Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
O dydaktyce poezji

Muzo, nie być bokserem to nie być wcale.
Ryczącej publiczności poskąpiłaś nam.
Dwanaście osób jest na sali,
już czas, żebyśmy zaczynali.
Połowa przyszła, bo deszcz pada,
reszta to krewni. Muzo…


„Poeci są po to, żeby nauczyli nas myśleć i mówić” - dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Marek Stanisz

- tym, na wpół lirycznym, wierszem polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej rozpoczął wykład dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie...

 
Młode talenty


Organizatorzy ze zwycięzcami Konkursu, tuż po wręczeniu nagród

Najpiękniejsze wiersze znanych polskich poetów zabrzmiały na XXVI Konkursie Recytatorskim im. Adama Mickiewicza „Kresy 2017” w Kijowie, organizatorami którego tradycyjnie wystąpiły Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Dom Polski w Kijowie przy wsparciu Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Konkurs „Kresy” dla środowisk polskich zawsze nabiera rangi wyjątkowego święta kultury i języka polskiego, będąc zarazem okazją do spotkań i dyskusji. Nieustającą, choć nie...

 

1 grudnia w Ambasadzie RP w Kijowie nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników XI Konkursu im. Jerzego Giedroycia.

Witając uczestników Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło podkreślił, że co prawda Jerzy Giedroyć nie mógł być fizycznie obecny, to jego duch z pewnością patronuje pracy wybitnie zdolnych młodych ludzi, którzy włożyli wiele serca i wysiłku w podjęcie ciekawej i różnorodnej tematyki dotyczącej historii i współczesności Polski oraz stosunków polsko-ukraińskim.

Nagrodzeni w tym roku zostali:
- pani Marianna Pyrih za pracę doktorską pt. "Ukraiński radykalny lewicowy ruch w Polsce w latach 1919 -1929" -
I nagroda w wysokości 1000 euro.

 
Koncerty w strefie ATO

Ważne miejsce w kalendarzu kulturalnym Polskiego Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia miasta Białogrodu nad Dniestrem zajmuje uczestnictwo jego aktywistów w imprezach kulturalnych Polski.

Zespół muzyczny przy Stowarzyszeniu „Akermańcy” od ponad 10 lat realizuje różnorodne projekty Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, niejedkrotnie brał udział w imprezach festiwalowych w Polsce.

Kierownikiem zespołu przy Stowarzyszeniu jest z-ca prezesa Stowarzyszenia Zasłużony Pracownik Kultury Ukrainy Pan Walery Cyrkan.

W dniach 29-30 lipca 2017 roku zespół brał aktywny udział w festiwalu „Karpacki Jarmark Turystyczny” w Ustrzykach...

 
Na Cmentarzu Bajkowa


Uczestnicy porządkowania polskich grobów przed apsydą zrujnowanej kapliczki na Cmentarzu Bajkowa w przededniu Dnia wszystkich Świętych

W ostatnią sobotę października pod przewodnictwem attaché RP Klaudi Temodji i Igi Kaca zebrały się dwie grupy społeczników, zrzeszonych w PUSKO Krynica na Ukrainie na czele z prezesem Stefanem Wieloch i w Stowarzyszeniu ZGODA w Kijowie z po. prezesa Olegiem Krysinem, by przygotować groby Polaków, spoczywających na polskiej parceli Cmentarza Bajkowa do...

 
Szczególnie uzdolnieni


Artystycznym elementem programu był koncert fortepianowy przeprowadzony w gmachu Ambasady RP w Kijowie

W trzydniowym zjeździe (26-28 października br.) uczestniczyli w Kijowie absolwenci polskich programów stypendialnych z całej Ukrainy. Jest to cykliczna inicjatywa Ambasady RP na Ukrainie, która po raz pierwszy została zorganizowana 11 lat temu, w roku im. Jerzego Giedroycia.

Absolwenci - to młodzi artyści, muzycy, malarze, którzy rozwijali swój warsztat w oparciu m. in. o udział w Programie Gaude Polonia; politolodzy, którzy uczestniczyli...

 
Polskie akcenty w stołecznej bibliotece


W ten świąteczny dzień Biblioteka im . A. Mickiewicza spotykała swoich gości tradycyjnym chlebem i solą

26 października br w Kijowie w uroczystej atmosferze obchodzono 65. rocznicę założenia stołecznej biblioteki noszącej dziś imię Adama Mickiewicza.

W ten świąteczny dzień Biblioteka spotkała swoich gości tradycyjnym chlebem i solą i ciekawym patriotycznym programem artystycznym, w którym zarówno ukraińskie jak i polskie, ludowe i współczesne utwory poetyckie, instrumentalne i wokalne. I to nie jest przypadkowe, bo odbywało się to w gościnnych murach jednej z najstarszych...

 
Dołącz do nas!

11 października Pierwszy Klub Polskiego (PKP UA ) obchodził 6 rocznicę powstania.

Z biegiem lat klub rozwijał się i, jak mówią nasi członkowie, jego format stał się czymś więcej, niż tylko okazją do sobotnich spotkań w gronie miłośników języka i kultury polskiej. W tym okresie nasza "rodzina" zwiększyła się z 4 do prawie 4 tys. osób. Nawet para Jarosława i Jurek, która spotkała się w naszym klubie, połączyła swe serca w małżeństwie!

Nasz klub PKP UA odwiedziło już ponad 1500 osób, ponad 100 osób otrzymało Kartę Polaka. Ogółem spędziliśmy już razem 144 godziny bezpłatnej konwersacji....

 

Józef Łobodowski (1909–1988), wybitny poeta polski, przyjaciel Ukrainy, niestrudzony i niezastąpiony tłumacz literatury ukraińskiej, został patronem nagrody przyznawanej tłumaczom literatury krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz popularyzatorom idei pojednania między narodami.

Już w latach 30. ubiegłego stulecia Józef Łobodowski odważnie i z pasją propagował pojednanie polsko-ukraińskie. Ambitnymi publikacjami młodego autora zainteresował się wojewoda wołyński Henryk Józewski, który zaprosił energicznego publicystę do Łucka i powierzył mu redakcję czasopisma „Wołyń”. Praca redaktorska Łobodowskiego ukierunkowana była na złagodzenie konfliktów polsko-ukraińskich na Wołyniu.

Po wojnie, na emigracji swe zainteresowania translatorskie kierował Łobodowski na twórczość autorów, dla których słowo było orężem w walce o wolność ojczyzny. Do...

 
W hołdzie ofiarom totalitaryzmu


Ministrowie kultury Polski i Ukrainy Piotr Gliński  i Jewhen Nyszczuk oddali hołd ofiarom totalitaryzmu spoczywającym w Bykowni

W dniach 22–23 października wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego RP prof. Piotr Gliński przebywał z wizytą na Ukrainie.

Wizytę rozpoczął od złożenia wieńca z kłosami pod Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu 1932-1933 w Kijowie i odwiedzenia muzeum ofiar Wielkiego Głodu a także Twierdzy Kijowskiej...

 
Współdziałanie


Przemawia jeden z organizatorów Forum - Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr Ciarkowski

W dniu 26 (Kijów) – 27 października (Odessa) 2017 roku w Ukrainie odbyło się dwudniowe VII Międzynarodowe Forum „Dni Polskiego Biznesu na Ukrainie”.

Forum zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Prawnicze „Eucon” i Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy....

 
Razem chrońmy środowisko


Uroczyste otwarcie konferencji

„Prawda jest taka, że w wyniku stałego oddziaływania antropogenicznego i nieustanego wzrostu populacji Ziemi równie nieugięcie następuje degradacja naturalnych rezerwuarów wodnych, będących głównymi źródłami wody - nie tylko pitnej, ale także wykorzystywanej do użytku domowego i przemysłowego”.

Taką niewesołą prawidłowość zasygnalizował pierwszy vice-rektor KPI Jurij Jakimenko otwierając V Międzynarodową Konferencję Naukową i Praktyczną zatytułowaną: „Czysta Woda. Aspekty fundamentalne,...

 
O polskich jubilatach Nobla

Polacy na kresach pamiętają swoją niełatwą historię. Jeszcze żyją tacy, którzy pamiętają „operację polską” NKWD, ofiary przesiedlenia ludności polskiej w głąb ZSRS oraz członkowie rodzin zamordowanych w Katyniu - i nie tylko tam. Ale, oprócz tych smutnych wydarzeń, mamy dużo powodów abyśmy byli dumni swojego pochodzenia. Jeden z nich to fakt, że Polacy niejednokrotnie stawali się laureatami Nagrody Nobla.

Właśnie na cześć ostatnich 7 października br. w Drohobyczu odbyła się konferencja poznawczo-edukacyjna pt. „Polscy Nobliści”, poświęcona 150-ej rocznicy urodzin Marii...

 
Jubileusz


Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz za 20-letnią owocną pracę w dziedzinie promowania kultury polskiej przekazał na ręce prezes Heleny Chomenko Dyplom Uznania oraz okolicznościowe prezenty

7 października odbył się Festiwal Kultury Polskiej „Polskie barwy Kijowszczyzny” zorganizowany z okazji solidnego jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi - najstarszej organizacji polonijnej działającej w mieście.

Biała Cerkiew...

 
Polska nad Morzem Czarnym


W Chersoniu startowały siódme międzynarodowe regaty o puchar generała Mariusza Zaruskiego

16 września 2017 roku każdy kto przechadzał się nad Dnieprem w Chersoniu mógł zobaczyć, obok ukraińskich, polskie barwy narodowe na masztach łodzi żaglowych cumujących na brzegu rzeki. Kokardy narodowe dumnie błyszczały na piersiach członków OTP „Polonia” na czele z panią prezes Rozalia Lipińską.

Wszyscy przybyli na brzeg Dniepru goście spoglądali na malownicze wody...

 
Rektor KPI z wizytą w Polsce

„Będziemy aktywnie wzmacniać nasze więzi z Politechniką Kijowską i jest to dziś dla

nas priorytetem”– takimi słowy rektor Politechniki Poznańskiej, profesor spotkał rektora Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy „Kijowski Politechniczny Instytut” profesora Mychajłę Zhurowskiego, który złożył wizytę na poznańskiej uczelni.

W trakcie spotkania prof. Tomasz Łodygowski i prof. Mychajło Zhurowskyj podpisali umowy o podwójnym dyplomowaniu stopnia magistra inżynierii biotechnologicznej oraz o wymianie w ramach programu Erasmus+.

W uroczystości uczestniczyli także: profesor Teofil Jesionowski,...

 
Doktor honoris causa KPI


Dr Waldemar Siwiński (pośrodku) tuż po uroczystym wręczeniu insygniów doktora honoris causa - togi i biretu doktorskiego

Współpraca środowisk naukowych i edukacyjnych Polski i Ukrainy, mająca na celu koordynację działań i pogłębianie wzajemnego zrozumienia wśród środowiska inżynieryjnego naszych krajów jest jednym z kierunków aktywnie realizowanym przez Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy „Kijowski Politechniczny Instytut”. Przez wiele lat strony polskiej w...

 

Delegacja Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej (która w ruchu inżynierskim działa już 95 lat) w składzie: Janusz Fuksa i Zygmunt Nikodem podczas spotkania z kierownictwem Politechniki Kijowskiej wręczyła złote odznaki honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej szefowej Departamentu ds. Kontaktów Międzynarodowych Lucji Szykałowej i naczelnej inżynier, kierowniczce Ukraińsko-Polskiego Centrum Doskonalenia Technologii Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej KPI Annie...

 
Konferencja pod egidą Ministerstwa Kultury Ukrainy


Eugeniusz Gołybard

Znaczne zainteresowanie mediów patriotycznych Ukrainy wywołała II Międzynarodowa Naukowo-Twórcza Konferencja pt.: „Культура, як основа формування української державності: історія, досвід, перспективи”. Organizatorami konferencji byli przedstawiciele kilku struktur i komisji obywatelskich działających pod egidą Ministerstwa Kultury Ukrainy.

Wśród wielu wygłoszonych wykładów największe wrażenie na obecnych sprawiło wystąpienie prezesa towarzystwa „Diaspora ludu czeczeńs kiego” Salmana Sadajewa. Aktywną pozycję narodu krymskotatarskiego na tle wojny...

 

W dniach 11-12 października z wizytą na Ukrainie przebywał Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Marszałek spotkał się z przewodniczącym ukraińskiej Rady Najwyższej Andrijem Parubijem, z którym omówił sprawy dotyczące współpracy wojskowej (w tym również współpracy między Ukrainą i NATO), relacji handlowych, rozbudowy infrastruktury polsko-ukraińskich przejść granicznych. Marszałek poinformował, że w budżecie na 2018 rok są środki na budowę nowego przejścia, jak i pieniądze na kredyt dla strony ukraińskiej na remont przejść granicznych po...

 


Marszałek Senatu i Adam Bala, prezes Polsko-Ukraińskiej Fundacji im. I.J. Paderewskiego na ręce dyrektor Biblioteki Narodowej Nauk Medycznych Raisy Pawlenko przekazali portret prof. Religi i kilka najnowszych wydawnictw medycznych

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski w ramach swojej wizyty na Ukrainie uczestniczył w ceremonii nadania imienia profesora Zbigniewa Religi Polskiej Bibliotece Medycznej w Kijowie.

Kreśląc sylwetkę prof. Religi marszałek przypomniał, że...

 

12 października Stanisław Karczewski w gmachu Ambasady RP na Ukrainie spotkał się z przedstawicielami organizacji i środowisk polskich Kijowskiego Okręgu Konsularnego.

Rozmowa dotyczyła kwestii związanych z oświatą i nauką języka polskiego, sposobem finansowania przez Senat organizacji polonijnych, kontaktami młodzieży polskiej i ukraińskiej, przyjazdami młodzieży polskiego pochodzenia do Polski. 

W temacie Karty Polaka okazało się, że od samego początku jej funkcjonowania złożono ponad 300 tys. wniosków o jej wydanie, a 70 tys. zostało wydanych. Zaznaczano, że wielu Ukraińców (w tym duża...

 
„Patron polsko-ukraińskiego pojednania”

15 października w Kijowie w podniosłej i radosnej atmosferze nastąpiło oficjalne otwarcie ulicy Jana Pawła II oraz odsłonięcie muralu z Jego wizerunkiem, na jednym z budynków przy tej ulicy.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele św. Mikołaja, którą koncelebrowali: biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywyckyj i władyka Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej - arcybiskup większy kijowsko-halicki - Światosław Szewczuk.

W kościele, z ust biskupa Krywyckiego, zabrzmiały słowa Ojca Świętego wypowiedziane we Lwowie 26 czerwca 2005 roku, podczas Jego pielgrzymki na Ukrainę: „Niech przebaczenie...

 
Polanie znad Dniepru zapraszają

Czas wakacyjny... dla kogoś czas na odpoczynek, podróże, tylko nie dla uczestników Zespołu Pieśni i Tańca „ Polanie znad Dniepru”! Nieustanne próby, męczące ćwiczenia, poświęcenie czasu osobistego, urlopu po to, by być tam – na Światowym Polonijnym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.

Festiwal odbywa się w Rzeszowie od 1969 roku, co trzy lata, tradycyjnie w drugim wakacyjnym miesiącu. Jest jedną z największych tego typu imprez na świecie i – jak mówią organizatorzy - wyróżniającą się wśród innych zarówno liczbą uczestników, jak i, przede wszystkim, formułą artystyczną, która umożliwia wszystkim zespołom wspólne...

 
Erudycyjne kolonie

W ramach projektu pt.: „Aktywna promocja historii, kultury i języka polskiego dla młodzieży polonijnej z Ukrainy” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i współfinansowanego z budżetu Miasta Tarnowa, dzieci ze Stowarzyszenia Polaków Białocerkiewszczyzny na zaproszenie Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, spędziła dwa tygodnie w Tarnowie.

Młodzież przeszła ciekawymi szlakami historycznymi związanymi z dziejami Tarnowa, historycznymi postaciami, poznała uroki regionu Małopolski, zwiedziła Sandomierz, Kraków, Kopalnię Soli...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України