Dziś: niedziela,
05 grudnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Sztuka

W piątek, 14 maja br., w ramach obchodów Dni Europy, w Budynku Kultury Ukraińskiej w Żytomierzu została uroczyście otwarta wystawa pt. „Historia pędzlem malowana”, poświęcona zapomnianym stronom europejskiej historii Żytomierza. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński. Obrazy żytomierskiego malarza Jurija Dubinina zostały wykonane na zamówienie Polskiego Centrum Medialnego „Jagiellonia”. Projekt finansowany jest ze środków Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. Wystawy będzie eksponowana do 30 maja.

***

Obrazy żytomierskiego malarza Jurija Dubinina, wykonane są na zamówienie Polskiego Centrum Medialnego...

 
Święto Konstytucji 3 Maja na Przykarpaciu

W dzień Święta Konstytucji 3 Maja w Kołomyjskiej Polskiej Szkole Sobotniej im. St. Vincenza działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej "Pokucie" uroczyście uczono 230 rocznicę uchwalenia tego historycznego dokumentu w dziejach narodu polskiego.

Tym razem program świętowania był oparty na zespole pieśni i tańca "Kwiaty Pokucia", jaki podarował przybyłym gościom – rodzicom dzieci i członkom TKP przyjemne chwile styczności z historią i kulturą Polski.

A zaczęły się uroczystości od wykonania przez uczniów szkoły słynnej pieśni "Mazurka Trzeciego Maja", znanego też  jako "Trzeci Maj" czy też "Witaj majowa jutrzenko" – będącej  symbolem sławiącym Konstytucję 3 Maja z 1791...

 
NASZE SPRAWY

%%%%%%Z

14 maja 2021 br. w trybie on-line odbyło się kolejne Posiedzenie Zarządu Głównego ZPU. Omawiano sprawy bieżące i zmiany w działalności ZPU, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Ukrainie i na świecie. Jak wiadomo zmiany w swoje statuty zostały wprowadzone przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych (EUWP) i Radę Polonii Świata (RPŚ).

Postanowiono dodać do Statutu ZPU dodatkowy punkt 5.2.8.o następującej treści:

«У зв’язку з загрозою для здоров’я та життя людини (епідемії, пандемії тощо) Головне...

 
100 lat Panie Andrzeju!

W pierwszej dekadzie maja obchodzimy 75-lecie jednego z założycieli Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza i na pewno godnego najwyższego szacunku członka naszej organizacji – Andrzeja Amonsa.

Pan Andrzej znany jest jako działacz, gorliwie zaangażowany w dokumentowanie sowieckich zbrodni popełnionych na terenie Ukrainy (w szczególności powiązanych z podkijowską Bykownią) jak też jako częsty uczestnik i prelegent wszelkiego rodzaju konferencji naukowych i praktycznych oraz seminariów o tematyce dotyczącej Polski i Polonii.

Andrzej Amons urodził się 10 maja 1946 roku w Warszawie w rodzinie wojskowego. W końcu 1954 roku rodzina Amonsów wyjechała do ZSRR,...

 
W

3 maja 2021 roku pierwsza polska Konstytucja obchodzi 230-lecie istnienia. Ten honorowy jubileusz głęboko wzrusza serca wielu Polaków.

Ale wiedzieć o tak ważnej dacie - to jedno, a mówić o tym - to coś zupełnie innego. Które słowa wybrać? O czym opowiedzieć przede wszystkim? Może o tym, że w latach 2014-2015 ta najstarsza europejska konstytucja została wpisana na Listę UNESCO „Pamięć Świata” i na Listę Dziedzictwa Europejskiego? A może lepiej powiedzieć, jak dzięki inicjatywie i aktywnemu udziałowi króla-reformatora Stanisława Augusta Poniatowskiego stała się dokumentem prawdziwie królewskim, zapewniającym wszystkim poddanym Korony...

 

Budząca się do życia przyroda, zapach kwitnących kwiatów i drzew, krople wiosennego deszczu znów przywołały jeden z najpiękniejszych miesięcy roku – maj. Miesiąc ten jest także wyjątkowy w polskim kalendarzu historycznym. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są cztery ważne święta: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja.

Z okazji tak znaczących świąt członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi spotkali się 3 maja w siedzibie organizacji, by uczcić ważne dla Polaków i Polonii...

 
W wesołym gronie świętujących

Stowarzyszenie „Polonia” im. Karola Szymanowskiego w Kropywnyckim tradycyjnie świętowało Dzień Polonii i Polaków za granicą i Dzień Flagi. Uroczystość odbyła się na terenie przyległym do miejscowego kościoła. Proboszcz parafii Ducha Świętego ks. Krystian Ostrowski powitał obecnych podkreślając, że dla wierzących 3 maja to także święto Matki Bożej Królowej Polski.

Po powitaniu wszyscy uczestnicy zaśpiewali hymn Polonii „Marsz, marsz, Polonia” i inne pieśni i piosenki patriotyczne. Potem przeprowadzono kilka zabaw integracyjnych i nie obeszło się bez smażenia pysznych kiełbasek.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Premiera w...

 

Msza święta, koncert, złożenie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci Polaków w Żytomierzu, odśpiewanie hymnu i pieśni patriotycznych przy powiewającej biało-czerwonej fladze – tak polska społeczność miasta obchodziła 2 maja swoje święto. W uroczystościach wzięli udział prezesi organizacji polskich, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy, a także Redaktor programu „Wschód” TVP Polonia Grażyna Orłowska-Sondej.

Organizatorzy uroczystości to Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjne KUL.

Goście i młodzież złożyli biało-czerwone kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem św. Jana Pawła II przy Katedrze św. Zofii, przy tablicy...

 
Przywiązanie do polskości

Zgodnie z wieloletnią tradycją chersońska „Polonia” włączyła się w obchody polskich świąt majowych.

 Drugiego maja z okazji Dnia Flagi oraz Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą zorganizowano przemarsz starymi uliczkami Chersonia pod dewizą „W barwach biało-czerwonych”.

Podczas uchwalania tego święta przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z inicjatywy Senatu RP, w roku 2002, wybrzmiały znamienne słowa: „W dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w...

 

W czwartym dniu maja, po triadzie ważnych świąt polskiego kalendarza, na ulicach stolicy Ukrainy pojawiły się samochody ozdobione powiewającymi biało-czerwonymi chorągiewkami.

Ponad 80. zarejestrowanych uczestników, w tym dzieci, młodzież, osoby starsze z różnych polskich organizacji Kijowa zrzeszonych w Związku Polaków Ukrainy i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie połączyli się w jedną wspólnotę, aby razem uczcić Dzień Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Konstytucji 3 Maja.

W przedsięwzięciu wzięło udział 28 samochodów przystrojonych w kolory flagi narodowej - symbol łączący i jednoczący naszych rodaków - z obsadą liczącą 50 osób....

 
Pamięć

Każdej wiosny, setki mieszkańców rejonu borodziańskiego przybywa na obrzeża wsi Raska do osłoniętej dziś sosnami nekropolii, uświęconej krwią męczeńską jej mieszkańców, głównie Polaków – bestialsko zgładzonych masowo przez hitlerowców 78 lat temu.

W tym roku COVID-19 wniósł swe restrykcyjne korektywy. W niedzielę 11 kwietnia, przestrzegając wszystkie środki antyepidemiczne, wydelegowani członkowie Związku Polaków Rejonu Borodiańskiego oddali hołd wszystkim bestialsko zamordowanym ofiarom i u stóp pomnika poległym, pod granitową tablicą pamiątkową z napisem w języku polskim, złożyli kwiaty i zapalili...

 

Emilia Chmielowa, ur. 19.10.1948 r. we Lwowie. Uzyskała wykształcenie wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego we Lwowie. Aktywny członek ruchu polskiego na Ukrainie od grudnia 1988 r. Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Dzięki energii Emilii Chmielowej została zapoczątkowana w 1993 r. praca na rzecz integracji szkolnictwa polskiego. Uwieńczona została powołaniem i zarejestrowaniem w Ministerstwie Sprawiedliwości Zjednoczenia Nauczycielstwa Polskiego na Ukrainie (1996 r.). Powstały nowe szkoły: w Mościskach, Strzelczyskach, Dowbyszu, Gródku Podolskim.

Wielką wagę Emilia Chmielowa przywiązywała do pracy z młodzieżą, współorganizując liczne przedsięwzięcia w różnych...

 
Złączeni w wielonarodowym gronie


Aszot Awanesjan - Przewodniczący Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy

W dniu 14 kwietnia br. w formacie on-line odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Organizacji Społecznej „Rada Wspólnot Narodowych Ukrainy”, poświęcona podsumowaniu rezultatów działalności przewodniczącego organizacji Aszota Awanesjana oraz wyborom nowego lidera Rady.

Obrady zainaugurowano uroczyście hymnem państwowym Ukrainy w wykonaniu prof. Mykoły Sikory, Zasłużonego Działacza Sztuki Ukrainy, wiceprezesa Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Gospodarczego Polonii ds. Kultury i Sztuki.

Obradom...

 

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa.

Przez długie lata, poczynając od 1992 roku była czołową liderką inicjatyw na rzecz odrodzenia ruchu polonijnego na Ukrainie, rozwoju szkolnictwa polskiego, popularyzacji kultury i tradycji polskiej. Była gorącą rzeczniczką dialogu polsko-ukraińskiego, zawsze wspierała inicjatywy skierowane na tworzenie i utrzymywanie stałych więzi z Polską. Była stronnikiem integracji w działaniach wszystkich podmiotów uczestniczących w rozwoju ruchu polonijnego na Ukrainie i na świecie Pełniła funkcję sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz wiceprzewodniczącej Rady Polonii...

 


Prezes Chersońskiego Obwodowego Towarzystwa „Polonia”- pani Rozalia Lipińska oraz przedstawiciele władz miejskich i obwodowych złożyli kwiaty na symbolicznej mogile generała, która znajduje się na chersońskim cmentarzu

Z inicjatywy Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Odessie, w dniu 8 kwietnia 2021, odbyły się w Chersoniu uroczystości poświęcone 80 rocznicy śmierci wybitnej postaci, jaką był generał Mariusz...

 
Pamięć

Dzień 13 kwietnia 1943 roku szczególnie smutnie zapisał się na kartach historii Polski. Właśnie tego dnia po raz pierwszy pojawiła się informacja o masowych pochówkach oficerów polskich, którzy po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski 17 września 1939 r. znaleźli się w sowieckiej niewoli. 5 marca 1940 r. na podstawie pisemnego wniosku Berii i za aprobatą Stalina, Biuro Polityczne KC WKP(b) przyjęło uchwałę o przyjęciu propozycji rozwiązania kwestii uwięzionych polskich oficerów poprzez "najwyższy wymiar kary".

Oprócz oficerów polskiej armii zginęli także intelektualiści, urzędnicy i zwykli obywatele: nauczyciele, studenci, chłopi...  Blisko 3500 obywateli II...

 
2021 - rokiem Stanisława Lema

„Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów”
St. Lem

 
Laureaci konkursu. Pierwsza od lewej (z dyplomem) Oksana Mołczanowa

Rok 2021 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Stanisława Lema. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli literatury science-fiction XX wieku znany jest na całym niemal świecie. Jego utwory były tłumaczone na dziesiątki języków. Do klasyki kina światowego należą adaptacje filmowe powieści Lema, warto wspomnieć chociażby dwukrotnie sfilmowaną powieść...

 
Akcja

Bądźmy serdeczni i dobroczynni, bądźmy w tych trudnych czasach RAZEM!

Rok temu, z inicjatywy małżonki Ambasadora RP na Ukrainie Pani Moniki Kapy-Cichockiej została przeprowadzona dobroczynna akcja „Świąteczny koszyk dla Seniora” mająca na celu niesienie dobra, ciepła i miłości osobom, które spędzają święta samotnie.

3 kwietnia br. ruszyła II Edycja tej akcji, zorganizowanej przez Ambasadę RP na Ukrainie przy wsparciu Ataszatu Obrony RP w Kijowie.

 

29 marca po ciężkiej chorobie
odszedł w wieczność przeżywszy 78 lat
nasz dobry kolega,
człowiek wielkiego serca i nieprzebranej energii –
Tadeusz ZAŁUCKI.

W swym życiu zapoczątkował On wiele pięknych inicjatyw i mieliśmy przyjemność nie tylko doświadczać efektów Jego szczytnych działań, wzbogacających naszą polską społeczność, ale także podziwiać Jego szczególną determinację i nieustający optymizm. Był współtwórcą Związku Polaków na Ukrainie Oddziału im. A. Mickiewicza w Odessie oraz ponad 20 lat prezesował tej jednej z...

 
O misternym symbolu wielkanocnym w Białej Cerkwi

Klub „Polska Rodzina” działający w ramach Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi zebrał się na kolejnym spotkaniu. Po niezwykle udanym wieczorze kultury łowickiej tym razem obiektem zainteresowania członków klubu był folklor kurpiowski.

Swoją odrębność kulturową Kurpie zawdzięczały naturalnej barierze w postaci lasów i bagien. Bariera ta niejako więc wymuszała na swoich mieszkańcach tworzenie własnego, odrębnego  świata.

O specyfice kultury i tradycji  tego rejonu opowiadała prezes stowarzyszenia Helena Chomenko.  W swojej multimedialnej prezentacji przybliżyła zebranym główne ośrodki folkloru...

 


Хелена Седик з полковником розвідки Петром Недзельським
 

Тридцять другу річницю виведення радянських військ з Афганістану кияни радше не відзначали, а згадували все, що з тим пов’язане, та поминали полеглих.

Юнаки, котрим 40 років тому Кремль наказав виконати “інтернаціональний обов’язок” у далекій країні,...

 
Nieżyńskie przedwiośnie

W piękny marcowy dzień członkowie Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster" w Nieżynie zgromadzili się na wieczorze tematycznym pod dewizą „Kobieta w poezji polskiej i ukraińskiej”, poświęconym Międzynarodowemu Dniu Kobiet. Prezes Stowarzyszenia Weronika Mandryko zwracając się do zebranych przypomniała wybitne Polki, które wniosły znaczący wkład różne dziedziny życia, w tym naukę, poezję i sztukę.

Nauczycielka języka polskiego Wiesława Świerszcz, oddelegowana do pracy w Nieżynie przez ORPEG, przeczytała własne wiersze poświęcone tej wiosennej dacie. Rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia Maria Nakoneczna zarecytowała kilka wierszy polskich poetów i kilka własnych...

 
Rozmowa z Mariuszem Olbromskim

Poprzez swoją poezję, staram się chronić dziedzictwo dawnych Kresów - mówi  Mariusz Olbromski, poeta, twórca i organizator spotkań „Dialog dwóch kultur” w Krzemieńcu na Ukrainie w rozmowie z Leszkiem Wątróbskim.

- Kilka tygodni temu ukazała się Twoja nowa książka pt. „Na szlaku dialogu”, którą krytycy uznali za bardzo dojrzałą…

- Trudno mi się do tego twierdzenia odnieść. Mam nadzieję, że tak faktycznie jest. Ponieważ mam za sobą setki spotkań prowadzonych z poetami przez lata w Muzeum w Stawisku, gdzie byłem dyrektorem, ukończone dwa kierunki...

 

17 marca br. w kijowskiej siedzibie Związku Polaków Ukrainy odbyło się spotkanie z Anną, Antoniną i Aleksandrem Mudrickimi oraz ich cioteczną babcią Walentyną Malcewicz, która wraz z mężem Aleksandrem wychowuje trójkę ciotecznych wnuków. Cała trójka młodzieży tańczy w Zespole Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”, prowadzonym przez Panią Lesię Jermak, która także była obecna na spotkaniu wraz z prezesem ZPU, Antonim Stefanowiczem.

Podczas spotkania Pani Ambasadorowa, Monika Kapa-Cichocka wraz z Kierownikiem Wydziału ds. Polonii, Panem Jackiem Gocłowskim przekazała sprzęt AGD od firmy „Tefal”,  a także kosmetyki i środki higieniczne od Bella-Trade Ltd.”, „Dr Irena Eris”...

 
Ceremonia we Lwowie

27 lutego we Lwowie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski w towarzystwie Ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego oraz Konsula Generalnego RP we Lwowie Elizy Dzwonkiewicz odznaczył wybitnych przedstawicieli środowiska polskiego oraz duchowieństwa rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Odznaczeni zostali:

- Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP: Ks. Kanonik Władysław Derunow, Marian Kania, Ks. Dziekan Andrzej Kurek, Ks. Dziekan Józef Legowicz, Ks. Infułat Józef Pawliczek, Ks. Kanonik Jacek Uliasz.

- Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP: Janusz Balicki.

- Złotym Krzyżem...

 
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України