych przybliżyła ukraińskim czytelnikom postać tego wybitnego duchownego poety.

Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie. W kilka tygodni...

 
Wakacje zespołu „Polanie znad Dniepru”

Tańczyć było łatwiej

Wakacje w tym roku dla zespołu „Polanie znad Dniepru” były w planie twórczym wielce pracowite. Przez cały czerwiec grupy zespołu nieustannie ćwiczyły, przygotowując się do wyjazdów do Polski. Grupa starsza razem z młodszą przygotowywały się do wyjazdu na warsztaty tańców góralskich, gdzie mieli wykazać się dużą sprawnością fizyczną i oczywiście być na godziwym poziomie wykonawczym, zaś grupa dziecięca prawie codziennie miała próby, gdyż przygotowywała program do wyjazdu na VIII Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w...

 
Wakacje

Młodzież z Żytomierszczyzny przed pałacem w Wilanowie - ulubioną letnią siedzibą króla Jana III Sobieskiego

W ramach programu „Lato z Polską” na zaproszenie Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Siedlcach i Urzędu Miasta Siedlce w dniach 2 – 11 sierpnia dzieci polskie 30 dzieci z obwodu żytomierskiego (w tym z Żytomierza, Berdyczowa, Korostyszewa i Nowogradu-Wołyńskiego) przyjechały na kolonie do Siedlec.

Program był bardzo nasycony: dzieci zwiedzały zabytki Warszawy i jej główne turystyczne atrakcje, m.in. Pałac w Wilanowie, Łazienki, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego. Odwiedziły...

 
Refleksje z podróży po Kraju

A jak śpiewać, to już śpiewać,
Od nieba do ziemi”

Jedna z organizatorek Festiwalu Małgorzata Błażczuk (pośrodku) z jego uczestniczkami Olgą Karaczanową (L) i Ireną Buczyńską-Gilową

Trochę historii

Szesnaście lat temu delegacja Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza w Kijowie na czele z I. Buczyńską i J. Kozłowem po raz pierwszy uczesniczyła w ówczesnym V Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w Przedbórzu. Odtąd na Festiwal regularnie przybywają aktywiści Stowarzyszenia. Corocznie, twórczy dorobek...

 
Rodacy u nas

Jerzy Wałęsiak

Relacjonując imprezy polonijne oraz życie Kościoła katolickiego na Kresach, często zapominamy, ze wokół nas mieszka dużo Polaków – przedstawicieli tej współczesnej Polonii, którzy nie zważając na ukraińskie realia budują, zajmują się rolnictwem, handlują, produkują meble, pracują w placówkach dyplomatycznych, dostarczają sprzęt medyczny i po prostu żyją życiem, porównywalnym z życiem przeciętnego Ukraińca.

Często w mieszkaniach nie ma prądu, gorącej wody, nuży ciągła walka ze skorumpowanymi ukraińskimi urzędnikami na wszystkich szczeblach, brak...

 
Dbajmy o zdrowie!

Podczas warsztatów w Szczyrku

W tym roku już cztery razy byliśmy w Polsce, i to w jedynym celu: wdrażanie w polskim środowisku naszego SCS – Systemu Codziennego Samouzdrawiania.

Problem zdrowia staje pierwszorzędnym praktycznie na całym świecie, a szczególnie stoi ostro w krajach rozwiniętych przemysłowo i rozwijających się.

Polska, która w ciągu ostatnich lat, mimo kryzysu, przeżywa stabilny wzrost gospodarczy, coraz więcej naraża się na negatywne trendy w zakresie demografii, ekologii, organizacji służby zdrowia.

Już drugi rok z rzędu trwają w Polsce ostre dyskusje wokół konieczności przedłużenia wieku...

 
Pod jednym niebem

To, co poniżej przekazuję w postaci krytycznych notatek - to kwintesencja moich dwóch wystąpień(w języku ukraińskim) na fali ukraińskiego radia „Kultura” w jednej z audycji z cyklu «Дорогою назустріч», który systematycznie prowadzi znany dziennikarz, poeta i tłumacz Stanisław Szewczenko. Obydwie audycje - pogadanki dotyczyły powiązań literatury polskiej z twórczością Iwan Franki oraz Mikołaja Gogola.

Co daje mi prawo mi, wypowiadać się w podobnej tematyce? Myślę, że po pierwsze, mam takie prawo jako polonistka z wykształcenia, jako współautor wydania - 20-tomowego zbioru utworów Iwana Franki oraz niektórych tomów jego 50-tomowego wydania, a ponadto, jako człowiek, w pełni obeznany z jego korespondencją w obszarze Lwowa i materiałami zachowanymi w zbiorach...

 
Wyprawa do Zieleniec

Zjednoczona grupa Polaków ze wschodu i zachodu Ukrainy w Zieleńcach

220. lat temu król Stanisław August Poniatowski 18 czerwca 1792 r na pamiątkę zwycięskiej bitwy Polaków z Rosjanami pod Zieleńcami, stoczonej w trakcie wojny w obronie Konstytucji 3 Maja ustanowił Order Virtuti Militari.

Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda” zainicjowało wyjazd grupy przedstawicieli organizacji polonijnych Kijowa do miasteczka Zieleńce znajdującego się dziś w rejonie starokostantynowskim (obwodu chmielnickiego) na pole bitwy, aby złożyć tam hołd pamięci bohaterom poległym za wolność Polski w wojnie polsko-rosyjskiej w...

 
Podróże do Kraju

Przed nami wspaniały spływ po mazurskich jeziorach

Na początku lipca grupa dzieci i młodzieży – wychowanków Kijowskiej Asocjacji „Młodzi i kreatywni” miała okazję trafić do „Szkoły młodych liderów”, zajęcia której w tym roku odbywały się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży Fundacji „Rodowo”, położonym w pięknym zakątku Mazur, nad jeziorem Lampasz na północy Polski.

Oczywistym jest to, że osoby, które przykładały się do nauki języka i kultury polskiej mogły swobodnie komunikować się z rówieśnikami z Polski, a...

 
W trosce o naszą wspólnotę

Kierownicy „Misji Medycznej -2012“ (od lewej) dr hab. med. prof. Mariusz Frączek i rektor, ksiądz prałat Henryk Błaszczuk

 Polska Misja Medyczna, nad którą patronat honorowy objęły żona prezydenta Anna Komorowska i minister zdrowia Ewa Kopacz,  to efekt działania Rady Konsultacyjnej do Spraw Opieki Medycznej Nad Polakami i Polonią powstałej przy Ministerstwie Zdrowia, a jej głównym celem jest ocena stanu zdrowia i problemów zdrowotnych, z jakimi borykają się Polacy poza granicami kraju

Drugi rok z rzędu z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia Polski i pozarządowej organizacji „Wspólnota Polska” na...

 
Informacja prasowa

Młodzi społecznicy z Kazachstanu, Białorusi, Węgier i Polski spotkali się i odbyli szereg dyskusji podczas I Dni Młodzieży Europy Środkowej i Wschodniej. Trzydniowe spotkanie międzynarodowe w Bystrzycy Oławskiej na Dolnym Śląsku o charakterze edukacyjnym i kulturalnym zorganizowało w lipcu Stowarzyszenie „Porozumienie Wschód – Zachód”.

Dni Młodzieży zorganizowane 6-8 lipca 2012 r. nad rzeką Smortawą w Bystrzycy Oławskiej, odbyły się w tym roku po raz pierwszy. Mają być zalążkiem cyklicznych spotkań zaangażowanych społecznie młodych ludzi z Polski i państw wschodnich, ukierunkowanym na wzajemną wymianę...

 
Lody ruszyły…

W obecności wiceministra Janusza Ciska (P) deklarację podpisali Wiktor Anuszkiewiczius i Emilia Chmielowa

„Zadaniem Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku będzie przede wszystkim zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju środowiska polskiego w Iwano-Frankowsku, promocja kultury polskiej na Ziemi Iwano-Frankowskiej, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz dialogu i porozumienia między oboma narodami, wspieranie europejskich aspiracji Ukrainy, budowa aktywnego i silnego społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, dzielenie się doświadczeniem polskiej demokracji z ukraińskimi partnerami”.

Tak brzmi Punkt 1 Deklaracji w sprawie powstania CENTRUM, którą wraz z...

 
Na pięciolinii

Humor dopisywał laureatkom i organizatorom Festiwalu

Od wielu już lat w okresie wakacji i urlopów odbywa się sztandarowa impreza ZPU Festiwal Polskiej Piosenki Współczesnej.

 W tym roku, dziewiąty już z kolei Festiwal, zaistniał 14 lipca w Sali Małej Narodowej Filharmonii Ukrainy, a jego głównymi organizatorami stali się: p.o. prezesa ZPU Antoni Stefanowicz i wiceprezes ZPU Zasłużona dla Kultury Polskiej Helena Chomenko.

 Przeprowadzany od dziewięciu lat Festiwal stał się stałą imprezą organizowaną przez ZPU w terminie maj – wrzesień, aczkolwiek brak należytego zainteresowania ze strony szeregu organizacji sprawia, że...

 

Doc. dr Stanisława Lewińska

Docent doktor Stanisława Lewińska – wybitny naukowiec – polonistka, począwszy od 1953 roku, przez 34 lata wykładała język i literaturę polską na Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie. Ten pracochłonny wysiłek pedagogiczny potrafiła łączyć z wielostronną działalnością twórczą – recenzowała prace doktorskie, opracowywała ćwiczenia językowe, układała chrestomatie literatury polskiej, słowniki polsko-ukraińskie, pisała szkice literackie. W wydaniach encyklopedycznych można przeczytać jej liczne artykuły hasłowe i komentarze m. in. o A....

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України