Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Akcja

Z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 14 listopada Polska Szkoła Sobotnia przy Związku Polaków Ukrainy zorganizowała przedsięwzięcie w ramach projektu „Dla Niepodległości” pod nazwą „Polski Rajdocross Niepodległości”. Impreza ta odbyła się już kolejny raz z rzędu w Kijowie i znów gromadnie w rodzinnej atmosferze wzięło w niej udział ponad 100 osób -   przedstawicieli niemal wszystkich polonijnych organizacji stolicy i obwodu jak również z Humania i Lwowa.

Przed wyjazdem na trasę do uczestników Rajdocrossu zwróciła się z wystąpieniem Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska i...

 

Nie przypadkowo postanowiono, że w Kijowie jednym z głównych miejsc uroczystości poświęconych 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będzie Twierdza Kijowska, a dokładniej jedna z jej redut tzw. Skośna Kaponiera (reduta usta­wione skośnie w stosunku do wałów obronnych).

W tej to reducie i innych kazamatach i podziemiach Baszty Północnej przetrzymywano 1200 uczestników Powstania Styczniowego - tych, którzy walczyli o niepodległość, „O WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ”.

Przed południem na dziedzińcu przed redutą zgromadzili się polscy dyplomaci, oficerowie, konsulowie, księża, przedsiębiorcy, dziennikarze i liczni przedstawiciele...

 
Akademia

W dniu 30 października br. w sali konferencyjnej hotelu „Express” odbyła się uroczysta akademia z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 „Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI - kontynuacja”  realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

 

„Nie są to zwyczajne prace archeologiczne, które mają za zadanie tylko odnaleźć szczątki i zidentyfikować ludzi. Jest to sprawa wagi państwowej. W ten sposób państwo Polskie, ale też my jako obywatele upominamy się o naszych bohaterów!”
prof. Krzysztof Szwagrzyk


6 października 2021 gościli w Chersoniu prof. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN, Naczelnik Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji dr Dominika Siemieńska oraz zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji mec. Anna Szeląg. Celem wizyty gości z Polski było odwiedzenie miejsc pochówku ofiar zbrodni NKWD.

Swoją wizytę w...

 

„Dziesięć lat temu miałam: polskie korzenie, spalone archiwum, zapomnianą umiejętność komunikacji i morze entuzjazmu. Wtedy zdecydowałam się zainicjować darmowe spotkania konwersacyjne, celem popraktykowania się w języku polskim” - mówi Wiktoria Gonczarenko, założycielka klubu PKP UA.

„Nie wyobrażałem sobie, że z 5 osób klub stanie się pierwszym i największym darmowym polskojęzycznym klubem na Ukrainie. Do tej pory odwiedziło nas 12 600 osób, a wiele z nich mieszka już w Polsce część zaś rozpierzchła się po całym świecie. To bardzo miło, że nas znają, wspierają i służą poradą”

Wielu uczestników przychodziło do klubu PKP UA znając tylko przywitanie „cześć,...

 

Był człowiekiem wielkiego serca, niepoprawnym optymistą, z zawodu ekonomistą, dyplomatą, poważanym pracownikiem w ministerstwach: Handlu i Gospodarki Morskiej, Współpracy Gospodarki Polskiej z Zagranicą, Dziekanem Korpusu Promotorów Eksportu Polskiego a także wieloletnim pracownikiem placówek dyplomatycznych w Kijowie, Moskwie, Paryżu oraz Konsulem Generalnym w Casablanca w Maroku.

Swoimi publikacjami (około 700 artykułów) w prasie polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, marokańskiej i francuskiej, w tym około 200 w prasie polonijnej na Ukrainie, a także wywiadami w radio i telewizji przyczyniał się do kształtowania pozytywnego wizerunku gospodarki polskiej w kraju i...

 
Akcja

„Ocalmy mogiły przodków od zapomnienia” - takie hasło inspiruje wszystkich, którzy niezależnie od pogody, corocznie w przededniu dnia Wszystkich Świętych, uczestniczą w porządkowaniu polskich nagrobków na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie. 

W tym roku w sobotę 30 października oprócz tradycyjnych miejsc, takich jak: Kwatera Legionistów, Górka Góreckiego, grób Wilhelma Kotarbińskiego i ks. Piotra Żmigrodzkiego posprzątano szereg grobowców, które wkrótce, miejmy nadzieję, mają podlegać renowacji a zatem ich uporządkowanie można uznać za prace przygotowawcze do...

 
Intensywny kurs języka polskiego

Uczyć się poza rozkładem zajęć? W weekend?? Od ósmej rano??? Z wielką przyjemnością i ogromnym entuzjazmem!

Dokładnie taki nastrój panował w grupie członków kijowskiej organizacji polonijnej „Spółka Białego Orła”, kiedy w sobotę, 9 października, spotkali się w miejscu, gdzie się zaczynała wycieczka do Humania.                                                     ...

 
30-lecie Związku Ukraińców w Polsce

 

 
Obchody 30-lecia ZUwP. Do gości przemawia z-ca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska
(fot. archiwum)

Szczecińskiemu oddziałowi Związku, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu przyznał Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

- Wasz Ośrodek stanowi centrum życia społeczno-kulturalnego mniejszości ukraińskiej miasta oraz regionu zachodniopomorskiego, na terenie którego mieszka kilkanaście tysięcy Ukraińców...

 
Pod Pegazem

W tym roku obchodzimy dokładnie 200 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, czwartego wieszcza polskiego romantyzmu, wykraczającego poza swoją generację pokoleniową.  W całej Polsce, a także w krajach, w których istnieje Polonia, odbywają się imprezy poświęcone Norwidowi, przybliżające miłośnikom słowa jego osobowość  i  twórczość.  Polonia w Kijowie nie jest wyjątkiem. 25 września na terenie Muzeum Maksyma Rylskiego w Kijowie grupa aktywistów  Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia PolakówZGODA,  zorganizowała imprezę mającą na celu zapoznanie się z twórczością poety i czytanie wierszy Norwida.

Rozmawiano o biografii i cechach...

 
Spotkanie w Białej Cerkwi

W środę, 13 października 2021 r. Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi z inicjatywy Heleny Chomenko zorganizowało spotkanie przy Okrągłym Stole na temat „Niewiarygodna historia braci Lewoniewskich”, którego celem było ukazanie biografii braci oraz refleksje o skomplikowanej rzeczywistości, w której nie tylko im przyszło żyć. Wybór miejsca nie był przypadkowy - Biblioteka nr 8, mieści się przy ulicy nazwanej na pamiątkę Zygmunta Lewoniewskiego. Zebrani obejrzeli prezentację przygotowaną przez Pawła Kasprzyka.

Należąca do drobnej szlachty rodzina Lewoniewskich pochodziła z Sokółki (nieduże miasto obecnie leżące w...

 
Witold Pilecki - dobrowolny więzień Auschwitz

Temat totalitaryzmu pozostaje aktualny do dziś. Często wracamy do bohaterów, którzy oddali życie w walce o wolność i niepodległość Polski. Kijowskie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. A. Mickiewicza, we współpracy z Narodową Naukową Biblioteką Medyczną Ukrainy i OPOS Polonia, 1 października zorganizowali spotkanie online na platformie Google Meet na temat „Witold Pilecki - nieznany bohater dwóch wojen i dobrowolny więzień Auschwitz”. Udział w tym wydarzeniu wzięli przedstawicieli polskiej społeczności Kijowa.

W prezentacji, przygotowanej przez Natalię Tychończuk, uczestnicy spotkania poznali nowe fakty z biografii i przekonań osoby o niezwykłej odwadze i heroizmie Witolda...

 
Poświęcone dozgonnie zakochanemu w morze

Pod koniec września bieżącego roku, zgodnie z wieloletnią tradycją, w Chersoniu wystartowały XI Regaty im. Generała Mariusza Zaruskiego. Wydarzenie to nabrało szczególnej wagi z powodu przypadającej w 2021 roku 80 rocznicy śmierci Wielkiego Polaka.

Wodne zmagania o puchar ufundowany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odbywały się w różnych kategoriach: dziecięcej, młodzieżowej i dla dorosłych. Mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody na brzegu Dniepru zebrało się wiele osób. W otwarciu Regat wziął udział mer Chersonia Pan Igor Kolychajew, Konsul Generalna z Konsulatu Rzeczpospolitej...

 
Polska – Ukraina

W sali recepcyjnej Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorskiego” 30 września br. odbyła się ceremonia nagrodzenia Złotymi Odznakami Honorowymi Naczelnej Organizacji Technicznej Polski kierownika działu komunikacji medialnej - Dmytra Stefanowicza oraz kierownika działu pracy z rzadkimi i cennymi dokumentami Biblioteki Naukowo-Technicznej im. G. I. Denysenki przy KPI - Maryny Miroszniczenko.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele kierownictwa uczelni: kierownik Działu Stosunków Międzynarodowych i Protokołu Lucja Szikałowa, z-ca dyrektora Biblioteki Naukowo-Technicznej Maryna Druczenko, Sekretarz Naukowy BNT Switłana Barabasz, z-ca dyrektora...

 
Seminarium

7 października odbyły się kolejne szkolenia w trybie hibrydowym (off- i on-line), zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie na temat „OCENA POZIOMU ROZWOJU ORGANIZACJI” zgodnie z założeniami projektu finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Seminarium przeprowadziła konsultant biznesowy, prelegent Wita Kolesnikowa, a jego celem stało się zapoznanie z podstawowymi ideami związanymi z rozwojem organizacji i wdrażaniem innowacji, udoskonaleniem umiejętności oceny poziomu rozwoju organizacji i szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków zewnętrznych i...

 
Jubileusz

W ten jesienny, aczkolwiek słoneczny dzień, radosny nastrój towarzyszył członkom oraz gościom Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „RODZINA” działającego w podkijowskich Browarach, którzy zebrali się w miejskim Centrum Kultury „PROMETEUSZ”, żeby odznaczyć piękny jubileusz 20-lecia.

Stowarzyszenie „RODZINA” łączy mieszkańców Browarów polskiego pochodzenia, pragnących podtrzymywać polskość oraz zachowywać i przekazywać swoim dzieciom tradycje i wartości przodków. Zrzesza ono wiele utalentowanych rodzin, w gronie których wśród starszych i młodszych uzdolnień nie brakuje, świadectwem czego stało się to świąteczne...

 
Poezja jest rytmicznym tworzeniem piękna za pomocą słów ( Edgar Poe)

Po raz kolejny odbyła się w Kijowie prestiżowa impreza kulturalna organizowana przez Federację Organizacji Polskich w Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie współfinansowana przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Ukrainie. Uczestnicy konkursu spotkali się 2 października w Hotelu Express, gdzie zostali serdecznie powitani przez Dyrektor „Domu Polskiego” p. Marię Siwko.

Zgromadzonych w reprezentacyjnej sali hotelu recytatorów swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: p. Monika Kapa-Cichocka - małżonka ambasadora RP w Ukrainie, p. Dorota Dmuchowska - Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie, Radca-Konsul Wydziału Konsularnego i Polonii...

 
Polski folklor

Po raz pierwszy w Kijowie w ramach promocji kultury polskiej 15 września w UBI Conference Hall odbyło się nieprzeciętne energetycznie wydarzenie pełne inspiracji, piękna i radości pt. „W RYTMIE POLSKI FEST”. Organizatorami tego folkowego wydarzenia wystąpili Związek Polaków Ukrainy i Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”.

Program festiwalu był podzielony na trzy części: koncert galowy „Dzień tańca ludowego w ramach akcji „Wytnij...

 
Dyktando z języka polskiego na Ukrainie

Wrzesień dla Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie był obfity w wydarzenia. 4 września odbyły się Narodowe Czytania, a 18 września VIII Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego " Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy.... po polsku. Dyktando z języka polskiego na Ukrainie".

Fundacja Wolność i Demokracja realizowała projekt „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” współfinansowanego ze środków pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2021 roku.

Dyrektor Domu Polskiego Maria Siwko i niezawodna pomocnica Oksana Basiuk zorganizowały...

 
A mnie jest szkoda lata

Kolejny rok jak przyzwyczajamy się do życia w świecie VUCA. Jest to strasznie wyczerpujące lecz bezgraniczne inspirujące doświadczenie, z którego staramy się czerpać jak najwięcej korzyści i radości!

Pamiętam, jak baliśmy się pierwszej ewakuacji z Polski, kiedy 99 uczniów wyjechało w dniu 11 marca 2020 po ogłoszeniu zamknięcia szkół dwoma autokarami do Ukrainy. Pamiętam też jednak, jak wracaliśmy do Polski na egzaminy ósmoklasisty w czerwcu 2020 r. i wszyscy na stacjach w Ukrainie gdzie robiliśmy przystanki śmiali się z nas, że gdzie jedziemy przecież «granice są zamknięte!» I faktycznie, byliśmy pierwsi, kto przekroczył autokarem granicę w Dorohusku z Ukrainy do...

 
Ważna wizyta

6 października w siedzibie Ambasady RP w Kijowie, w obecności ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego, odbyło się spotkanie reprezentantów Senatu RP na czele z marszałkiem Tomaszem Grodzkim i wicemarszałkiem Gabrielą Morawską-Stanecką oraz delegacją Sejmu RP na czele z wicemarszałkiem Sejmu RP Piotrem Zgorzelskim z przedstawicielami środowisk polskich na Ukrainie.

W swoim wystąpieniu marszałek Tomasz Grodzki podziękował przedstawicielom organizacji polonijnych za ich działania, zmierzające do podtrzymywania polskości. Zaznaczył, że bez względu na opcję polityczną, wszystkim zależy na tym, żeby relacje z Polakami na Ukrainie były jak najbardziej żywe. „Polska jest ważna dla was, ale wy jesteście...

 

W tym roku, już po raz dwunasty (po dwuletniej przerwie) 5 września w auli Kolegium Telekomunikacji w Kijowie odbył się Festiwal Polskiej Piosenki Współczesnej zorganizowany przez Związek Polaków Ukrainy. W ten sobotni dzień zawitało tu wielu chętnych, aby podziwiać i poznawać piękno polskiej współczesnej twórczości piosenkarskiej.

Tradycyjnie Festiwal został otwarty przez Prezesa ZPU Antoniego Stefanowicza, po czym przez scenę przewinęła się prawdziwa plejada utalentowanych...

 
Rekonstrukcje historyczne

7 września 2021 roku w Kijowie odbył się „Przemarsz Chocimski”. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy ukraińskich organizacji pozarządowych, przy wsparciu Instytutu Polskiego w Kijowie, a poświęcone było obchodom 400. rocznicy zwycięstwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów w bitwie chocimskiej nad wojskiem Imperium Osmańskiego.

Uczestnicy przemarszu w kostiumach historycznych, konno i pieszo przeszli przez Andriiwskyj uzviz (od cerkwi Andriiwskiej) budząc wśród przypadkowych obserwatorów zdarzenia niemałe zainteresowanie, po czym zgromadzili się pod pomnikiem Piotra Konaszewicza Sahajdacznego na Placu...

 
Pamiętamy

6 września 2021 po prawie dwuletniej przerwie Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni znów gościł uczestników Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego. Już po raz dwudziesty pierwszy motocykliści ze stowarzyszenia "Rajd Katyński" z różnych części Polski odwiedzają miejsca, związane z tragedią katyńską.

Trasa co roku nieco się zmienia, ale zawsze przebiega przez miejsca, związane z wydarzeniami z lat 1939–1941 - więzieniem i egzekucjami polskich jeńców wojennych i innych obywateli przez władze i NKWD po aneksji części terytorium Polski przez Związek Radziecki.

W Narodowym...

 

21 września w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal, odbył się VIII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Federacja łączy ponad 40 podmiotów medialnych. Są to stacje telewizyjne i radiowe, gazety, czasopisma i portale internetowe prowadzona przez Polonię i Polaków za granicą. Celem Federacji jest krzewienie języka polskiego i kultury polskiej oraz usprawnienie współpracy między redakcjami w płaszczyźnie między sobą oraz partnerami i instytucjami wspierającymi w Polsce.

W trakcie spotkania odbyły się bardzo ciekawe panele dyskusyjne:

– Polskie Media na Białorusi i w Rosji

– Wolność słowa na Ukrainie, w Rosji i na...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України