Dziś: sobota,
16 października 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Wizyta Wicemarszałek Sejmu na Ukrainie


Delegacje w asyście harcerzy hufca „Wołyń” złożyły wiązanki pod krzyżem „Jezu ratuj nas”

W dniach 9 - 13 lipca wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska przebywała z wizytą na Ukrainie, gdzie wzięła udział w obchodach 78. rocznicy zbrodni wołyńskiej.

W piątek, 9 lipca, wicemarszałek Sejmu wraz z przedstawicielami Polskiej Fundacji Narodowej oraz polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie odwiedziła polski cmentarz i zbiorową mogiłę w Kisielinie – miejsce pochówku 90 Polaków zamordowanych przez UPA. O tych dramatycznych...

 
Czytelnicy piszą

Z wielką radością przyjęliśmy w Polskiej Szkole Sobotniej im. St. Vincenza  w Kołomyi  wiadomość  o zaproszeniu  dzieci z zespołu "Kwiaty Pokucia"  do lwowskiej placówki Konsulatu Generalnego RP na wręczenie nagrody  za wyróżnienie w konkursie "Vivat Konstytucja! Vivat 3 Maj!"  przyznane za śpiew zespołowy w konkursie video online.

 Z pogodą ducha 27 maja uczniowie wyruszyli do Lwowa, gdzie gościnie zostali przyjęci przez dyplomatów RP. Oprócz kołomyjan zostały tu zaproszone zespoły ze Stryja, Borysława i innych miejscowości obwodu lwowskiego

 

Pierwszego czerwca w „Domu Polskim” w Kijowie obchodziliśmy zakończenie roku akademickiego. Studenci z różnych grup wiekowych dostali certyfikaty (B-1, B-2, C-1 ). Dyrektorka Domu Polskiego p. Maria Siwko powitała wszystkich obecnych i zachęciła do kontynuowania nauki po wakacjach, we wrześniu.

Atmosfera była życzliwa, absolwenci cieszyli się z tego powodu, że już lepiej rozmawiają po polsku, wzbogacili swoją wiedzę w dziedzinie gramatyki, leksyki, folkloru, literatury pięknej polskiej i historii.

Jak i poprzedni, ten rok nie był dla nas łatwy; trwała długa kwarantanna, więc musieliśmy pracować przez Skype.

Ale skorzystaliśmy z możliwości czytania utworów wybitnych pisarzy...

 
Edukacja

,,Stoi na stacji lokomotywa.
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa.

Stoi i już czeka, by zabrać uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi na zasłużone wakacje.
Zanim jednak pociąg ruszy ku letniej przygodzie przed członkami organizacji jeszcze czas na ostatnie spotkanie, zamykające ważny etap edukacyjny - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

W środę, 26 maja br. zasnute deszczowymi chmurami niebo nie sprzyjało planowanym wystąpieniom artystycznym na ulicy przed siedzibą stowarzyszenia. Niemalże w ostatniej chwili...

 

Sytuacja epidemiczna niemiłosiernie wprowadziła swe korektywy do kalendarza obchodów wielkich dat zmuszając do przesunięcia uroczystości poświęconych 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na pierwszą dekadę czerwca.                                                                               

 
Dokształcanie

Rok akademicki w polskich uczelniach tradycyjnie kończy się w maju. I nie są tu wyjątkiem kursy języka polskiego dla Polonii, które prowadzi ORPEG – Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. W Kijowie – stolicy sąsiadującej z Polską Ukrainy – takie kursy już trzeci rok z kolei prowadzi zawodowa nauczycielka języka polskiego jako obcego p. Ewa...

 
Pod flagami Polski i Ukrainy od Czerkas do Kijowa


Fotografowanie całej załogi w tym samym czasie bezpośrednio na żaglówce okazało się zadaniem nierozwiązywalnym. Ale złapać jej większość, a nawet z dwoma polonijnymy skiperami na raz, się udało. Dobrze, że drugi jacht potrzebował pomocy w podniesieniu masztu

Maj jest hojny jeśli chodzi o uroczyste daty - radosne i smutne. W tym taką, jaką totalitarny  komunistyczny reżim bardzo usilnie starał się...

 
Historia

26 maja 1863 w rocznicę zwycięskiej bitwy polskich powstańców z wojskiem rosyjskim pod Wielką Salichą odbyły się uroczystości upamiętnienia tych walk. Działacze Związku Polaków udali się do wioski zawczasu, aby posprzątać teren bitwy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości, a szczególnie kierownictwu Hromady Antonińskiej w osobach Anatola Ocaluka i Wasyla Onyszczuka jak też aktywistom polskich stowarzyszeń, którzy odmówili w miejscu pochowań Anioł Pański i wygłosili patriotyczne utwory polskich poetów.

Olga SAWCZUK

Bitwa pod Salichą stoczona 26 maja 1863 roku...

 
Zasłużony zaszczyt


24 maja 2021 r. po
wieloetapowym postępowaniu kwalifikacyjnym, na posiedzeniu Prezydium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Rostysław Radyszewski, profesor, doktor filologii, członek korespondent, kierownik Katedry Polonistyki w Instytucie Filologii, otrzymał tytuł akademika!

Trudno w gronie współczesnych literaturoznawców Ukrainy znaleźć dziś takiego,...

 
Upamiętnienia

22 Maja odbyła akcja sprzątania polskich grobów na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie. W akcji wzięło udział kilkadziesiąt członków Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków ZGODA wraz z z-cą Ambasadora RP na Ukrainie Michałem Giergoniem i radcą Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Przemysławem Pierzem.

Podczas „wielkiego wiosennego sprzątania” nie ograniczyliśmy się do Kwatery Legionistów, tzw. „górki Góreckiego”, grobów Wilhelma Kotarbińskiego i ks. Piotra Żmigrodzkiego, ale pracowaliśmy także na starej parceli nekropolii.

Po zakończeniu sprzątania Zastępca Ambasadora RP na Ukrainie Michał Giergoń podziękował obecnym za...

 
Jubileusz

Głównym punktem wizyty w Barze ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego i konsula generalnego RP w Winnicy Damiana Ciarcińskiego było uczestnictwo w jubileuszowych XX Dniach Kultury Polskiej, które odbyły się w dniach 28-29 maja w Domu Polskim w Barze. Gości przywitano polonezem rozpoczynającym uroczysty koncert, w którym wystąpiły polonijne zespoły artystyczne z wielu ośrodków Winnickiego Okręgu Konsularnego, w tym z: Baru, Winnicy, Chmielnickiego, Żytomierza, a także bukowińskich Piotrowiec Dolnych. Występy artystów dostawiły wiele radości i wzruszeń.

 

Na wesoło, z tańcami, zabawami i konkursami w przedostatnią sobotę maja uroczyście obchodziła zakończenie siódmego roku szkolnego Polska Szkoła Sobotnia działająca przy Związku Polaków Ukrainy. Odbyło się to już kolejny raz z rzędu na tradycyjnym pikniku „Rodzina Polonijna” w kijowskim parku „Syrecki gaj” na polanie otoczonej potężnymi dębami, gdzie rozbrzmiewał radosny śmiech i oklaski. W taki sposób widownia wspierała uczniów, uczestniczących w licznych konkursach i zabawach. Na burzliwe oklaski zasłużyli także organizatorzy imprezy: dyrektor szkoły Sobotniej przy ZPU Lesia Jermak i nauczycielka Swietłana Bułanowa.

W tym roku, nie zważając na kwarantannę i zajęcia...

 
Z Nieżyna donoszą

Dla Polaków zrzeszonych w Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu „Aster" w maj 2021 okazał się hojnym w uroczyste wydarzenia.

2 maja - Święto Polonii i Flaga RP, 3 maja - Święto Konstytucji RP. Niestety z powodu pandemii członkowie Towarzystwa nie mogli spotkać się jak wcześniej w swoim gronie, stąd też prezes PKOS „Aster" Weronika Mandryko przygotowała z okazji świąt wideo powitanie, które umieszczono na stronie Stowarzyszenia w Facebooku.

Z okazji Święta Konstytucji Polski nauczycielka języka polskiego Wiesława Swierszcz oraz studenci Uniwersytetu Państwowego im. Mykoły Gogola w Nieżynie przesłali pozdrowienia wideo.

Natomiast 15 maja społeczność...

 
Sztuka

W piątek, 14 maja br., w ramach obchodów Dni Europy, w Budynku Kultury Ukraińskiej w Żytomierzu została uroczyście otwarta wystawa pt. „Historia pędzlem malowana”, poświęcona zapomnianym stronom europejskiej historii Żytomierza. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński. Obrazy żytomierskiego malarza Jurija Dubinina zostały wykonane na zamówienie Polskiego Centrum Medialnego „Jagiellonia”. Projekt finansowany jest ze środków Konsulatu Generalnego RP w Winnicy. Wystawy będzie eksponowana do 30 maja.

***

Obrazy żytomierskiego malarza Jurija Dubinina, wykonane są na zamówienie Polskiego Centrum Medialnego...

 
Święto Konstytucji 3 Maja na Przykarpaciu

W dzień Święta Konstytucji 3 Maja w Kołomyjskiej Polskiej Szkole Sobotniej im. St. Vincenza działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej "Pokucie" uroczyście uczono 230 rocznicę uchwalenia tego historycznego dokumentu w dziejach narodu polskiego.

Tym razem program świętowania był oparty na zespole pieśni i tańca "Kwiaty Pokucia", jaki podarował przybyłym gościom – rodzicom dzieci i członkom TKP przyjemne chwile styczności z historią i kulturą Polski.

A zaczęły się uroczystości od wykonania przez uczniów szkoły słynnej pieśni "Mazurka Trzeciego Maja", znanego też  jako "Trzeci Maj" czy też "Witaj majowa jutrzenko" – będącej  symbolem sławiącym Konstytucję 3 Maja z 1791...

 
NASZE SPRAWY

%%%%%%Z

14 maja 2021 br. w trybie on-line odbyło się kolejne Posiedzenie Zarządu Głównego ZPU. Omawiano sprawy bieżące i zmiany w działalności ZPU, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Ukrainie i na świecie. Jak wiadomo zmiany w swoje statuty zostały wprowadzone przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych (EUWP) i Radę Polonii Świata (RPŚ).

Postanowiono dodać do Statutu ZPU dodatkowy punkt 5.2.8.o następującej treści:

«У зв’язку з загрозою для здоров’я та життя людини (епідемії, пандемії тощо) Головне...

 
100 lat Panie Andrzeju!

W pierwszej dekadzie maja obchodzimy 75-lecie jednego z założycieli Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza i na pewno godnego najwyższego szacunku członka naszej organizacji – Andrzeja Amonsa.

Pan Andrzej znany jest jako działacz, gorliwie zaangażowany w dokumentowanie sowieckich zbrodni popełnionych na terenie Ukrainy (w szczególności powiązanych z podkijowską Bykownią) jak też jako częsty uczestnik i prelegent wszelkiego rodzaju konferencji naukowych i praktycznych oraz seminariów o tematyce dotyczącej Polski i Polonii.

Andrzej Amons urodził się 10 maja 1946 roku w Warszawie w rodzinie wojskowego. W końcu 1954 roku rodzina Amonsów wyjechała do ZSRR,...

 
W

3 maja 2021 roku pierwsza polska Konstytucja obchodzi 230-lecie istnienia. Ten honorowy jubileusz głęboko wzrusza serca wielu Polaków.

Ale wiedzieć o tak ważnej dacie - to jedno, a mówić o tym - to coś zupełnie innego. Które słowa wybrać? O czym opowiedzieć przede wszystkim? Może o tym, że w latach 2014-2015 ta najstarsza europejska konstytucja została wpisana na Listę UNESCO „Pamięć Świata” i na Listę Dziedzictwa Europejskiego? A może lepiej powiedzieć, jak dzięki inicjatywie i aktywnemu udziałowi króla-reformatora Stanisława Augusta Poniatowskiego stała się dokumentem prawdziwie królewskim, zapewniającym wszystkim poddanym Korony...

 

Budząca się do życia przyroda, zapach kwitnących kwiatów i drzew, krople wiosennego deszczu znów przywołały jeden z najpiękniejszych miesięcy roku – maj. Miesiąc ten jest także wyjątkowy w polskim kalendarzu historycznym. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są cztery ważne święta: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja.

Z okazji tak znaczących świąt członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi spotkali się 3 maja w siedzibie organizacji, by uczcić ważne dla Polaków i Polonii...

 
W wesołym gronie świętujących

Stowarzyszenie „Polonia” im. Karola Szymanowskiego w Kropywnyckim tradycyjnie świętowało Dzień Polonii i Polaków za granicą i Dzień Flagi. Uroczystość odbyła się na terenie przyległym do miejscowego kościoła. Proboszcz parafii Ducha Świętego ks. Krystian Ostrowski powitał obecnych podkreślając, że dla wierzących 3 maja to także święto Matki Bożej Królowej Polski.

Po powitaniu wszyscy uczestnicy zaśpiewali hymn Polonii „Marsz, marsz, Polonia” i inne pieśni i piosenki patriotyczne. Potem przeprowadzono kilka zabaw integracyjnych i nie obeszło się bez smażenia pysznych kiełbasek.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Premiera w...

 

Msza święta, koncert, złożenie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci Polaków w Żytomierzu, odśpiewanie hymnu i pieśni patriotycznych przy powiewającej biało-czerwonej fladze – tak polska społeczność miasta obchodziła 2 maja swoje święto. W uroczystościach wzięli udział prezesi organizacji polskich, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy, a także Redaktor programu „Wschód” TVP Polonia Grażyna Orłowska-Sondej.

Organizatorzy uroczystości to Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjne KUL.

Goście i młodzież złożyli biało-czerwone kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem św. Jana Pawła II przy Katedrze św. Zofii, przy tablicy...

 
Przywiązanie do polskości

Zgodnie z wieloletnią tradycją chersońska „Polonia” włączyła się w obchody polskich świąt majowych.

 Drugiego maja z okazji Dnia Flagi oraz Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą zorganizowano przemarsz starymi uliczkami Chersonia pod dewizą „W barwach biało-czerwonych”.

Podczas uchwalania tego święta przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z inicjatywy Senatu RP, w roku 2002, wybrzmiały znamienne słowa: „W dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w...

 

W czwartym dniu maja, po triadzie ważnych świąt polskiego kalendarza, na ulicach stolicy Ukrainy pojawiły się samochody ozdobione powiewającymi biało-czerwonymi chorągiewkami.

Ponad 80. zarejestrowanych uczestników, w tym dzieci, młodzież, osoby starsze z różnych polskich organizacji Kijowa zrzeszonych w Związku Polaków Ukrainy i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie połączyli się w jedną wspólnotę, aby razem uczcić Dzień Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Konstytucji 3 Maja.

W przedsięwzięciu wzięło udział 28 samochodów przystrojonych w kolory flagi narodowej - symbol łączący i jednoczący naszych rodaków - z obsadą liczącą 50 osób....

 
1 | 2 | 3 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України